Komisja Europejska szacuje, że w ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło w Unii 19,8 tys. osób. Oznacza to wzrost o tysiąc zgonów (+5 proc.) w porównaniu z rokiem 2020, ale nadal stanowi to spadek o blisko 3 tys. (-13 proc.) ofiar śmiertelnych w porównaniu z rokiem 2019 poprzedzającego pandemię. 

Polska poprawiła bezpieczeństwo

W Polsce wskaźnik wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców zmalał w 2021 roku o 10 proc., do najniższego poziomu w historii, wynoszącego 59 osób na mln mieszkańców. W całej UE wskaźnik wzrósł o 5 proc. do 44 osób. Polska, obok Danii i Szwajcarii zanotowała największy wzrost bezpieczeństwa na drogach, wynika z danych zebranych przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej

InPost nie boi się inflacji, jego model działania faworyzuje go w nowych warunkach

W 2021 roku w Polsce zginęło 2,2 tys. osób, a 26 tys. zostało rannych w 23 tys. wypadków, podała Komenda Główna Policji. 

Najwięcej wypadków odnotowano w województwie mazowieckim – 3113 zdarzeń. Kolejne miejsce zajmuje Wielkopolska z wynikiem 2409, a podium zamyka województwo łódzkie, w którym doszło do 2306 wypadków. 

W 2021 r. to czerwiec i lipiec okazały się miesiącami, w których miało miejsce najwięcej wypadków, kolejno było to 11,4 i 11 proc. ogółu. W październiku, trzecim z kolei miesiącu ta liczba wyniosła 2351, czyli 10,4 proc., to właśnie wtedy było też najwięcej ofiar śmiertelnych – 10,4 proc.

Największy odsetek w globalnej liczbie poszkodowanych w wypadkach stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie – 51,6 proc. Wśród kolejnych najczęściej poszkodowanych kierowców znajdują się rowerzyści – prawie 12 proc. oraz motocykliści – niecałe 7 proc.

Prawie 17 proc. wszystkich ofiar wypadków drogowych w 2021 r. to piesi. W 2021 r. zginęło 527 tych uczestników ruchu, a 4304 osoby zostały ranne, w tym aż 1 672 odniosło ciężkie obrażenia. 

Czytaj więcej

Rosjanie robią zapasy, obawiając się zamknięcia granic dla ciężarówek

Polska Izba Ubezpieczeń podała, że w pierwszym półroczu 2021 roku ubezpieczyciele wypłacili 7,4 mld zł stanowiły wypłaty z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Z danych KE wynika, że gorszy niż w Polsce współczynnik bezpieczeństwa ruchu drogowego zanotowano w 2021 roku w Rumunii (93 osoby na mln mieszkańców), Bułgarii (81), Łotwie (78) oraz Chorwacji (72). 

Do osiągnięcia unijnego celu jeszcze daleko

Ogólnym celem jest zmniejszenie o połowę liczby zgonów do roku 2030. W ostatniej dekadzie odnotowano spadek o 36 proc. w całej UE.  

Najbezpieczniejsze drogi odnotowano w Szwecji (18 zgonów na milion mieszkańców), natomiast najwyższy wskaźnik śmiertelności odnotowano w Rumunii (93 zgony na milion mieszkańców). Średnia w UE wyniosła 44 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.  

Ogółem 52 proc. śmiertelnych wypadków drogowych miało miejsce na drogach wiejskich, 40 proc. w obszarach miejskich, a 8 proc. na autostradach. Osoby znajdujące się w pojeździe (kierowcy i pasażerowie) stanowiły 43 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, podczas gdy piesi – 20 proc., użytkownicy dwukołowych pojazdów silnikowych (motocykli i motorowerów) – 18 proc., a rowerzyści – 10 proc. ogółu ofiar śmiertelnych. 

Na obszarach miejskich najliczniejszą grupę ofiar stanowią piesi (37 proc.). Użytkownicy dwukołowych pojazdów silnikowych stanowią 18 proc. ogółu śmiertelnych ofiar wypadków na obszarach miejskich, ginie również coraz więcej rowerzystów (14 proc.), co oznacza, że blisko 70 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych na obszarach miejskich to niechronieni użytkownicy ruchu drogowego. 

Trzy czwarte ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to mężczyźni (77 proc.). Osoby starsze (powyżej 65 r. ż.) stanowiły ponad jedną czwartą (28 proc.) wszystkich ofiar śmiertelnych, chociaż proporcjonalnie więcej ginie na drogach ludzi młodych. Podczas gdy 12 proc. ofiar wypadków drogowych w UE miało od 18 do 24 lat, ta grupa wiekowa stanowi zaledwie 7 proc. ludności UE. Oznacza to, że statystycznie młodzi ludzie częściej ponoszą śmierć w wypadkach drogowych.