Elektryczne ciężarówki obowiązkowe

Rada zatwierdza bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 ciężarówek, co oznacza przesiadkę transportu na elektryczne ciężarówki. Przewoźnicy nie mają pieniędzy na zmianę taboru na zeroemisyjny.

Publikacja: 13.05.2024 20:26

Elektryczne ciężarówki obowiązkowe

Foto: GDDKiA

Rada formalnie przyjęła rozporządzenie o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, zmieniające i zaostrzające obowiązujące przepisy UE. W nowych przepisach utrzymano wyznaczony na 2025 r. cel redukcji emisji o 15% dla ciężkich samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 t. 

Nowe cele dla dużych i małych

Zgodnie z unijnymi celami klimatycznymi na 2030 r. i kolejne lata w rozporządzeniu ustala się następujące nowe cele redukcyjne:

- 45% od 2030 r. (poprzednio 30%)

- 65% od 2035 r.

- 90% od 2040 r.

Cele te będą miały zastosowanie do średnich samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 ton i autokarów, a także do odpowiednich pojazdów specjalistycznych, począwszy od 2035 roku.

Czytaj więcej

Czy InPost i Allegro są na kursie kolizyjnym?

Nowe przepisy rozszerzyły zakres obecnego rozporządzenia i celom redukcyjnym podlegają niemal wszystkie nowe pojazdy ciężkie, które mają certyfikowaną wartość emisji CO2, w tym mniejsze ciężarówki, autobusy miejskie, autokary, naczepy i przyczepy.

Przepisy wprowadziły obowiązek osiągnięcia przez autobusy miejskie 100-procentowej bezemisyjności do 2035 roku. Cel pośredni – do zrealizowania do 2030 r. – wynosi 90%. Autobusy międzymiastowe będą zwolnione z tego wymogu. 

Rozporządzenie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji.

W 2027 roku Komisja Europejska dokona przeglądu skuteczności i wpływu zmienionego rozporządzenia na rynek samochodów ciężarowych. Komisja będzie musiała m.in. zbadać także możliwość opracowania wspólnej metody oceny i raportowania emisji CO2 w pełnym cyklu życia z nowych pojazdów ciężkich. 

Zmiana norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich stanowi integralną część pakietu legislacyjnego „Gotowi na 55”. Znowelizowane przepisy przyczyniają się do realizacji ambicji UE, by do 2030 r. zmniejszyć unijne emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Unijni politycy przekonują, że emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu w UE przyczyniają się do zmiany klimatu i wskazują, że Sektor pojazdów ciężkich odpowiada za ponad 25% emisji dwutlenku węgla. 

Przewoźnicy rozczarowani

Przewoźnicy nie są zadowoleni z obrotu sprawy. Związek Pracodawców transport i Logistyka Polska podlicza, że aby zrealizować cele określone w uchwalonych przepisach europejscy przewoźnicy będą musieli wziąć na swoje barki (a raczej kieszenie) do roku 2040, inwestycje o wartości jednego biliona 746 miliardów euro. – Nasze polskie przymusowe wydatki w tym samym okresie to 162 miliardy euro! I już dziś możemy zacząć się zastanawiać skąd mamy wziąć takie pieniądze? Bo branża ich po prostu nie ma – alarmuje prezes TLP Maciej Wroński. 

Czytaj więcej

Niemcy ociągają się z wypłatą nienależnie pobranego myta

Podkreśla, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nawet nie raczyło, przed ostatecznym głosowaniem w Radzie Unii Europejskiej, zasięgnąć opinii polskiej branży transportu drogowego! – Urzędnicy chyba nie mieli czasu, bo... intensywnie pracowali nad dopłatami do zakupu elektrycznych samochodów osobowych, na które chcą wydać jeden miliard sześćset tysięcy złotych. Albo - w co ja nawet nie chcę uwierzyć - wciąż czują się klimatycznymi aktywistami lobbującymi na rzecz pojazdów elektrycznych – stwierdza prezes TLP. 

Rada formalnie przyjęła rozporządzenie o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, zmieniające i zaostrzające obowiązujące przepisy UE. W nowych przepisach utrzymano wyznaczony na 2025 r. cel redukcji emisji o 15% dla ciężkich samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 t. 

Nowe cele dla dużych i małych

Pozostało 90% artykułu
Regulacje Ue
Polscy europarlamentarzyści niszczą polskich przewoźników
Regulacje Ue
Producenci ciężarówek przygotowani na Euro VII
Regulacje Ue
Unia Europejska walczy z opóźnieniami płatności
Regulacje Ue
Spór kolejarzy ze spedytorami o długie zestawy
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Regulacje Ue
Spedytorzy: administracyjne ograniczenia szkodzą gospodarce
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?