Kierowcy mogą dłużej prowadzić samochody ciężarowe i autobusy

Od 4 marca można stosować tymczasowe odstępstwa od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu.

Publikacja: 04.03.2022 09:36

Kierowcy mogą dłużej prowadzić samochody ciężarowe i autobusy

Foto: Robert Przybylski

Polska wprowadziła od 4 marca do 2 kwietnia odstępstwa od stosowania regulacji czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe. – Wyjątkowe okoliczności uzasadniające tymczasowe odstępstwa są podyktowane sytuacją kryzysową spowodowaną rosyjską agresją wojskową na Ukrainę. Obecny brak kierowców i przyszła niepewność co do powrotu obywateli Ukrainy do zawodu stanowią wyzwanie dla efektywnego funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Czytaj więcej

Maleją rejestracje ciężarówek, bo brakuje części do ich produkcji

- Wprowadzenie odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu dla kierowców pomoże zachować płynność realizacji przewozów osób i rzeczy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Nie możemy pozwolić na zachwianie dostępu do dóbr przewożonych drogowo. Liberalizacja przepisów o czasie pracy kierowców wychodzi naprzeciw postulatom branży transportowej – dodaje wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zgodnie z przyjętymi odstępstwami:

-   dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),

-   tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),

-   łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

-   po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 5,5 godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),

-   kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

Czytaj więcej

Na Białorusi „kolejowi partyzanci” blokują tory kolejowe

Korzystający z nowych możliwości kierowcy mają obowiązek wskazać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego powody skorzystania z odstępstw, o których mowa powyżej. Jest to zwyczajowa praktyka w sytuacjach awaryjnych i ma zasadnicze znaczenie dla celów kontroli ww. przepisów.

Stosowanie powyżej wskazanych tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że pracodawcy w dalszym ciągu pozostają odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, a także innych użytkowników dróg. Przedsiębiorcy transportowi w tym szczególnym czasie dochowają należytej staranności przy planowaniu i zarządzaniu ryzykiem zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Polska wprowadziła od 4 marca do 2 kwietnia odstępstwa od stosowania regulacji czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe. – Wyjątkowe okoliczności uzasadniające tymczasowe odstępstwa są podyktowane sytuacją kryzysową spowodowaną rosyjską agresją wojskową na Ukrainę. Obecny brak kierowców i przyszła niepewność co do powrotu obywateli Ukrainy do zawodu stanowią wyzwanie dla efektywnego funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Pozostało 84% artykułu
Morski
Europejscy armatorzy odcięli Rosję od przewozów kontenerowych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Drogowy
Po rosyjskiej napaści transport samochodowy na wschód pod znakiem zapytania
Regulacje Ue
Komisja Europejska odpowiada na pytania o delegowaniu kierowców
Szynowy
Wodorowe pociągi z nowej perspektywy unijnej
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regulacje Ue
Przewoźnicy samochodowi spierają się z kolejowymi o długie zestawy