Polregio kupuje nowe pociągi. Na początek za 2 mld zł

Przytopione przez komisję Europejską Polregio walczy o przyszłość i odnawia tabor, przygotowując się na wejście na polski rynek bogatych konkurentów.

Publikacja: 02.05.2022 19:28

Polregio kupuje nowe pociągi. Na początek za 2 mld zł

Foto: Polregio

Największy z polskich przewoźników regionalnych, spółka Polregio, ogłosiła przetarg na dostawę do 200 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W wersji I przetarg obejmie 60 pojazdów 9 mających od 130 do 160 stałych miejsc), o szacunkowej łącznej wartości 2 mld zł. 

Wersja II obejmuje do 140 pojazdów mających co najmniej 210 miejsc. 

Przetarg obejmuje także naprawy do poziomu P5 oraz szkolenia personelu warsztatów przewoźnika. Zamawiający jeszcze nie opublikował dokładnych specyfikacji zamawianych pojazdów. 

Czytaj więcej

Ukrinform: stoimy u progu możliwej wojny handlowej między Kijowem a Warszawą

Oferty można składać do 27 lipca 2022 roku, a Polregio liczy, że dostawca zrealizuje zamówienie w 36 miesięcy. 

Obok planowanych przetargów PKP IC to jedno z największych zamówień w Polsce i liczące się w Europie. Na tym etapie jeszcze nie wiadomo, czy Pesa i Newag wystartują samodzielnie czy w konsorcjum, tak jak w przetargu PKP IC na wagony typu pusch-pull i lokomotywy do nich. 

Niepotrzebne dochodzenie

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego Polregio (wcześniej Przewozy Regionalne) jest drugim w Polsce przewoźnikiem kolejowym pod względem wykonanej pracy przewozowej. Po pierwszym kwartale ma 19 proc. rynku, za PKP IC (niecałe 54 proc.) a przed Kolejami Mazowieckimi (8,5 proc.). 

Czytaj więcej

Dzięki specustawie będą pieniądze na kolejowe przewozy uciekinierów

Spółka od 2018 roku do 2021 roku wyjaśniała w Komisji Europejskiej zasady udzielonej pomocy publicznej. Przez ten czas KE zablokowała przewoźnikowi możliwość starania się o unijne dopłaty. 

Dochodzenie Komisji dotyczyło pomocy opiewającej na kwotę 770 mln zł, zgłoszonego Komisji przez polskich przedstawicieli w 2015 roku, a także innych środków pomocy państwa przyznanych przedsiębiorstwu w ramach tej samej ogólnej restrukturyzacji przed 2015 roku, a mianowicie:

- Pomoc na pokrycie strat na łączną kwotę 2 403 mln zł (około 565 mln euro);

- Umowa o restrukturyzację zadłużenia pomiędzy spółką a polskim zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK na kwotę 1 902 mln zł (ok. 448 mln euro);

Czytaj więcej

Związki zawodowe Polregio domagają się podwyżek i grążą strajkiem

- 25 umów pomiędzy Przewozami Regionalnymi a wierzycielami Skarbu Państwa przewidujących odroczenie spłaty zobowiązań spółki wobec tych wierzycieli na łączną kwotę 1 106,4 mln zł (ok. 260 mln euro). 

Ostatecznie w kwietniu ub.r. Komisja stwierdziła, że „środki były proporcjonalne i konieczne, aby zapewnić rentowność Przewozów Regionalnych, a tym samym uniknąć poważnych zakłóceń w świadczeniu ważnych usług transportowych w Polsce”. 

Stracony czas

Długotrwałe dochodzenie osłabiło poważnie przewoźnika i zagraża jego przyszłości. – Sytuacja Przewozów Regionalnych była jasna i w mojej opinii nie wymagała kontroli na tak wysokim szczeblu. Szkoda, że cała procedura trwała tak długo, blokując możliwości rozwoju przewoźnika, który chcąc być konkurencyjnym w obliczu IV pakietu kolejowego, musi dokonać olbrzymich inwestycji w tabor i infrastrukturę utrzymaniową. Nie będzie to możliwe bez korzystania z dofinansowań unijnych. Spółka utraciła możliwości skorzystania z kończącej się w tym momencie perspektywy unijnej – wskazuje dyrektor biura Klastra “Luxtorpeda 2.0” Mateusz Izydorek vel Zydorek. 

Czytaj więcej

Rosjanie wyeliminują atakami ukraińskie elektrowozy i sparaliżują kolej

Pod koniec 2021 roku spółka rozpoczęła realizację wartego do 7 mld zł programu inwestycyjnego. Zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na zakup blisko 300 nowych pociągów, w tym 264 sztuk nowoczesnych EZT-ów. 

Finansowanie pochodzi ze środków własnych, uzupełnionych funduszami unijnymi i krajowym w postaci grantów oraz instrumentów dłużnych. W roku 2020 roku spółka zawarła 15, w większości 10-letnich kontraktów z samorządami wartości ponad 9 mld zł. 

Przewoźnik ma jedną z najstarszych flot w Polsce. Blisko 200 składów Polregio to prawie 30-letnie jednostki. 

Szynowy
Wojna zapełniła kolejowe wagony, przewoźnicy dawno już tyle nie wozili
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Szynowy
W Rosji węgiel zatka kolejowe przewozy kontenerów z Dalekiego Wschodu
Drogowy
Rosyjskie resorty sprzeczają się o sankcje wobec unijnych przewoźników drogowych
Rynek
Dwie lokomotywy rozwoju rynku magazynowego w Polsce
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Szynowy
Intercity kupuje w Newagu lokomotywy wielosystemowe