Bez modelu ruchu nie dostaniemy pieniędzy z Unii

Centrum Unijnych Projektów Transportowych opracowało model ruchu towarowego i osobowego w Polsce do 2030 roku.

Publikacja: 13.01.2021 13:26

Bez modelu ruchu nie dostaniemy pieniędzy z Unii

Foto: logistyka.rp.pl

Tak zwany Zintegrowany Model Ruchu to program komputerowy, który obejmuje przejazdy samochodami osobowymi, autobusami i koleją oraz ruch towarowy. Uwzględnione zostały porty morskie i potencjał lotnisk, a także tranzyt.

Komisja Europejska wymaga określenia obecnego i przyszłego stanu planowanej infrastruktury transportowej uwzględniającej m.in. analizę ruchu i ocenę ekonomiczną opartą na analizie popytu i modelowaniu ruchu.

Czytaj więcej w: CPK przewiduje szturm na koleje

ZMR będzie również stanowił model bazowy i wyjściowy dla planowania regionalnego i lokalnego. Dzięki niemu możliwe będzie stworzenie analiz pozyskanie funduszy unijnych na rozwój transportu w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027.

""

logistyka.rp.pl

ZMR tworzyli od połowy 2018 roku eksperci CUPT, konsultant zewnętrzny, a także doradcy z zakresu modelowania ruchu oraz planowania transportu. Wykorzystuje wiedzę i istniejące w momencie rozpoczęcia prac w 2018 r. na rynku polskim modele, w tym m.in. model GDDKiA INMOP3, model MGMiŻŚ oraz model PKP PLK.

""

logistyka.rp.pl

Multimodalny krajowy model transportowy stanowić ma narzędzie wspomagające w podejmowaniu strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej państwa. Jest to zatem model krajowy, którego powstanie nie stoi w sprzeczności z budową modeli ruchu m.in. przez poszczególnych zarządców infrastruktury czy CPK.

Czytaj więcej w: Diesle znikną ze sprzedaży

Założenia co do sieci prognostycznych powstały po konsultacji ze wszystkimi interesariuszami krajowej infrastruktury transportowej, w tym również z CPK. Inwestycja CPK jest uwzględniona w modelu ZMR – w założeniach otrzymanych z CPK do roku 2030.

Tak zwany Zintegrowany Model Ruchu to program komputerowy, który obejmuje przejazdy samochodami osobowymi, autobusami i koleją oraz ruch towarowy. Uwzględnione zostały porty morskie i potencjał lotnisk, a także tranzyt.

Komisja Europejska wymaga określenia obecnego i przyszłego stanu planowanej infrastruktury transportowej uwzględniającej m.in. analizę ruchu i ocenę ekonomiczną opartą na analizie popytu i modelowaniu ruchu.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu