Bez modelu ruchu nie dostaniemy pieniędzy z Unii

Centrum Unijnych Projektów Transportowych opracowało model ruchu towarowego i osobowego w Polsce do 2030 roku.

Publikacja: 13.01.2021 13:26

Bez modelu ruchu nie dostaniemy pieniędzy z Unii

Foto: logistyka.rp.pl

Tak zwany Zintegrowany Model Ruchu to program komputerowy, który obejmuje przejazdy samochodami osobowymi, autobusami i koleją oraz ruch towarowy. Uwzględnione zostały porty morskie i potencjał lotnisk, a także tranzyt.

Komisja Europejska wymaga określenia obecnego i przyszłego stanu planowanej infrastruktury transportowej uwzględniającej m.in. analizę ruchu i ocenę ekonomiczną opartą na analizie popytu i modelowaniu ruchu.

Czytaj więcej w: CPK przewiduje szturm na koleje

ZMR będzie również stanowił model bazowy i wyjściowy dla planowania regionalnego i lokalnego. Dzięki niemu możliwe będzie stworzenie analiz pozyskanie funduszy unijnych na rozwój transportu w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027.

""

logistyka.rp.pl

ZMR tworzyli od połowy 2018 roku eksperci CUPT, konsultant zewnętrzny, a także doradcy z zakresu modelowania ruchu oraz planowania transportu. Wykorzystuje wiedzę i istniejące w momencie rozpoczęcia prac w 2018 r. na rynku polskim modele, w tym m.in. model GDDKiA INMOP3, model MGMiŻŚ oraz model PKP PLK.

""

logistyka.rp.pl

Multimodalny krajowy model transportowy stanowić ma narzędzie wspomagające w podejmowaniu strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej państwa. Jest to zatem model krajowy, którego powstanie nie stoi w sprzeczności z budową modeli ruchu m.in. przez poszczególnych zarządców infrastruktury czy CPK.

Czytaj więcej w: Diesle znikną ze sprzedaży

Założenia co do sieci prognostycznych powstały po konsultacji ze wszystkimi interesariuszami krajowej infrastruktury transportowej, w tym również z CPK. Inwestycja CPK jest uwzględniona w modelu ZMR – w założeniach otrzymanych z CPK do roku 2030.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach