Logistycy optymistyczni

Na przyszły rok mniej firm logistycznych niż w tym roku przewiduje wzrost zatrudnienia. Rynek logistyczny rozwija się dzięki e-handlowi.

Publikacja: 11.12.2019 07:08

Logistycy optymistyczni

Foto: logistyka.rp.pl

W tym roku przyjmować nowe osoby ma w planach 44 proc. respondentów, podczas gdy w zeszłorocznej edycji badania było to 59 proc. Równocześnie jedynie 6 proc. przewiduje spadek liczby pracowników w przyszłym roku, co jest wynikiem podobnym do 7 proc. uzyskanych w ubiegłym roku. Połowa respondentów planuje utrzymywać liczebność firmy na stałym poziomie, wynika z badań „Confidence Index 2019/2020”, przygotowanego przez firmy CBRE i Panattoni Europe.

– Mimo, że Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie logistyki i łańcucha dostaw w Polsce na lata 2019-2020 w naszym raporcie został określony na niższym niż w zeszłym roku poziomie – spadek z 57,4 pkt. na 49 pkt., to w wielu aspektach działalności firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych widać spory optymizm – zauważa szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE Beata Hryniewska.

Wynik ponad 50 oznacza przewidywanie zmian na lepsze, a poniżej 50 – zmiany na gorsze. Firmy logistyczne wykazują się największym optymizmem. Ponad trzy czwarte z nich (77 proc.) oczekuje wzrostu, a blisko jedna czwarta (23 proc.) wierzy, że ich roczny obrót wzrośnie o ponad 10 proc.

Czytaj więcej w: http://Konsolidacja w przewozach drogowych

W całym badaniu 60 proc. respondentów spodziewa się wzrostu obrotów w nadchodzących miesiącach. Jedna piąta firm przewiduje silny wzrost o ponad 8 proc., a jedna trzecia pytanych spodziewa się rozwoju na poziomie 2-5 proc.

W przypadku firm przemysłowych i handlowych jedna trzecia oczekuje, że w przyszłym roku ich obroty wzrosną o około 2-5 proc. Podobna grupa nie spodziewa się zmian. Jednocześnie w każdej z badanych branż średnio ponad jedna piąta przedsiębiorstw prognozuje spadek obrotów.

Najwięcej optymizmu panuje w branży e-handlu. 43 proc. firm oceniło tempo rozwoju sektora handlu elektronicznego w 2019 roku na około 6-10 proc., a kolejne 43 proc. wskazało bardziej optymistyczne prognozy na poziome 11-15 proc. Firmy logistyczne wykazują wyższy optymizm w tej kwestii niż przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe.

Respondenci z sektora handlu elektronicznego planują inwestycje przede wszystkim w usprawnienia technologiczne i rozszerzone okna czasowe – po 37 proc. odpowiedzi. 14 proc. zapytanych planuje dokonać inwestycji w dodatkowe zasoby, a konkretnie w siłę roboczą.

Centralna Polska i Śląsk to regiony w których, zdaniem respondentów, najbardziej wzrośnie popyt na usługi w ramach łańcucha dostaw. Otrzymały one odpowiednio 22 proc. i 15 proc. głosów. Następne destynacje inwestycyjne to Wrocław, Poznań i Warszawa, na które głosy oddało po 11 proc. zapytanych. Regiony Warszawy, Poznania i Północnej Polski odnotowały w tym roku najwyższy przyrost głosów, a z kolei regiony Krakowa i Zachodniej Polski otrzymały ich mniej, niż w poprzedniej edycji badania.

Najważniejszym wyzwaniem dla firm, niezależnie od branży okazała się presja płacowa – wskazało na nią 39 proc. firm. Na drugim i trzecim miejscu wskazały presję cenową pochodzącą ze strony klientów oraz niedobór kierowców i pozostałych wykwalifikowanych pracowników.

Logistyka Kontraktowa
Adriatyckie portowe tygrysy
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Logistyka Kontraktowa
Alternatywne napędy ciężarówek
Logistyka Kontraktowa
Gala Liderów Logistyki 2023
Logistyka Kontraktowa
Wizja logistyki przyszłości
Logistyka Kontraktowa
Lipiec przyniósł zastój w internetowych sklepach