Ministrowie środowiska UE zebrani w Radzie UE głosowali 29 czerwca za objęciem wszystkich użytkowników dróg Systemem Handlu Emisjami Budynków i Dróg (ETS II) od 2028 roku. W przeciwieństwie do Parlamentu Europejskiego, Rada poparła kompleksowy system handlu uprawnieniami do emisji, w którym nie ma rozróżnienia między użytkownikami prywatnymi i komercyjnymi. 

IRU zadowolone 

Opłaty będą doliczane do cen paliwa. Ostateczna wersja przepisów będzie ustalona podczas negocjacji Rady i Parlamentu Europejskiego. 

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU przyklasnęła propozycjom regulacji. – Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję ministrów środowiska UE o objęciu wszystkich użytkowników dróg zakresem ETS II i ustaleniu daty rozpoczęcia na 2028 r., co jest bardziej realistyczne niż zarówno wersja Parlamentu, jak i pierwotna propozycja Komisji Europejskiej – stwierdziła przedstawicielka IRU przy UE Raluca Marian.

Dodała, że zaprezentowane przez Radę podejście jest jedynym dopuszczalnym. - System ETS II, który obejmuje wyłącznie pojazdy użytkowe, wysłałby obywatelom i przedsiębiorstwom UE silny, przynoszący efekt przeciwny do zamierzonych sygnał przeciwko kluczowej roli transportu publicznego, mobilności zbiorowej i wydajnego transportu towarów w ekologizacji naszych dróg. Co więcej, w praktyce rozróżnienie na dystrybutorze między transportem prywatnym i komercyjnym będzie prawie niemożliwe do wprowadzenia, zwłaszcza w przypadku lekkich pojazdów, co sprawiłoby, że cały system byłby skutecznie niewykonalny – uważa Marian.

Czytaj więcej

Gigafactory pod Warszawą

Cele UE

Rada uzgodniła cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie UE o 40% w porównaniu z 2005 r. w sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji, a mianowicie w krajowym transporcie morskim, rolnictwie, gospodarce odpadami i małych gałęziach przemysłu. Sektory budynków i transportu drogowego zostaną objęte zarówno nowym dedykowanym ETS, jak i rozporządzeniem w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego. Sektory te łącznie generują obecnie około 60% emisji gazów cieplarnianych w UE.

Rada zgodziła się podnieść cele redukcji emisji CO2 z nowych samochodów i nowych furgonetek do 2030 r. do 55% dla samochodów osobowych i 50% dla vanów. Rada zgodziła się również na wprowadzenie do 2035 roku celu 100% redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych.

Umożliwienie kierowcom ładowania pojazdów w państwach członkowskich zostanie zapewnione dzięki powiązanemu przeglądowi wdrożenia infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR).

Czytaj więcej

Ukraińskie ciężarówki bez przeszkód wjadą do Unii Europejskiej
Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

W 2026 r. Komisja oceni postępy poczynione w kierunku osiągnięcia celów 100% redukcji emisji oraz potrzebę dokonania przeglądu tych celów z uwzględnieniem rozwoju technologicznego, w tym w odniesieniu do technologii hybrydowych typu plug-in oraz znaczenia opłacalnej i sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku zerowej emisji.

Rada zgodziła się zakończyć regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) od 2030 r.