Poczta Polska powalczy o drobnicowe przesyłki

Paletowa drobnica mocno rozwija się od dekad i narodowy operator zamierza skorzystać z rozwoju tego rynku.

Publikacja: 13.03.2024 22:26

Poczta Polska powalczy o drobnicowe przesyłki

Foto: Poczta Polska

Za kilka tygodni Poczta Polska otwiera w Ciemnem pod Radzyminem największy obiekt, który służyć będzie nie tylko obsłudze przesyłek kurierskich, ale także drobnicy paletowej. Wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony podkreśla, że spółka inwestuje w sieć drobnicową, choć na rynku konkurencja jest zaciekła. Liderami są Raben, Schenker i Rohlig Suus, a kilka firm depcze im po piętach. – Rynek paletowy jest o wiele bardziej konkurencyjny od kurierskiego, bo występuje na nim większa liczba podmiotów. Niektóre firmy specjalizują się w określonych kierunkach geograficznych czy branżach. Konkurują głównie ceną i szybkością realizacji usługi – wymienia dyrektor instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny dr hab. Arkadiusz Kawa. 

Przypuszcza, że przesyłki drobnicowe są głównie przeznaczone na rynek komercyjny. – Z uwagi na strukturę właścicielską pewnie korzystają z nich również jednostki państwowe. Trzeba jednak pamiętać o prawie zamówień publicznych (PZP). Mimo że nie jest to kluczowy biznes dla Poczty Polskiej, to produkt ten rozwijamy jest od wielu lat – przypomina Kawa.

Inwestycje w drobnicę

Bodziony wyjaśnia, że koszty inwestycji zaplecza logistycznego do obsługi drobnicy paletowej i ostatniej mili są na podobnym poziomie. – Inwestycje w ramach usług logistycznych obejmują głównie powierzchnie magazynowe wykorzystywane do obsługi zwiększającego się portfela klientów przesyłek paletowych – zaznacza wiceprezes Poczty Polskiej. 

Czytaj więcej

Orlen ma własną technologię produkcji wodoru

Firma posiada sieć 16 magazynów przeładunkowych palet. – Rozważany jest projekt utworzenia tzw. depotów, które zlokalizowane byłyby w obszarach miast wojewódzkich wg. dawnego podziału administracyjnego (49 województw) – ujawnia Bodziony. 

Operator inwestuje także w cyfryzację. – Trwają prace nad budową systemu TMS. Obecnie do obsługi przesyłek paletowych korzystamy z systemu miniTMS – wyjaśnia wiceprezes.

Poczta Polska zamierza stosować w sieci drobnicowej technologię RFID. – Wymaga to jednak zmian w systemie informatycznym wykorzystywanym do obsługi przesyłek paletowych. Wyniki zakończonej części badawczej projektu RFID wskazują, że technologię RFID należy wdrożyć w usługach drobnicowych, co znacząco wpłynie na optymalizację kosztów i poprawę jakości usług – zaznacza Bodziony. – Trwają prace nad założeniami projektu wdrożeniowego RFID w Poczcie Polskiej. Po zakończeniu tych prac, będzie można określić ścieżkę tworzenia systemu. Jednak Poczta Polska nie tworzy samodzielnie systemów IT. TMS jest tworzony przez spółkę z Grupy Kapitałowej - Poczta Polska Usługi Cyfrowe – podkreśla wiceprezes PP.

Są to duże inwestycje, a jak słychać z doniesień prasowych, firma cierpi na duże problemy finansowe. – Ma jednak dostać ponad 2 mld zł wsparcia na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2024 i 2025. To na pewno podreperuje budżet Poczty Polskiej. Inwestycje w nowoczesne rozwiązania (wspomniany TMS, RFID itp.) są konieczne, aby usprawnić procesy i być bardziej konkurencyjnym na rynku. Podobnie inwestycje w infrastrukturę logistyczną – zapewnia dyrektor Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Adwokat dr Mateusz Chołodecki podkreśla, że rozwój i ekspansja Poczty Polskiej w segmencie przesyłek drobnicowych powinna być realizowana w oparciu o przesłanki biznesowe. – Mając jednocześnie na względzie fakt, że to podstawowy rodzaj działalności operatora i ewentualne się wycofanie się z „drobnicy” powinno być szczególnie ostrożnie rozważane – zaznacza Mateusz Chołodecki. 

Czytaj więcej

Samorządowcy z wysokim rachunkami za pociągi

Rynki międzynarodowe

Poczta Polska walczy nawet na rynku międzynarodowym, który także wydaje się być już zagospodarowany przez koncerny i alianse. Międzynarodowy serwis drobnicy paletowej odbywa się w systemie CTL. Bodziony wyjaśnia, że do systemu należą różne firmy przewozowe z poszczególnych krajów, ale nie są to poczty narodowe tylko prywatne firmy przewozowe. 

Zasięg współpracy obejmuje 31 krajów. – Oferujemy bezpośredni transport przesyłek paletowych drobnicowych do i z Czech i Słowacji, krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz do i z Niemiec (do głównego HUBu logistycznego, w którym obsługiwane są przesyłki kierowane z/do pozostałych krajów europejskich w ramach sieci partnerskiej, poza wcześniej wymienionymi). W związku z powyższym przesyłki z/do Grecji, Finlandii czy Turcji są obsługiwane za pośrednictwem głównego HUBu w Niemczech – wyjaśnia wiceprezes PP.

Nadmienia, że współpraca z Systemem Partnerskim polega na wzajemnym świadczeniu usług. – Poczta Polska świadczy usługi kolekcji i dystrybucji przesyłek klientów członków Systemu Partnerskiego na terenie Polski przy wykorzystaniu istniejącej sieci dystrybucji Krajowej Przesyłki Paletowej, a System Partnerski świadczy analogiczne usługi dla klientów Poczty Polskiej na terenie Europy – opisuje Bodziony. W przypadku przesyłki paletowej termin doręczenia, w zależności od umowy zawartej z klientem, wynosi od 1 do 3 dni roboczych. 

Czytaj więcej

Przerażające koszty elektryfikacji transportu drogowego

Dyrektor PIT uważa, że dywersyfikacja działalności jest dzisiaj bardzo ważna. – W podobny sposób robią inne poczty na świecie, posiadając spółki logistyczne, np. Deutsche Post, La Poste. Z jednej strony daje to operatorowi nowe możliwości uzyskania przychodów, a z drugiej oferowania większej liczby usług w jednym miejscu, zgodnie z koncepcją one stop shopping – podsumowuje Kawa.

Za kilka tygodni Poczta Polska otwiera w Ciemnem pod Radzyminem największy obiekt, który służyć będzie nie tylko obsłudze przesyłek kurierskich, ale także drobnicy paletowej. Wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony podkreśla, że spółka inwestuje w sieć drobnicową, choć na rynku konkurencja jest zaciekła. Liderami są Raben, Schenker i Rohlig Suus, a kilka firm depcze im po piętach. – Rynek paletowy jest o wiele bardziej konkurencyjny od kurierskiego, bo występuje na nim większa liczba podmiotów. Niektóre firmy specjalizują się w określonych kierunkach geograficznych czy branżach. Konkurują głównie ceną i szybkością realizacji usługi – wymienia dyrektor instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny dr hab. Arkadiusz Kawa. 

Pozostało 87% artykułu
Produkty i Usługi
Listy jeszcze nie umarły
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Produkty i Usługi
Firmy TSL przygotowują się na ożywienie gospodarcze
Produkty i Usługi
Drobnicowe ożywienie w całej Europie
Produkty i Usługi
Czy platformy marketplace zdominują europejską logistykę e-commerce?
Produkty i Usługi
Usługi kurierskie ciągną cały rynek usług pocztowych