Rano 7 lipca policja zatrzymała na A4 pod Opolem pijanego kierowcę ciężarówki. Wiozła ona przesyłki kurierskie z okolic Częstochowy do Wrocławia. Nietrzeźwy prowadzący zaparkował na poboczu pojazd i chodził wokół niego z opuszczonymi do kostek spodniami. Za spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi mu wysoka grzywna, do 2 lat więzienia i do 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów.

Nietrzeźwy sam płaci

Szybka interwencja policji zapobiegła wypadkowi. Ubezpieczyciele przypominają, że nietrzeźwego kierowcy nie chroni obowiązkowa polisa OC. Ubezpieczyciel wypłaca oczywiście rekompensatę poszkodowanym w wypadku, ale do sprawcy kieruje żądanie zwrotu odszkodowania – to tzw. regres ubezpieczeniowy. Nie ma taryfy ulgowej, każdego roku prowadzimy kilkaset takich spraw – ostrzega odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Damian Andruszkiewicz.

Czytaj więcej w: IRU podlicza straty przewoźników

– Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych, czyli związanych ze zdrowiem poszkodowanych. Odszkodowanie za zniszczone mienie może wynieść nawet 1,05 mln euro ­– wskazuje Andruszkiewicz.

Andruszkiewicz wskazuje, że ustawa o ubezpieczeniach komunikacyjnych daje zakładowi ubezpieczeń prawo do „dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii”.

Czytaj więcej w: Czy „Polski Ład” opodatkuje kierowców?

Podobnie dzieje się, gdy kierowca wszedł w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa, nie miał uprawnień do kierowania pojazdem (chyba, że prowadził go, aby ratować czyjąś własność lub zdrowie, ewentualnie prowadził pościg za przestępcą), zbiegł z miejsca zdarzenia.

Badania prewencyjne

W maju Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło projekt odpowiedniej ustawy. Przepisy pozwolą pracodawcy na kontrolę nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale także prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Rada Ministrów może przyjąć w trzecim kwartale tego roku projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przewoźnicy domagali się takiej ustawy już 2 lata temu, ponieważ dotychczas w razie wątpliwości co do stanu trzeźwości pracownika muszą wzywać policję, co jest kłopotliwe i czasochłonne.

Czytaj więcej w: Polscy przewoźnicy dofinansują holenderskich?

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek wraz przewodniczącym Krajowej Sekcji Transportu Drogowego Solidarność Tadeuszem Kucharskim wspólnie wystąpili 10 września 2019 roku do rządu z wnioskiem o przygotowanie podstawy prawnej dla takich badań, które zapewnią bezpieczeństwo na drogach.

Było to po wypadku autobusu miejskiego, którego odurzony narkotykami kierowca wypadł z wiaduktu mostu. W wypadku zginęła jedna osoba.