TRAKO 2019 | Bogaty program konferencji

Towarzyszące Targom Transportu Szynowego TRAKO liczne konferencje będą dobrą okazją do debaty na temat rozwoju kolejowej branży.

Publikacja: 04.09.2019 18:44

TRAKO 2019 | Bogaty program konferencji

Foto: logistyka.rp.pl

TRAKO oczekuje blisko 20 tys. gości z niemal pół setki krajów. Siedmiuset wystawców z trzydziestu krajów zaprezentuje nowości branży kolejowej. Targom towarzyszyć będą także liczne debaty i konferencje. W pierwszym dniu targów, tuż po otwarciu o godz. 11.00 rozpocznie się debata „Kolej 4.0 – między misją a efektywnością”. Równolegle będzie trwała konferencja „Inteligentna Kolej – rozwój sektora kolejowego dzięki nowoczesnej technologii”.

CZYTAJ TAKŻE: Czas na TRAKO 2019

Pierwszego dnia targów przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, PKP SA, PKP Polskich Linii Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, a także Instytutu Kolejnictwa zorganizują konferencję „Zmieniamy polską kolej”. Przedstawią na niej plany inwestycji, cyfryzacji oraz wprowadzenia innych innowacyjnych rozwiązań, których celem jest poprawa efektywności kolei.

Kolej Mazowieckie podsumują swoje 15-lecie konferencją „Wczoraj i jutro, samorządowe przewozy pasażerskie na Mazowszu – 15 lat działalności Kolei Mazowieckich”.

""

logistyka.rp.pl

Drugiego dnia targów Klaster „Luxtorpeda 2.0” zorganizuje konferencję „Zakup taboru kolejowego na potrzeby Komponentu Kolejowego CPK”. Natomiast Fundacja ProKolej zajmie się „Masterplanem dla przewozów towarowych”.

PKP SA zorganizuje debatę na temat inwestycji dworcowych, które są impulsem dla gospodarki, a także dla zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Przewoźnicy jak PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne Polregio zaprezentują swoje koncepcje rozwojowe. Urząd Transportu Kolejowego zorganizuje debatę „Stan bezpieczeństwa kolei”. Zaprezentowane zostaną na niej najnowsze statystki bezpieczeństwa kolejowego. Wśród dyskutantów znajdą się prezes Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz podmiotów kolejowych.

Już dzień przed targami odbędzie się konferencja techniczna „Komunikacja tramwajowa – bezpieczeństwo, komfort i rozwój” oraz seminarium „Dyrektywy kolejowe i Specyfikacje TSI 2019”. W Unii specyfikacje TSI dostosowano do IV pakietu, natomiast w Polsce trwa komplementarny proces wdrażania IV pakietu do prawa polskiego”.

Debaty i konferencje zorganizują także indywidualni producenci taboru, komponentów i wyposażenia dla kolei.

Pełen program tutaj

TRAKO oczekuje blisko 20 tys. gości z niemal pół setki krajów. Siedmiuset wystawców z trzydziestu krajów zaprezentuje nowości branży kolejowej. Targom towarzyszyć będą także liczne debaty i konferencje. W pierwszym dniu targów, tuż po otwarciu o godz. 11.00 rozpocznie się debata „Kolej 4.0 – między misją a efektywnością”. Równolegle będzie trwała konferencja „Inteligentna Kolej – rozwój sektora kolejowego dzięki nowoczesnej technologii”.

CZYTAJ TAKŻE: Czas na TRAKO 2019

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu