Unia dopłaci do budowy Via Carpatia i połączenia kolejowego z Czechami

Polska zdobyła 1,27 mld euro dofinansowania, które pozwoli zbudować m.in. połączenie S-19 ze Słowacją.

Publikacja: 02.07.2022 12:16

Unia dopłaci do budowy Via Carpatia i połączenia kolejowego z Czechami

Foto: GDDKiA

Komisja Europejska wybrała 29 czerwca 135 projektów infrastruktury transportowej do dotacji UE spośród 399 wniosków złożonych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), unijnego instrumentu finansowania strategicznych inwestycji w infrastrukturę transportową. Wartość finansowania sięga 5,4 mld euro. 

Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała, że kilka projektów na Słowacji i w Polsce otrzymało dofinansowanie, aby ułatwić transport towarów między Europą a Ukrainą. Na Słowacji jest to modernizacja przeładunkowego terminalu kolejowo-drogowego w Koszycach, który ułatwi połączenia z Ukrainą. 

Polska otrzyma 1,27 mld euro na budowę drogi ekspresowej S19 przy granicy ze Słowacją (Via Carpatia) oraz prace na liniach kolejowych E30 i E65 na terenie województwa śląskiego. - kolejny raz potwierdzone zostało znaczenie szlaku Via Carpatia dla rozwoju europejskiej sieci transportowej. Naszym priorytetem pozostają również połączenia kolejowe na osi północ-południe. Unijne dofinansowanie zostało przyznane na modernizację połączenia pomiędzy Katowicami i Republiką Czeską – wyjaśnia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Via Carpatia na Słowację

Transgraniczny projekt drogowy, zgłoszony we współpracy ze Słowacją, będzie realizowany przy wsparciu środków unijnych i budżetu państwa. Wkład CEF w realizację odcinka S19 Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek to 327 mln euro, co stanowi 66 proc. wartości inwestycji. Beneficjentem zadania „Realizacja transgranicznego połączenia drogowego z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie Via Carpatia między Polską a Słowacją” będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Główny Inspektorat Transportu Drogowego.  

Na Via Carpatia, głównej drodze wschodnich kresów Polski, toczą się przetargi także na innych odcinkach.  Ruszył przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Odcinki Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz to łącznie około 12 kilometrów nowej trasy, która na długości prawie 4 km pobiegnie w tunelach. – Via Carpatia na odcinku Jawornik - Lutcza - Domaradz to wyjątkowo skomplikowana i wymagająca technicznie inwestycja. Będzie przebiegać w trudnym trenie po estakadach i w tunelach. Po jej zakończeniu kierowcy zyskają nowoczesną, bezpieczną i przy okazji jedną z ciekawszych tras widokowych w Polsce – zapowiada wiceminister infrastruktury Rafał Weber. 

Czytaj więcej

Użytkownicy dróg opodatkowani emisją CO2

Odcinek pomiędzy Jawornikiem i Lutczą, o długości ok. 5,2 km, poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3000 m.

Trasa między Lutczą i Domaradzem mierzy 6,4 km. Trasa otrzyma po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz, zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w Lutczy. Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ramach zadania wybudowane zostaną obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości ok. 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również obwód drogowy w Domaradzu, którego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele w ciągu S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Gigafactory pod Warszawą

Zakończenie prac projektowych i robót budowlanych jest planowane w ciągu 51 miesięcy od podpisania umowy. Cała S-19 będzie gotowa w 2026 roku. 

Kolejowe połączenie z Czechami

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe uzyskała wsparcie w wysokości 937 mln euro dla dwóch projektów kolejowych na odcinku Katowice – granica polsko-czeska. Dofinansowanie w wysokości 85 proc. inwestycji uzyskały projekty:

„Prace na głównych liniach pasażerskich (E30 i E65) na terenie województwa śląskiego, etap I: linia kolejowa E65, odcinek: Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” – 755 mln euro dofinansowania;

„Prace na głównych liniach pasażerskich (E30 i E65) na terenie województwa śląskiego, etap I: linia kolejowa E65, odcinek Tychy – Most Wisła” - 182 mln euro dofinansowania. 

Czytaj więcej

Ukraińskie ciężarówki bez przeszkód wjadą do Unii Europejskiej

W ramach pierwszego konkursu CEF dofinansowanie uzyskał ponadto projekt Schavemaker Invest Sp. z. o.o. dotyczący rozbudowy terminalu intermodalnego w Kątach Wrocławskich. Na ten cel przyznano 2,7 mln euro, czyli 30 proc. wartości zadania.

1,7 mln euro trafi na projekt Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. „Budowa stacji kolejowej i nabrzeża ciężkiego w Porcie Morskim w Policach – prace studialne”. Dofinansowanie z CEF wyniesie 50 proc. wartości zadania. 

Komisja Europejska wybrała 29 czerwca 135 projektów infrastruktury transportowej do dotacji UE spośród 399 wniosków złożonych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), unijnego instrumentu finansowania strategicznych inwestycji w infrastrukturę transportową. Wartość finansowania sięga 5,4 mld euro. 

Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała, że kilka projektów na Słowacji i w Polsce otrzymało dofinansowanie, aby ułatwić transport towarów między Europą a Ukrainą. Na Słowacji jest to modernizacja przeładunkowego terminalu kolejowo-drogowego w Koszycach, który ułatwi połączenia z Ukrainą. 

Pozostało 90% artykułu
Drogowy
Przybywa samochodów ciężarowych i długów
Morski
Z powodu ocieplenia Rosja straci kontrolę nad Północną Drogą Morską
Szynowy
Pasażerowie przenieśli się na kolej
Morski
Strajki w portach niewiele zaszkodzą, sytuacja jest i tak bardzo zła
Praca w logistyce
Załadowcy nie mogą traktować kierowców jak podludzi
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?