Omnichannelowy łańcuch dostaw to nie tylko szansa, ale tez wyzwanie dla przedsiębiorców. Przeprowadzone badanie pozwoliło wytypować pięć faktów wpływających na logistykę omnichannel. Ich różnorodność pokazuje jak wiele aspektów trzeba wziąć pod uwagę planując rozwój wielokanałowej sprzedaży w swojej organizacji.

Fakt 1: Sprzedaż tradycyjna dominuje, ale e-handel depcze jej po piętach

Prawie 90 proc. badanych firm deklaruje, że 2/3 jej całkowitej sprzedaży detalicznej nadal pochodzi ze sprzedaży tradycyjnej. Konsumenci cenią to, że towar od razu po zakupie jest w ich posiadaniu. Właśnie dlatego czynnikiem, który wg ankietowanych najbardziej wpłynie na wzrost e-commerce jest rozwój metod dostawy, przede wszystkim doręczenia już w dniu zakupu. Obecnie taką możliwość deklaruje 35 proc. sprzedawców online. Do 2025 roku odsetek ten ma wzrosnąć do 99 proc.!

Fakt 2: W pełni zintegrowany wielokanałowy łańcuch dostaw to (niedaleka) przyszłość

Integracja wszystkich kanałów sprzedaży to, jak pokazuje raport, jedno z pierwszych działań, jakie zamierzają podjąć firmy w najbliższym czasie. Już teraz 56 proc. badanych zadeklarowało, że ich sprzedaż jest w pełni zintegrowana. Najwyższy priorytet ma integracja w obszarze planowania. Wdrożyło ją już 82 proc., a pozostali zamierzają to zrobić w najbliższym czasie. Co więcej, eksperci przewidują, że w przyszłości planowanie w dużej mierze opierać się będzie na analizach i przewidywaniach wykonywanych przez sztuczną inteligencję. Eksperci zauważają też, że integracja łańcuchów dostaw prowadzi do oszczędności i lepszego wykorzystania zasobów.

Fakt 3: Wysokie koszty logistyki i niedobór zapasów są kluczowymi czynnikami napędzającymi przyjęcie modelu omnichannel

Raport FM Logistic potwierdza, że 46 proc. firm decyduje się na wprowadzenie wielokanałowej sprzedaży z powodu wysokich kosztów logistycznych i trudności w kontrolowaniu braków magazynowych w modelu rozproszonym. Zintegrowany łańcuch dostaw omnichannel pozwala efektywniej zarządzać zapasami i punktami sprzedaży.

Fakt 4: Zatrudnianie i szkolenie pracowników są największym wyzwaniem w logistyce omnichannel

Wielokanałowy łańcuch dostaw przynosi firmom nie tylko korzyści, ale też wyzwania. Jednym z najistotniejszych, wskazanym przez połowę respondentów, jest kwestia rekrutacji pracowników posiadających odpowiednie umiejętności, m.in. analityczne i techniczne. To właśnie kompetentny zespół w połączeniu z systemami IT jest odpowiedzią na pozostałe wyzwania zidentyfikowane przez respondentów: zarządzanie i analizę danych, optymalizację realizacji zamówień, integrację technologii oraz dystrybucję.

Fakt 5.: Większość sprzedawców detalicznych szuka wsparcia operatora 3PL dla wdrożenia modelu omnichannel

Według badania, prawie połowa firm, które zamierzają przyjąć omnichannelowy łańcuch dostaw, chce zrobić to najpóźniej w ciągu dwóch lat. Aby sprawnie wprowadzić zmiany w tak krótkim czasie, przedsiębiorcy sięgają po wsparcie doświadczonych operatorów logistycznych. – Jesteśmy w stanie zapewnić w pełni zintegrowane rozwiązanie, począwszy od identyfikacji terenów, przez budowę magazynu, działanie omnichannel i operacje logistyczne wielu marek lub wielu klientów, aż po dostarczenie towarów do ostatecznego klienta – wyjaśnia Béatrice Ogée International Group Sales & Marketing Director, FM Logistic.

Przygotowany przez FM Logistic raport pozwolił nie tylko zidentyfikować szanse i wyzwania, jakie niesie omnichannelowy łańcuch dostaw, ale też stworzyć 5 zasad przewodnich dla tego modelu:

• Innowacje wdrażamy w konkretnym celu, albo wcale

• Jesteśmy modelem "najlepszym w swojej klasie" i z lokalnym akcentem

• Działamy wspólnie, aby zapewnić pozytywny impuls

• Inspirujemy się klientami i dla klientów

• Wzmacniając ludzi, napędzamy firmę

Kierując się tymi wskazówkami łatwiej osiągnąć cel jakim jest efektywny, wielokanałowy łańcuch dostaw.

Mat. Partnera

______________________________

FM Logistic Central Europe jest częścią międzynarodowej firmy logistycznej FM Logistic i zajmuje się obsługą rynków w Europie Środkowej. Oddziały w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech umożliwiają skuteczną obsługę klientów w regionie.FM Logistic Central Europe oferuje kompleksowe usługi logistyczne, takie jak magazynowanie, dystrybucja, transport oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Firma dysponuje łącznie ponad 1 000 000 mkw. powierzchni magazynowej, a także flotą ok. 2 500 pojazdów. Posiada 17 platform logistycznych, 30 magazynów przeładunkowych i zatrudnia ponad 5 000 pracowników. Posiada nowoczesne centra logistyczne, wyposażone w zaawansowane technologie i systemy informatyczne. Dzięki bogatemu doświadczeniu, szerokiemu zakresowi usług i elastycznemu podejściu, FM Logistic Central Europe jest w stanie dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego klienta. FM Logistic Central Europe prowadzi działania mające na celu redukcję emisji CO2 oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Firma stosuje strategie ekologiczne, takie jak optymalizacja tras transportowych i wykorzystanie energii odnawialnej.

Material Promocyjny