Średnia dzienna liczba paczek globalnie powiększyła się o 13,5 proc., natomiast zysk netto w kwartale wzrósł o 11,8 proc. do 2 mld dol. – Pozytywny wpływ na nasze wyniki miał silny popyt na przesyłki z Azji, a także wzrost zapotrzebowania na nasze usługi ze strony małych i średnich przedsiębiorstw – oceniła dyrektor generalna UPS Carol Tomé.

Segment obsługujący w USA zwiększył średnią dzienną liczbę przesyłek o 13,8 proc. do 13,2 mld dol., przy marży operacyjnej na poziomie 8,3 proc. W segmencie międzynarodowym średnia dzienna liczba przesyłek wzrosła o 12,1 proc. do 4 mld dol., przy marży operacyjnej 23,6 proc. Przychody ze spedycji i dostaw powiększyły się o 16,5 proc. do 3,9 mld dol.

Spółka nie publikuje prognoz ze względu na niepewność co do terminu i tempa poprawy sytuacji gospodarczej. „Spółka nie jest w stanie przewidzieć wpływu pandemii koronawirusa na swoją działalność ani czasu jej trwania i nie może racjonalnie oszacować wyników swojej działalności operacyjnej w kolejnych kwartałach” napisała w komunikacie. UPS podał, że ogranicza koszty.