Polski producent materiałów do budowy nawierzchni kolejowej Track Tec  wbudował w 43 tygodniu roku rozjazd na linii kolejowej nr 2 Sofia – Warna w stacji Lakatnik w Bułgarii. Rozjazd o promieniu R300 został wyprodukowany w jej zakładzie w Zawadzkiem, na podrozjezdnicach strunobetonowych produkcji zakładu w Goczałkowie.

Tamtejszy region to perspektywiczny kierunek działań Track Tec – ocenia odpowiedzialny za rozwój spółki na bałkańskich rynkach Tomasz Balcerzak. Według raportu przygotowanego przez SpotData we współpracy z BGK „Perspektywy dla inwestycji infrastrukturalnych w Trójmorzu”, wartość projektów infrastrukturalnych w tym regionie ma wynieść do 2030 roku 290 mld euro. Autorzy opracowania wskazują, że infrastruktura kolejowa krajów Trójmorza jest wyraźnie niedoinwestowana. W efekcie aż 1/3 budżetu programu (100 mld euro) mają pochłonąć projekty kolejowe. Jednym z bardziej perspektywicznych rynków w regionie dla branży infrastrukturalnej jest Bułgaria.

– Uważnie spoglądamy na Bałkany, gdzie intensywnie rośnie zainteresowanie modernizacją infrastruktury kolejowej. Bez wątpienia drogi żelazne wracają w tym regionie do łask i my chcemy w procesie ich rewitalizacji i rozbudowy uczestniczyć, korzystając z wiedzy i gościnności  biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sofii – mówi przedstawiciel Track Tec.

Wsparcie w realizacji biznesowych planów na Bałkanach zapewnia spółce biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sofii. – Skuteczna ekspansja polskich przedsiębiorstw z branży kolejowej, m.in. na Bałkanach, których rynek ma duży potencjał, wymaga unifikacji systemów, notyfikacji i certyfikacji. Wsparcie w tym regionie oferuje biuro handlowe PAIH w Sofii, którego kierownik Krzysztof Przyłucki od 15 lat specjalizuje się w sektorze. Początkiem musi być jednak zbudowanie popytu w kraju i posiadanie dużego obrotu na rynku krajowym. To punkt wyjścia do obsługi rynków zagranicznych. Odwrotna kolejność w przemyśle ciężkim nie jest możliwa – mówi Krzysztof Senger, wiceprezes PAIH.

Prawie połowę wszystkich podkładów kolejowych i co drugi rozjazd zabudowywany na polskiej sieci kolejowej wyprodukowano w zakładach Grupy Track Tec. Grupa specjalizuje się w produkcji materiałów do budowy nawierzchni kolejowej. – Na prośbę Track Tec zrobiliśmy rekonesans lokalnego rynku i przygotowaliśmy raporty sektorowe. Zorganizowaliśmy również spotkanie z potencjalnymi partnerami z Bułgarii dla Grupy TrackTec w warszawskiej Centrali PAIH. Monitorujemy na bieżąco okazje biznesowe, dostarczamy informacji na temat projektów infrastrukturalnych oraz wskazujemy z jakich narzędzi wspierających rozwój biznesu w regionie mogą skorzystać polscy inwestorzy –  opisuje kierownik biura handlowego PAIH w Sofii Krzysztof Przyłucki.