Ukraińscy przewoźnicy samochodowi czekają na oficjalną publikację dokumentu pozwalającego na wykonywanie bez zezwoleń przewozów dwustronnych i tranzytowych w krajach UE. Aby ukraińskie firmy mogły skorzystać z tego przepisu, Kijów musi złagodzić przepisy dotyczące wyjazdu kierowców. 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 20 maja 2022 r. nr 615 regulujące wyjazd mężczyzn kierowców transportu międzynarodowego. – Maksymalny okres, przez który kierowca może przebywać poza granicami Ukrainy jest ograniczony do 45 dni kalendarzowych. W przypadku niedochowania terminu na powrót, firma transportowa może stracić dostęp na 3 miesiące do systemu rejestracji wyjazdu kierowców mężczyzn „UkrTransBezpieka”. Dodatkowym problemem hamującym liberalizację na wyjazd jest coraz częstsze nadużycie takich pozwoleń przez mężczyzn celem opuszczenia terytorium Ukrainy i pozostania poza jej granicami, co z kolei skutkuje w niektórych przypadkach utratą przez przewoźników możliwości wysyłania kierowców za granicę – przypomina specjalista ds. legalizacji zatrudnienia w spółce Flexidea Andrii Arkaniuk. 

Konieczność zwiększenia wywozu ziarna transportem samochodowym zmusi do liberalizacji przepisów. – Będziemy kontynuować prace nad jak najszybszą integracją transportu z UE. Kryzys żywnościowy, który teraz się rozwija, jest wyraźnym dowodem, że taka integracja leży w interesie nie tylko Ukrainy, ale całej społeczności światowej – podkreślił minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubakow. 

W Radzie Najwyższej Ukrainy jest procedowany projekt ustawy nr 7484-1 o zmianach w ustawie o przygotowaniu do mobilizacji i mobilizacji oraz ustawie o zasadach przekroczenia granicy Ukrainy przez obywateli Ukrainy. – Pojawiły się w nim propozycje liberalizacji wyjazdu obywateli Ukrainy płci męskiej, które mogą mieć także wpływ na branżę logistyczną – zaznacza Arkaniuk. 

Czytaj więcej

Unia dopłaci do budowy Via Carpatia i połączenia kolejowego z Czechami

Wymienia, że w projekcie ww. zmian z 30 czerwca proponuje się poszerzenie kręgu mężczyzn, którzy mogliby wyjechać poza granice Ukrainy:

- osoby, którzy mają kontrakt (umowę) z zagranicznym pracodawcą (albo oficjalne potwierdzenie zamiaru zatrudnienia danego obywatela Ukrainy po przyjeździe),  

- osoby mające umowy z klientami z innych krajów na okres 1 roku lub dłużej na świadczenie usług informatycznych, usług doradczych pod warunkiem zapłaty podatku na Ukrainie, 

- osoby, które posiadały lub posiadają pracowniczą wizę w innych państwach

- osoby mające nieruchomość albo biznes (przedsiębiorstwo) jako właściciele, współwłaściciele, 

- osoby posiadające pobyt stały w innym kraju, 

- osoby, których członkowie rodziny przebywają legalnie w innych krajach

Czytaj więcej

Użytkownicy dróg opodatkowani emisją CO2

Arkaniuk przytacza uzasadnienie do projektu, mówiące o „pragmatycznym podejściu” i konieczności zapewnieniu funkcjonowania gospodarki kraju, co wzmocni także jego obronność.