Dzięki specustawie będą pieniądze na kolejowe przewozy uciekinierów

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało tez uproszczenie formalności i przedłużenie ważności niektórych dokumentów kierowców.

Publikacja: 16.03.2022 17:38

Dzięki specustawie będą pieniądze na kolejowe przewozy uciekinierów

Foto: PKP IC

Ministerstwo Infrastruktury przedłożyło w Rządowym Centrum Legislacyjnym projekt ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Projekt służy przede wszystkim pokryciu kosztów przewozów uciekinierów wojennych przez koleje. Pomoc zarówno właścicielowi infrastruktury jak i kolejowym przewoźnikom oraz wojewódzkim organizatorom udzielana będzie z Funduszu Pomocy. 

Czytaj więcej

Od dzisiaj uproszczone formalności przy zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy

Kolej przewiozły do 15 marca 0,6 mln uchodźców z blisko 2 mln jacy wjechali do Polski. Ponad połowa przewozów wykonanych przez PKP IC w ostatnich dwóch tygodniach dokonana została pociągami specjalnymi. Co czwarty z uruchomionych przez Polregio pociągów przewoził obywateli Ukrainy uciekających przez rosyjską okupacją. Na transport uciekinierów tylko PKP IC wydaje dziennie 1,2-1,3 mln zł. Koszty dla zarządcy infrastruktury, czyli PKP PLK, wynoszą ok. 10 mln zł. 

Pomoc dla kolei 

Do ustalenia wysokości wsparcia dla przewoźnika kolejowego MI przyjęło stawkę ryczałtową w przeliczeniu na 1 pociągokilometr wykonanej pracy eksploatacyjnej w wysokości 68 zł netto za pociągokilometr. W sytuacji, gdy przewoźnik kolejowy wykorzystuje elektryczne lub spalinowe zespoły trakcyjne stosuje się stawki ryczałtową, równą 16 zł netto, w przeliczeniu na jeden pojazdokilometr wykonanej pracy eksploatacyjnej. 

Za jeden wagonokilometr pracy eksploatacyjnej wykonanej przez dodatkowy wagon przewoźnik otrzyma 5 zł netto. 

Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą zagroziła istnieniu kolejowego chińskiego szlaku do Europy

Do istotnych problemów w obsłudze tego typu pociągów należy zaliczyć niewynikający z rozkładu jazdy pociągu wydłużony czas odprawy granicznej na granicy polsko-ukraińskiej oraz dynamiczną, trudną do przewidzenia sytuację związaną z dalszym rozlokowywaniem osób przybywających z terytorium Ukrainy do różnych miejsc na terytorium RP w zależności od stale tworzonego scenariusza rozlokowania tych osób. Powoduje to, pociągi przewożące osoby opuszczające terytorium Ukrainy doznają znacznych opóźnień, a maszynistom obsługującym te połączenia, kończy się dopuszczalny na mocy przepisów Kodeksu pracy czas pracy. Proponowany przepis ma za zadanie dopuścić wydłużenie czasu pracy obsady pociągu. 

Proponowany przepis ma za zadanie dopuścić wydłużenie czasu pracy obsady pociągu do 16 godzin, przy założeniu jednak, że maksymalnie 9 godzin z tego czasu może być poświęcone prowadzeniu pojazdu kolejowego. 

Proponuje się również ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 

Czytaj więcej

Przewozy ciężarówek na wschód może zablokować tylko Bruksela

Resort zapewnia, że przepis nie będzie nadużywany, jego zastosowanie jest ograniczone wyłącznie do pracowników, tj. obsługujących pociągi przeznaczone do przewozu uciekinierów w głąb kraju oraz do pociągów jadących z głębi Polski w kierunku granicy, gdyż sprawny powrót tych pociągów na granicę jest warunkiem zapewnienia efektywnego przewozu obywateli Ukrainy w głąb kraju.

Pomoc dla przewoźników samochodowych

W związku z wojną na Ukrainie MI uprościło formalności w transporcie drogowym. Dozwolony jest autokarowy przewóz osób z Ukrainy z odstępstwami od warunków zezwolenia. 

Świadectwa kierowców, które utraciły ważność od dnia 24 lutego 2022 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2022 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie wydawał świadectwa kierowców dla obywateli Ukrainy na wniosek przedsiębiorcy z datą ważności do 31 grudnia 2022 r., co pozwoli na ich uznawanie przez służby kontrolne państw członkowskich. 

Uznaje się za ważne również wydane przez Ukrainę prawa jazdy, których termin ważności upłynął. 

Branża transportowa uważa, że podobne uproszczenia powinny dotyczyć kierowców z Białorusi, którzy obawiają się powrotu do swojego kraju i szukają możliwości przedłużenia wiz na miejscu. 

Czytaj więcej

Blisko co trzeci uchodźca z Ukrainy skorzystał w Polsce z kolei

Dodatkowo przedsiębiorcy wskazują, że dla kierowców ukraińskich są konieczne unijne wizy, do czego są niezbędne naklejki wizowe. Projekt przeoczył jaka instytucja powinna je wydawać. 

Projekt umożliwi także odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez właściwy organ administracji Ukrainy na podstawie posiadanej praktyki pływania tak jak dla dokumentów wydanych przez właściwe organy polskiej administrację morską. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., tj. od dnia, w którym został zaobserwowany przez władze polskie masowy napływ cudzoziemców bezpośrednio z terytorium Ukrainy. 

Ministerstwo Infrastruktury przedłożyło w Rządowym Centrum Legislacyjnym projekt ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Projekt służy przede wszystkim pokryciu kosztów przewozów uciekinierów wojennych przez koleje. Pomoc zarówno właścicielowi infrastruktury jak i kolejowym przewoźnikom oraz wojewódzkim organizatorom udzielana będzie z Funduszu Pomocy. 

Pozostało 92% artykułu
Regulacje Ue
Komisja Europejska utrudniła dodatkowo kabotaż wydłużając obowiązkową przerwę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Drogowy
Ukraina domaga się zamknięcia unijnych granic dla ruchu towarowego do Rosji
Elektromobilność
Właściciel Famuru inwestuje w producenta akumulatorów litowo-jonowych
Drogowy
Postawimy samochody na kołkach, grożą przewoźnicy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Drogowy
Stają fabryki w Europie, a wraz z nimi transport drogowy