Ukraina wypuści do Unii kierowców ciężarówek

Ukraina złagodzi przepisy dotyczące wyjazdu mężczyzn w wieku poborowym.

Publikacja: 04.07.2022 06:45

Ukraina wypuści do Unii kierowców ciężarówek

Foto: KAS

Ukraińscy przewoźnicy samochodowi czekają na oficjalną publikację dokumentu pozwalającego na wykonywanie bez zezwoleń przewozów dwustronnych i tranzytowych w krajach UE. Aby ukraińskie firmy mogły skorzystać z tego przepisu, Kijów musi złagodzić przepisy dotyczące wyjazdu kierowców. 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 20 maja 2022 r. nr 615 regulujące wyjazd mężczyzn kierowców transportu międzynarodowego. – Maksymalny okres, przez który kierowca może przebywać poza granicami Ukrainy jest ograniczony do 45 dni kalendarzowych. W przypadku niedochowania terminu na powrót, firma transportowa może stracić dostęp na 3 miesiące do systemu rejestracji wyjazdu kierowców mężczyzn „UkrTransBezpieka”. Dodatkowym problemem hamującym liberalizację na wyjazd jest coraz częstsze nadużycie takich pozwoleń przez mężczyzn celem opuszczenia terytorium Ukrainy i pozostania poza jej granicami, co z kolei skutkuje w niektórych przypadkach utratą przez przewoźników możliwości wysyłania kierowców za granicę – przypomina specjalista ds. legalizacji zatrudnienia w spółce Flexidea Andrii Arkaniuk. 

Konieczność zwiększenia wywozu ziarna transportem samochodowym zmusi do liberalizacji przepisów. – Będziemy kontynuować prace nad jak najszybszą integracją transportu z UE. Kryzys żywnościowy, który teraz się rozwija, jest wyraźnym dowodem, że taka integracja leży w interesie nie tylko Ukrainy, ale całej społeczności światowej – podkreślił minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubakow. 

W Radzie Najwyższej Ukrainy jest procedowany projekt ustawy nr 7484-1 o zmianach w ustawie o przygotowaniu do mobilizacji i mobilizacji oraz ustawie o zasadach przekroczenia granicy Ukrainy przez obywateli Ukrainy. – Pojawiły się w nim propozycje liberalizacji wyjazdu obywateli Ukrainy płci męskiej, które mogą mieć także wpływ na branżę logistyczną – zaznacza Arkaniuk. 

Czytaj więcej

Unia dopłaci do budowy Via Carpatia i połączenia kolejowego z Czechami

Wymienia, że w projekcie ww. zmian z 30 czerwca proponuje się poszerzenie kręgu mężczyzn, którzy mogliby wyjechać poza granice Ukrainy:

- osoby, którzy mają kontrakt (umowę) z zagranicznym pracodawcą (albo oficjalne potwierdzenie zamiaru zatrudnienia danego obywatela Ukrainy po przyjeździe),  

- osoby mające umowy z klientami z innych krajów na okres 1 roku lub dłużej na świadczenie usług informatycznych, usług doradczych pod warunkiem zapłaty podatku na Ukrainie, 

- osoby, które posiadały lub posiadają pracowniczą wizę w innych państwach

- osoby mające nieruchomość albo biznes (przedsiębiorstwo) jako właściciele, współwłaściciele, 

- osoby posiadające pobyt stały w innym kraju, 

- osoby, których członkowie rodziny przebywają legalnie w innych krajach

Czytaj więcej

Użytkownicy dróg opodatkowani emisją CO2

Arkaniuk przytacza uzasadnienie do projektu, mówiące o „pragmatycznym podejściu” i konieczności zapewnieniu funkcjonowania gospodarki kraju, co wzmocni także jego obronność. 

Ukraińscy przewoźnicy samochodowi czekają na oficjalną publikację dokumentu pozwalającego na wykonywanie bez zezwoleń przewozów dwustronnych i tranzytowych w krajach UE. Aby ukraińskie firmy mogły skorzystać z tego przepisu, Kijów musi złagodzić przepisy dotyczące wyjazdu kierowców. 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 20 maja 2022 r. nr 615 regulujące wyjazd mężczyzn kierowców transportu międzynarodowego. – Maksymalny okres, przez który kierowca może przebywać poza granicami Ukrainy jest ograniczony do 45 dni kalendarzowych. W przypadku niedochowania terminu na powrót, firma transportowa może stracić dostęp na 3 miesiące do systemu rejestracji wyjazdu kierowców mężczyzn „UkrTransBezpieka”. Dodatkowym problemem hamującym liberalizację na wyjazd jest coraz częstsze nadużycie takich pozwoleń przez mężczyzn celem opuszczenia terytorium Ukrainy i pozostania poza jej granicami, co z kolei skutkuje w niektórych przypadkach utratą przez przewoźników możliwości wysyłania kierowców za granicę – przypomina specjalista ds. legalizacji zatrudnienia w spółce Flexidea Andrii Arkaniuk. 

Elektromobilność
Gigafactory pod Warszawą
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Logistyka Kontraktowa
Unijny transport międzynarodowy
Morski
Drobnica na morzu
Regulacje Ue
Ukraińskie ciężarówki bez przeszkód wjadą do Unii Europejskiej
Drogowy
Przybywa samochodów ciężarowych i długów