Wielka Brytania zamyka rynek dla przewoźników unijnych

Nowe regulacje utrudnią dostęp do brytyjskiego rynku i funkcjonowanie polskich przewoźników w Wielkiej Brytanii.

Publikacja: 19.12.2022 22:18

Wielka Brytania zamyka rynek dla przewoźników unijnych

Foto: Sachs Trans

Rząd brytyjski ugiął się pod naporem żądań brytyjskich przewoźników i zaostrzył reguły dostępu do swojego rynku dla unijnych firm transportu drogowego. TLP sygnalizuje, że władze Wielkiej Brytanii trzy główne zmiany, które wejdą w życie już 24 grudnia. 

Czytaj więcej

Maleje dynamika wzrostu e-handlu, firmy tej branży czyszczą magazyny

1. Zakaz wykonywania przez przewoźników z UE jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe na pusto do UK. – Zmiana ta wydaje się mieć charakter formalny, gdyż od momentu podpisania i publikacji TCA zapisy dotyczące kabotażu w UK są jasne: możliwe są 2 operacje kabotażowe w UK po uprzednim dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym. Niemniej jednak zapis o jednej operacji po wjeździe na pusto cały czas istniał w brytyjskich przepisach krajowych. I ten właśnie zapis zostanie usunięty już za kilka dni – komentuje Artur Kalisiak, koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP. 

Przypomina, że zgodnie z TCA (umowie o handlu i współpracy - Trade and Cooperation Agreement – TCA), przewoźnikom z UE nadal pozostaje możliwość wykonywania dwóch kabotaży na terenie UK w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym. 

2. Zakaz wykonywania operacji transportu kombinowanego (intermodalnego) na terenie UK przez przewoźników z UE. – Przepis ten zostaje usunięty z krajowych regulacji brytyjskich i dotyczy sytuacji, w której towar jest transportowany tym samym pojazdem lub jednostką ładunkową (kontener, naczepa, przyczepa itp.) przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu (drogowy, morski, kolejowy). Oznacza to, że przewoźnicy z UE mogą wykonywać przewozy do/z UK w całości tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów. Niedozwolone natomiast będzie odbieranie/dostarczanie pojazdami ciężarowymi naczep/przyczep do/z portów lub terminali kolejowych poruszając się wyłącznie na terenie UK – wyjaśnia Kalisiak.

Czytaj więcej

Na granicy polsko-ukraińskiej znów źle, zanosi się na protest

3. Wykonywanie przewozów między UK a krajami trzecimi jedynie na podstawie zezwolenia EKMT. – W przypadku wykonywania przewozów między Wielką Brytanią a krajami trzecimi (spoza UE) władze brytyjskie będą wymagały okazania zezwolenia EKMT. Licencja wspólnotowa nie będzie już wystarczająca. Dotyczy to również przewozów z UK do Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, i vice versa. Przypominamy w tym miejscu, że jednym z warunków wykonywania przewozów drogowych na podstawie zezwolenia EKMT jest obowiązek używania tego samego pojazdu/zespołu pojazdów na całej trasie przewozu, od momentu załadunku, do momentu rozładunku towaru – opisuje koordynator TLP. 

Kalisiak dodaje, że władze brytyjskie tłumaczą powyższe zmiany brakiem przepisów i uzgodnień pozwalających na wykonywanie podobnych operacji przewoźnikom brytyjskim na terenie UE. 

Rząd brytyjski ugiął się pod naporem żądań brytyjskich przewoźników i zaostrzył reguły dostępu do swojego rynku dla unijnych firm transportu drogowego. TLP sygnalizuje, że władze Wielkiej Brytanii trzy główne zmiany, które wejdą w życie już 24 grudnia. 

1. Zakaz wykonywania przez przewoźników z UE jednej operacji przewozu kabotażowego po wjeździe na pusto do UK. – Zmiana ta wydaje się mieć charakter formalny, gdyż od momentu podpisania i publikacji TCA zapisy dotyczące kabotażu w UK są jasne: możliwe są 2 operacje kabotażowe w UK po uprzednim dostarczeniu ładunku w ruchu międzynarodowym. Niemniej jednak zapis o jednej operacji po wjeździe na pusto cały czas istniał w brytyjskich przepisach krajowych. I ten właśnie zapis zostanie usunięty już za kilka dni – komentuje Artur Kalisiak, koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP. 

Produkty i Usługi
Dokąd Polacy wysyłają paczki?
Szynowy
Jak tankować lokomotywy spalinowe?
Regulacje Ue
Poszerzona sieć TEN-T w standardzie europejskim wjedzie na Ukrainę
Szynowy
Drogi prąd i malejący import zagrożą przewozom intermodalnym
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Elektromobilność
Pesa przygotuje nową konstrukcję lokomotywy wodorowej
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą