Niepotrzebny pesymizm wobec gospodarki

Banki coraz optymistyczniej prognozują przyszłość, zamiast recesji przepowiadają nawet lekki wzrost gospodarczy. W Polsce poprawiają się nastroje konsumentów. Będzie więcej pracy także dla transportu.

Publikacja: 10.02.2023 08:21

Niepotrzebny pesymizm wobec gospodarki

Foto: Raben

W połowie stycznia Goldman Sachs jako pierwszy międzynarodowy bank całkowicie odwrócił swoją prognozę dla strefy euro, korygując prognozowany wzrost PKB z -0,1% do 0,6%. Saxo Bank przewiduje, że strefa euro może uniknąć recesji w tym roku, przy docelowym wzroście PKB w okolicach 0,3-0,4%. 

Analitycy PKO Research przyznają, że napływające zamówienia do niemieckiego przemysłu sugerują, że najbliższa przyszłość nie będzie różowa, ale zaznaczają, że skalę spadku produkcji będą łagodzić zgromadzone wcześniej zamówienia. 

Czytaj więcej

Polska traci miliony z cła

Pomimo problemów związanych z wysokimi kosztami energii nadal trwa ożywienie w motoryzacji wynikające ze złagodzenia zatorów w łańcuchach dostaw. W grudniu produkcja w tej branży kolejny miesiąc żwawo rosła, co wywiera pozytywny wpływ na zamówienia z krajów Międzymorza. Styczniowe badanie ifo Institute pokazało, że wskaźnik optymizmu niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego zwiększył się w styczniu do 13,1 punktów, o 3,4 więcej w porównaniu do grudnia.

prezes PFR Paweł Borys ocenia, że polska gospodarka jest na etapie miękkiego lądowania. – Rynek pracy jest stabilny, inwestycje są na dobrym poziomie. Ważne teraz, żebyśmy sprawnie uruchomili KPO, bo od tego zależy czy będziemy się rozwijać na poziomie ok. 2,5 %, czy 3,5-4% – szacuje prezes PFR Paweł Borys. 

Polski Instytut Ekonomiczny zaznacza, że systematycznie spada liczba bankructw w przemyśle i usługach. Poprawa kondycji widoczna jest w gastronomii i zakwaterowaniu. Roczne upadłości w tej branży są zbliżone do poziomów sprzed pandemii po 2 latach gorszych wyników. 

Czytaj więcej

Pozostanie otwarte tylko jedno przejście graniczne w Białorusią

Mniejsza jednak będzie konsumpcja indywidulana. Ponad połowa gospodarstw wskazuje, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ostatnim roku. Analitycy PIE spodziewają się, że przez większą część br. inflacja przewyższać będzie wzrost wynagrodzeń. 

Przez większą część roku inflacja przewyższała wzrost wynagrodzeń – średni wzrost cen w 2022 r. wyniósł 14,4%, wynagrodzeń 12,1%. Realny wzrost wynagrodzeń spadł o 2,1%. Oznacza to, że zamożność konsumentów spadła najmocniej od 1990 roku.

GUS poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15zł. Wzrost płac przyśpieszył z 9,6% do 12%. Wynagrodzenia rosły najszybciej od 23 lat. Było to jednak za mało, aby dogonić inflację.  

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w styczniu 2023 r. -13,4 i tym samym wzrósł o 3,8 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Na przestrzeni ostatniego kwartału wynik sukcesywnie rósł i jest najlepszy od lipca 2022 r. Średni wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce w zeszłym roku wyniósł średnio -16.

Dane KRD wskazują, że w tym roku sytuacja finansowa Polaków może się pogorszyć. Na koniec 2022 r. ich zadłużenie sięgało 44,4 mld zł. Nieuregulowane zobowiązania miało 2,37 mln osób. Przez cały miniony rok przybywało zarówno długów, jak i dłużników, choć jeszcze w 2021 r. widoczny był trend zniżkowy. 

Czytaj więcej

Spadki cen frachtów drogowych tymczasowe

Tymczasem ponad 1/2 Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, ale 40 proc. z nich było zmuszonych sięgnąć po zgromadzone środki z powodu rosnących cen i kosztów utrzymania. 31 proc. osób wykorzystało w tym celu 1/10 odłożonych pieniędzy, 37 proc. „odmroziło” 30 proc. gotówki, a 23 proc. badanych zużyło niemal połowę oszczędności.

W połowie stycznia Goldman Sachs jako pierwszy międzynarodowy bank całkowicie odwrócił swoją prognozę dla strefy euro, korygując prognozowany wzrost PKB z -0,1% do 0,6%. Saxo Bank przewiduje, że strefa euro może uniknąć recesji w tym roku, przy docelowym wzroście PKB w okolicach 0,3-0,4%. 

Analitycy PKO Research przyznają, że napływające zamówienia do niemieckiego przemysłu sugerują, że najbliższa przyszłość nie będzie różowa, ale zaznaczają, że skalę spadku produkcji będą łagodzić zgromadzone wcześniej zamówienia. 

Pozostało 87% artykułu
Drogowy
Załamanie przychodów producentów naczep
Drogowy
Duży pożar bazy samochodowej w Kwidzynie
Drogowy
Przewoźnicy: konieczne są mniejsze obciążenia fiskalne
Drogowy
Euro NCAP oceni bezpieczeństwo ciężarówek
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Drogowy
Wśród przewoźników rosną długi i wydłuża się lista bankrutów
Drogowy
Ciężarówki na celowniku złodziei