Ubezpieczeniowe pułapki Pakietu Mobilności

Towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają uwagę, że Pakiet Mobilności zmienia warunki dostępu do rynku, co może mieć wpływ na ważność polisy.

Publikacja: 11.12.2021 18:35

Ubezpieczeniowe pułapki Pakietu Mobilności

Foto: BAG

Od 21 lutego 2022 roku Pakiet Mobilności wprowadzi nowe warunki wykonywania kabotażu. Zagraniczny przewoźnik może wykonać maksymalnie trzy przewozy w ciągu siedmiu dni w przypadku wjazdu z ładunkiem lub maksymalnie jeden przewoź w ciągu trzech dni w przypadku wjazdu bez ładunku. 

Po wyczerpaniu dopuszczalnej liczby przewozów kabotażowych musi nastąpić „okres przerwy” trwający cztery dni. W tym czasie nie są dozwolone jakiekolwiek kolejne przewozy kabotażowe w tym samym „przyjmującym państwie członkowskim”. 

Lutz Assekuranz zwraca uwagę na powyższy przepis. Polisy OC przewoźnika ubezpieczają zazwyczaj „prawnie dozwolone przewozy kabotażowe”. Jeżeli naruszenie przepisów prawnych (np. nieprzestrzeganie nowego okresu przerwy w wykonywaniu przewozów) doprowadzi do urzędowego zatrzymania pojazdu, które następnie spowoduje opóźnienie dostawy lub nawet utratę̨ towaru z powodu konfiskaty/przepadku, to ubezpieczyciele na podstawie warunków ubezpieczenia OC mogą odmówić ochrony ubezpieczeniowej! 

Jednocześnie ZMPD zaznacza, że nadal nie ma jasności, od kiedy liczyć kabotaż. Komisja Europejska obiecuje opracować wyjaśniające pytania i odpowiedzi dopiero na przełomie roku. 

Lutz porusza również kwestię kar administracyjnych. Zdarza się̨, że przewoźnicy dostają karę administracyjną za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących kabotażu (niezależnie od tego, czy jest to uzasadnione, czy nie) i w związku z tym zwracają się do swoich ubezpieczycieli OC przewoźnika. 

Ubezpieczyciele OCP nie są jednak odpowiedzialni za tego typu roszczenia. Ich obowiązkiem jest zajmowanie się roszczeniami wynikającymi z odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w związku z wykonywaniem umowy przewozu towarów. 

W tym przypadku chodzi o inne roszczenia – odszkodowawcze na podstawie prawa prywatnego. Lutz Assekuranz przyznaje, że w przypadku kar (roszczeń́ publicznoprawnych) z tytułu naruszenia przepisów administracyjnych można skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, oczywiście jeżeli zostało ono zawarte przed wystąpieniem szkody. 

Przewozy
W 2020 roku urósł tylko drogowy transport ładunków
Krajowe
Zmiany rozliczenia kierowców pod choinkę
Drogowy
Białoruś plombuje ciężarówki
Drogowy
Dwie trzecie ciężarówek w klasie Euro VI
Drogowy
Girteka buduje w Wielkopolsce nowy zespół
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?