Ciężki transport wejdzie w bezemisyjne napędy

Ustawodawcy osiągnęli porozumienie ustalające najbardziej ambitne na świecie cele redukcji emisji CO2 dla samochodów ciężarowych i autobusów.

Publikacja: 19.01.2024 09:50

Ciężki transport wejdzie w bezemisyjne napędy

Foto: Scania

Parlament Europejski i Rada osiągnęły 18 stycznia porozumieniu określające cele redukcji emisji CO2 z pojazdów ciężarowych o 45% na lata 2030–2034, 65% na lata 2035–2039 i 90% od 2040 roku w porównaniu z poziomami z 2019 roku. 

W co inwestować

Zakres rozporządzenia został rozszerzony i standardy te będą od 2035 roku dotyczyć niemal wszystkich pojazdów ciężarowych (w tym pojazdów specjalistycznych, takich jak śmieciarki, wywrotki czy betoniarki), autobusów miejskich, autobusów dalekobieżnych i przyczep. Indywidualne cele w zakresie redukcji emisji ustalono także dla przyczep (7,5%) i naczep (10%), począwszy od 2030 roku.

Czytaj więcej

Przewoźnicy nie chcą przymusu kupowania elektrycznych ciężarówek

Nowe autobusy miejskie muszą ograniczyć emisję o 90% od 2030 roku. Wszystkie nowe autobusy miejskie będą musiały być bezemisyjne do 2035 roku.

W ramach tymczasowego porozumienia Komisja dokona przeglądu skuteczności i wpływu rozporządzenia do 2027 roku. Przegląd obejmie rozszerzenie zakresu na małe ciężarówki, metodologię rejestracji pojazdów ciężarowych napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2, rolę współczynnika korygującego emisję dwutlenku węgla w przejściu na bezemisyjne pojazdy ciężarowe oraz metodologię określania emisji CO2 w pełnym cyklu życia nowych pojazdów ciężkich. 

KE podkreśla w komunikacie, że porozumienie stanowi kolejny wyraźny sygnał dla producentów, operatorów transportu i użytkowników, aby skierowali inwestycje w kierunku innowacyjnych technologii zeroemisyjnych i pobudzili rozwój infrastruktury do ładowania i tankowania.

Porozumienie jest na rękę producentom ciężarówek, bo daje im pewność w jaką technologię inwestować. 

Infrastruktura

Mimo to Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) stwierdziło jednak, że uzgodniony harmonogram wdrożenia pozostaje niezwykle trudny ze względu na brak niezbędnych warunków umożliwiających. – Infrastruktura do ładowania energii elektrycznej i uzupełniania wodoru, kompleksowe systemy ustalania cen emisji dwutlenku węgla oraz znaczące środki wsparcia umożliwiające przewoźnikom szybkie inwestowanie: to kluczowe elementy szybkiej dekarbonizacji sektora transportu ciężkiego, oprócz pojazdów o zerowej emisji – podkreśla dyrektor generalna ACEA Sigrid de Vries. – Nie możemy w dalszym ciągu odważnie wyznaczać ambitnych celów producentom pojazdów i oczekiwać szybkiej i sprawnej ich realizacji. Bez ram umożliwiających zwiększenie popytu na modele bezemisyjne osiągnięcie celów będzie niemożliwe, zwłaszcza w przewidzianym terminie – wyjaśnia de Vries.

Aby osiągnąć cele do 2030 roku, po drogach będzie musiało poruszać się ponad 400 tys. pojazdów o napędzie akumulatorowo-elektrycznym i wodorowym, a co najmniej jedna trzecia wszystkich nowych rejestracji musi stanowić modele o zerowej emisji. ACEA podlicza, że do osiągnięcia celów Europa potrzebuje co najmniej 50 tys. odpowiednich stacji ładowania (większość to megawatowe systemy ładowania) i co najmniej 700 stacji uzupełniania wodoru. 

Czytaj więcej

Ruszyły prace przy głębokowodnym terminalu w Świnoujściu

Także Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU zwraca uwagę na brak infrastruktury. 

Parlament Europejski i Rada muszą teraz formalnie zatwierdzić porozumienie. Po zakończeniu tego procesu nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii i wejdą w życie. 

W lutym 2023 roku Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia ustanawiającego normy emisji CO2 dla pojazdów ciężkich pojazdów od 2030 roku. 

Parlament Europejski i Rada osiągnęły 18 stycznia porozumieniu określające cele redukcji emisji CO2 z pojazdów ciężarowych o 45% na lata 2030–2034, 65% na lata 2035–2039 i 90% od 2040 roku w porównaniu z poziomami z 2019 roku. 

W co inwestować

Pozostało 93% artykułu
Regulacje Ue
Umowa transportowa z Ukrainą przedłużona. Co się zmieni?
Regulacje Ue
Ponadnormatywni domagają się harmonizacji
Regulacje Ue
Elektryczne ciężarówki obowiązkowe
Regulacje Ue
Polscy europarlamentarzyści niszczą polskich przewoźników
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Regulacje Ue
Producenci ciężarówek przygotowani na Euro VII
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży