Tachografów nie ma, karty już są

PWPW jako pierwsza w Europie rozpoczęła wydawanie kart dla inteligentnych tachografów drugiej generacji.

Publikacja: 28.08.2023 12:17

Tachografów nie ma, karty już są

Foto: PWPW

Od 21 sierpnia br. wszystkie wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych karty są w wersji G2v2 dla inteligentnych tachografów drugiej generacji. Wydawanie kart warsztatowych z nowym mikroprocesorem wytwórnia rozpoczęła już 4 lipca, a szkoleniowych i testowych nawet nieco wcześniej. 

PWPW już w czerwcu otrzymała międzynarodowe świadectwo homologacji Kraftfahrt-Bundesamt. – W Polsce nie ma organu odpowiednio przygotowanego do przeprowadzenia procesu homologacji kart do tachografów. W Unii Europejskiej są trzy wiodące organizacje zajmujące się udzielaniem homologacji typu w transporcie: RDW z Holandii, KBA z Niemiec i STA ze Szwecji. Inne kraje również korzystają z ich usług – zapewnia rzecznik PWPW Paweł Łukaszewicz. 

Czytaj więcej

Maleją przewozy, ale nie zyski. PKP Cargo odbudowało marże

To efekt ponad rocznej pracy zespołu ekspertów PWPW. W ramach projektu G2v2 przygotowali nowy rodzaj kart o rozszerzonych funkcjach i autorskie narzędzie do personalizacji kart tachografowych. – Tempo realizacji projektu wynikało wyłącznie z przyjętego w PWPW harmonogramu. Komisja Europejska była odpowiedzialna za wydanie przepisów, ale my rozpoczęliśmy przygotowania bazując już na projekcie nowego rozporządzenia, jeszcze przed jego oficjalnym przyjęciem. W efekcie PWPW była pierwszym producentem, który dostarczył karty do certyfikacji, i również jako pierwszy kraj w Europie ten certyfikat otrzymaliśmy – podkreśla Łukaszewicz. 

Zaznacza, że całość rozwiązania dot. produkcji i personalizacji kart G2v2 to samodzielna praca zespołu PWPW. – Na żadnym etapie projektu nie korzystaliśmy z usług lub komponentów dostawców zewnętrznych, wyjątkiem są tu tylko mikroprocesory. Ich dostawcą był Thales i odpowiadał za uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa (Common Criteria), co stanowiło jeden z kluczowych etapów homologacji typu. Biorąc pod uwagę wymagający harmonogram i zmiany w przepisach wydawane nawet na późnych etapach projektu, dobra współpraca z dostawcą była niezbędna dla uzyskania homologacji w założonym terminie – tłumaczy przedstawiciel PWPW.

Dodaje, że PWPW miała produkt gotowy przed terminem wskazanym w regulacjach. – Natomiast z powodu braku homologowanego tachografu na rynku musieliśmy zaczekać na certyfikat interoperacyjności ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC). Profesjonalizm wdrożenia potwierdzony został m.in. certyfikatem bezpieczeństwa (we współpracy z Thales), certyfikatem funkcjonalnym (potwierdzający spełnienia wszystkich wymagań rozporządzenia (UE) 2016/799 oraz (UE) 2021/1228) czy certyfikatem interoperacyjności (wydanym przez Joint Research Centre in Ispra) – wymienia Łukaszewicz. 

Czytaj więcej

Transport potknie się o nowe tachografy

Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej od 21 sierpnia 2023 r. wszystkie nowo rejestrowane pojazdy o masie powyżej 3,5 tony wykorzystywane w transporcie międzynarodowym muszą być wyposażone w inteligentne tachografy cyfrowe drugiej generacji (G2v2). Po 31 grudnia 2024 r. obowiązek instalacji nowych tachografów będą mieli wszyscy kierowcy w transporcie międzynarodowym.

PWPW zapewnia, że jest gotowa dostarczać karty G2v2 do innych krajów. – Zapewniamy je Bułgarii i Cyprowi, natomiast personalizacja i wydawanie leży w gestii lokalnych podmiotów – dodaje rzecznik PWPW. 

Od 21 sierpnia br. wszystkie wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych karty są w wersji G2v2 dla inteligentnych tachografów drugiej generacji. Wydawanie kart warsztatowych z nowym mikroprocesorem wytwórnia rozpoczęła już 4 lipca, a szkoleniowych i testowych nawet nieco wcześniej. 

PWPW już w czerwcu otrzymała międzynarodowe świadectwo homologacji Kraftfahrt-Bundesamt. – W Polsce nie ma organu odpowiednio przygotowanego do przeprowadzenia procesu homologacji kart do tachografów. W Unii Europejskiej są trzy wiodące organizacje zajmujące się udzielaniem homologacji typu w transporcie: RDW z Holandii, KBA z Niemiec i STA ze Szwecji. Inne kraje również korzystają z ich usług – zapewnia rzecznik PWPW Paweł Łukaszewicz. 

Systemy IT
Kombud planuje eksport systemów sterowania ruchem kolejowym
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Systemy IT
Nadawcy już próbują eCMR
Systemy IT
Cyberbezpieczne kolejowe szklaki PKP
Systemy IT
Unijna baza danych wykryje szwindle w imporcie
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Systemy IT
Już za dwa lata obowiązkowa elektroniczna wymiana danych
Systemy IT
Nadawcy dostaną monitoring przewozu na giełdzie ładunków