e-Toll: co trzeci kilometr nieopłacony

System poboru myta jeszcze nie działa dobrze, o czym świadczą mniejsze wpływy.

Publikacja: 29.10.2021 08:49

e-Toll: co trzeci kilometr nieopłacony

Foto: KAS

Krajowa Administracja Skarbowa podała, że w pierwszej dekadzie października pobór myta przyniósł 27,89 mln zł. Suma uwzględnia 30-procentową obniżkę, która obowiązuje do końca roku. 

Wpływy o jedną trzecią mniejsze

Dla lepszego porównania wielkości wpływów „ubruttowione” przychody wyniosły 39,84 mln zł. Dla całego miesiąca przychód wyniósłby 119,5 mln zł, gdy w poprzednich miesiącach roku wpływy miesięczne dochodziły do 190 mln zł. 

Teoretyczna różnica sięgnęłaby do końca miesiąca 70 mln zł (35 proc. wpływów). Jak wskazują niezależni informatycy różnica może się zmniejszyć, ponieważ system poboru opłat jest doskonalony i na bieżąco usuwane są błędy. 

Ponadto pierwsza dekada października miała dwa weekendy, kiedy ruch (i wpływy) są mniejsze. Uwzględniając efekt końca tygodnia, dzienne wpływy z e-Toll przekraczały 5,1 mln zł, gdy czerwcu dochodziły do 7,5 mln zł, czyli spadek wyniósł i tak 32 proc. 

Jest mało prawdopodobne, aby redukcja wpływów wynikała ze zmniejszonego ruchu. Październik jest tradycyjnie okresem „transportowych żniw”, gdy ruch jest 5 proc. większy od średniej rocznej. Zatem spadku wpływów należy szukać działaniu e-Toll. 

Przewoźnicy utrzymują, że początkowo mieli bardzo duże problemy z rejestracją firm, aut i urządzeń. Wskazują, że system rozliczeń działa powoli, nie mają pewności jaki jest stan konta. Na dodatek obsługa e-Toll jest pracochłonna. 

Pierwsze mandaty za brak e-Toll

KAS jest najwyraźniej świadom utrudnień, bo już 2 października poinformowała, że kontrole „przeprowadzane przez Inspektorów GITD oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w początkowym okresie działania systemu e-TOLL, będą odbywać się w oparciu przede wszystkim o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu. Tym samym w sprawach, dla których ustawa przewiduje nakładanie mandatów na kierujących, stosowane będą pouczenia.”

W przypadku „kar pieniężnych nakładanych przez GITD, z wyłączeniem braku rejestracji w e-TOLL, inspektorzy będą mogli skorzystać z przewidzianej w przepisach prawa instytucji „odstąpienia” od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej”. 

Administracja skarbowa zaznacza, że wszystkie przypadki „traktowane będą indywidualnie i uwzględniane będą obiektywne okoliczności niezależne od przewoźników związane z ewentualnym wadliwym funkcjonowaniem niezbędnych usług (m.in. transmisja danych, sieci komórkowej itd.) awarii systemów zintegrowanych z e-TOLL oraz awarii samych urządzeń aplikacji, OBU, itd.” 

Od 1 października 2021 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w ramach kontroli drogowych stwierdzili ponad 380 przypadków naruszenia przepisów, w tym zostało wystawionych blisko 250 mandatów karnych.

Krajowa Administracja Skarbowa podała, że w pierwszej dekadzie października pobór myta przyniósł 27,89 mln zł. Suma uwzględnia 30-procentową obniżkę, która obowiązuje do końca roku. 

Wpływy o jedną trzecią mniejsze

Pozostało 92% artykułu
Drogowy
E-Toll: na początek pouczenia
Systemy IT
Milion płacących e-Toll
Drogowy
Pierwszy dzień e-Toll
Systemy IT
KAS wydłużył możliwość korzystania z urządzeń SENT
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Systemy IT
Większość ciężarówek już zarejestrowana w e-Toll