W tym roku przyjmować nowe osoby ma w planach 44 proc. respondentów, podczas gdy w zeszłorocznej edycji badania było to 59 proc. Równocześnie jedynie 6 proc. przewiduje spadek liczby pracowników w przyszłym roku, co jest wynikiem podobnym do 7 proc. uzyskanych w ubiegłym roku. Połowa respondentów planuje utrzymywać liczebność firmy na stałym poziomie, wynika z badań „Confidence Index 2019/2020”, przygotowanego przez firmy CBRE i Panattoni Europe.

– Mimo, że Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie logistyki i łańcucha dostaw w Polsce na lata 2019-2020 w naszym raporcie został określony na niższym niż w zeszłym roku poziomie – spadek z 57,4 pkt. na 49 pkt., to w wielu aspektach działalności firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych widać spory optymizm – zauważa szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE Beata Hryniewska.

Wynik ponad 50 oznacza przewidywanie zmian na lepsze, a poniżej 50 – zmiany na gorsze. Firmy logistyczne wykazują się największym optymizmem. Ponad trzy czwarte z nich (77 proc.) oczekuje wzrostu, a blisko jedna czwarta (23 proc.) wierzy, że ich roczny obrót wzrośnie o ponad 10 proc.

Czytaj więcej w: http://Konsolidacja w przewozach drogowych

W całym badaniu 60 proc. respondentów spodziewa się wzrostu obrotów w nadchodzących miesiącach. Jedna piąta firm przewiduje silny wzrost o ponad 8 proc., a jedna trzecia pytanych spodziewa się rozwoju na poziomie 2-5 proc.

W przypadku firm przemysłowych i handlowych jedna trzecia oczekuje, że w przyszłym roku ich obroty wzrosną o około 2-5 proc. Podobna grupa nie spodziewa się zmian. Jednocześnie w każdej z badanych branż średnio ponad jedna piąta przedsiębiorstw prognozuje spadek obrotów.

Najwięcej optymizmu panuje w branży e-handlu. 43 proc. firm oceniło tempo rozwoju sektora handlu elektronicznego w 2019 roku na około 6-10 proc., a kolejne 43 proc. wskazało bardziej optymistyczne prognozy na poziome 11-15 proc. Firmy logistyczne wykazują wyższy optymizm w tej kwestii niż przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe.

Respondenci z sektora handlu elektronicznego planują inwestycje przede wszystkim w usprawnienia technologiczne i rozszerzone okna czasowe – po 37 proc. odpowiedzi. 14 proc. zapytanych planuje dokonać inwestycji w dodatkowe zasoby, a konkretnie w siłę roboczą.

Centralna Polska i Śląsk to regiony w których, zdaniem respondentów, najbardziej wzrośnie popyt na usługi w ramach łańcucha dostaw. Otrzymały one odpowiednio 22 proc. i 15 proc. głosów. Następne destynacje inwestycyjne to Wrocław, Poznań i Warszawa, na które głosy oddało po 11 proc. zapytanych. Regiony Warszawy, Poznania i Północnej Polski odnotowały w tym roku najwyższy przyrost głosów, a z kolei regiony Krakowa i Zachodniej Polski otrzymały ich mniej, niż w poprzedniej edycji badania.

Najważniejszym wyzwaniem dla firm, niezależnie od branży okazała się presja płacowa – wskazało na nią 39 proc. firm. Na drugim i trzecim miejscu wskazały presję cenową pochodzącą ze strony klientów oraz niedobór kierowców i pozostałych wykwalifikowanych pracowników.