KAS uszczelni pobór podatków od e-handlu

System informatyczny połączy Pocztę Polską i KAS. Cło i podatek zapłacimy tak że od małych przesyłek spoza Unii.

Publikacja: 19.03.2021 16:10

KAS uszczelni pobór podatków od e-handlu

Foto: logistyka.rp.pl

Krajowa Administracja Skarbowa przekształciła funkcjonujące w Urzędzie Pocztowym Przemyśl 2 Miejsce Wyznaczone w Oddział Celny Pocztowy. Zmiana spowodowana jest rosnącą liczbą przesyłek spoza Unii. – Ilość przesyłek pocztowych obsłużonych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej  w Przemyślu wzrosła z ponad 55 tysięcy w 2017 roku do blisko 89 tysięcy w 2020 roku – porównuje dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie mł. insp. Grzegorz Skowronek. W ostatnich czterech latach ponad dwukrotnie wzrosła  liczba obsłużonych dokumentów potwierdzających dokonanie zgłoszenia celnego, z blisko 3,5 tys. z 2017 r. do 7,6 tys. w 2020 r.

Czytaj więcej w: InPost nie do ruszenia w Polsce

W imporcie obsługiwane są głównie przesyłki z Chin, USA i Singapuru, a od stycznia br. także z Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusze KAS sprawują tutaj także dozór i kontrolę przesyłek pocztowych przewożonych przez wyznaczonych ukraińskich operatorów pocztowych.

Wdrożenie nowego modelu odpraw pocztowych zakłada przede wszystkim zapewnienie elektronicznej wymiany danych między Pocztą Polską a KAS.

Poczta przygotowuje oprogramowanie niezbędne do prowadzenia rozliczeń między Pocztą a Krajową Administracją Skarbową. Systemy IT będą wdrożone przed 1 lipca 2021 roku. – Przekształcenie Miejsca Wyznaczonego w samodzielny Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu znacząco podnosi skuteczność działań uszczelniających proces poboru należności publicznoprawnych – wyjaśnia rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Czytaj więcej w: Dla DPD pandemia jest żyłą złota

Od 1 lipca br. wejdzie w życie unijny przepis, który czyni z operatora pocztowego podmiot dokonujący zgłoszeń celnych oraz pobór należności celnych i podatku VAT. Operatorzy pocztowi w UE będą jednocześnie zgłaszać towary w procedurze celnej importowej umieszczone w przesyłkach pocztowych, a zakupione poza UE.

Podatek będzie nakładany na wszystkie zakupione towary, nawet te o niskiej wartości.

Czytaj więcej w: CPK zostanie centrum przeładunków ekspresowych przesyłek

W styczniu 2018 roku Poczta Polska zawarła z KAS porozumienie regulujące zasady tworzenia warunków działania oddziałów celno-pocztowych KAS w obiektach Poczty Polskiej będących urzędami wymiany z zagranicą. – Usytuowanie Polski na mapie świata sprawia, że jesteśmy bramą do Europy dla towarów, które napływają spoza krajów Unii Europejskiej. Stąd współpraca Poczty z KAS, aby wspólnie przygotować się na zmiany – wyjaśnia dyrektor Biura Współpracy i Handlu Międzynarodowego Poczty Polskiej Krzysztof Górski.

Logistyka Kontraktowa
Adriatyckie portowe tygrysy
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Logistyka Kontraktowa
Alternatywne napędy ciężarówek
Logistyka Kontraktowa
Gala Liderów Logistyki 2023
Logistyka Kontraktowa
Wizja logistyki przyszłości
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Logistyka Kontraktowa
Lipiec przyniósł zastój w internetowych sklepach