Przewoźnicy będą musieli wymieniać nowe tachografy

Od sierpnia w nowo zarejestrowanych pojazdach będą montowane tzw. „tachografy przejściowe” ze wszystkimi wymaganymi funkcjami, ale bez uwierzytelnienia lokalizacji.

Publikacja: 15.06.2023 08:31

Przewoźnicy będą musieli wymieniać nowe tachografy

Foto: GDDKiA

Producenci tachografów nie przygotowali wymaganych przez Pakiet Mobilności inteligentnych tachografów 2 wersji (G2V2). Ich montaż w fabrycznie nowych autach będzie wymagany od 21 sierpnia 2023, a za 2 lata w przewozach międzynarodowych mają być dopuszczone do ruchu wyłącznie pojazdy z najnowszą wersją tachografu. – Jeśli przewoźnik zdecydował się na zakup ciężarówki wyposażonej w smart tachograf I generacji w 2023 roku, to powinien być świadomy tego, że za dwa lata w tym pojeździe będzie musiał i tak wymienić tachograf na jego nowszą wersję (G2V2) – podkreśla ekspert Grupy Inelo Mateusz Włoch. 

Kłopot z Galileo

Tachografy inteligentne drugiej generacji wykorzystują technologię lokalizacji satelitarnej oraz interfejs bluetooth do komunikacji z systemami transportowymi, zatem przewoźnicy nie mogą jedynie zaktualizować dotychczasowych tachografów. Niezbędna jest ich fizyczna wymiana do sierpnia 2025 roku, wraz z koniecznością zastąpienia czujnika ruchu na nowy, ponieważ urządzenia te mogą skalibrować się wyłącznie z jednym tachografem. Przewoźnicy zatem zobowiązani są do wymiany tachografów na własny koszt, a już teraz związane jest to z wydatkiem w granicach kilku tysięcy złotych i najprawdopodobniej będzie tylko drożej. Zakładając, że w Polsce kupowane jest rocznie 30 tys. ciężarówek, przedsiębiorcy mogą być zmuszeni do wydania dodatkowych 300 mln zł na nowe tachografy tylko z powodu opóźnień ich producentów. 

Czytaj więcej

Zbliżają się masowe zdalne kontrole ciężarówek

Tymczasem urządzenia G2V2 nie są jeszcze gotowe. Trwają prace nad technologią uwierzytelnienia sygnału lokalizacji OSNMA z systemu Galileo i mają zakończyć się do grudnia 2023 roku. 

Najnowsza wersja tachografów inteligentnych ma funkcję zapisu pozycji pojazdu za pomocą sygnału GNSS, który powinien być uwierzytelniony przez usługę OSNMA. Zastosowanie uwierzytelnienia ma pomóc w zabezpieczeniu sygnału lokalizacji przed zakłóceniami i oszustwami. 

KE nie chce zmieniać terminów zapisanych w Pakiecie Mobilności, więc niedawno opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/980 wprowadzające niezbędne zmiany w rozporządzeniu UE 2016/799, które odnosi się do wymogów i funkcjonowania tachografów. W ten sposób producenci tachografów będą mogli otrzymać pozwolenie na użytkowanie nowych urządzeń. Z końcem maja bieżącego roku jeden z producentów tachografów uzyskał już homologację na najnowszy tachograf DTCO 4.1. i są to tachografy „przejściowe”. – To po prostu tachografy inteligentne drugiej wersji G2V2, które będą posiadały wszystkie wymagane funkcje, ale bez uwierzytelnienia lokalizacji pojazdu. Niemniej ich pozycja GNSS będzie prawidłowo zapisywana i wiarygodna dla służb kontrolnych. Mają być one montowane do czasu pojawienia się usługi OSNMA na rynku, czyli prawdopodobnie do końca maja 2024 roku z możliwością przesunięcia tego terminu na wypadek, gdyby prace nad technologią OSNMA się wydłużyły – wyjaśnia ekspert Grupy Inelo. 

Czytaj więcej

Duńczycy najczęściej kontrolują delegowanie kierowców

Dodaje, że w całym rozporządzeniu usunięto fragmenty, w których była mowa o uwierzytelnieniu lokalizacji. – Dodano również przepis, pozwalający na rozróżnienie tachografu przejściowego od tego właściwego, który ma się pojawić na ostatecznym etapie prac. Warto również zaznaczyć, że tachografy przejściowe będzie można zaktualizować, gdy tylko technologia OSNMA będzie dostępna na rynku, ale nie będzie to obowiązkowe dla przewoźników – zaznacza Włoch. 

Aktualizację będzie można wykonać przy okazji okresowych kalibracji lub innych przeglądów serwisowych pojazdów. 

Aktywność z ostatnich 56 dni

W nowych smart tachografach będzie dostępna funkcja automatycznego rejestrowania przekraczania granic. Kierowcy zostaną zobowiązani do rejestrowania załadunków i rozładunków w pamięci tachografu i kart kierowców, co pozwoli na sprawdzenie zgodności zapisów z dokumentami przewozowymi. – Wszystkie te funkcje mogą ułatwić kontrolę kierowcy pod względem przestrzegania zasad dotyczących kabotażu, powrotów kierowcy i pojazdów czy zasad płacy zagranicznej. Co więcej, w najnowszej wersji tachografów inteligentnych pojawi się możliwość określenia rodzaju przewozu z podziałem na przewóz osób lub rzeczy, a także będzie on wyposażony w interfejs bluetooth, który pozwoli na komunikowanie się z zewnętrznymi aplikacjami. Dzięki temu będzie można uzyskać np. informacje o tym, czy kierowca jedzie czy wykonuje inną czynność, a także pojawi się możliwość zdalnego wprowadzania wpisów manualnych za pomocą np. telefonu – opisuje ekspert Inelo. 

Nowe tachografy oznaczają także nowy system kontroli. – Od końca 2024 roku inspektorzy podczas kontroli będą mogli sprawdzać dane na temat aktywności kierowców z ostatnich 56 dni (obecnie jest to 28 dni), a to oznacza, że wraz z nową generacją tachografów zostanie również rozbudowana pamięć samego urządzenia i kart kierowców – podkreśla Włoch. 

Czytaj więcej

Zezwolenia kasowane w systemie SENT

Pierwszy etap wymiany tachografów zaczyna obowiązywać już od 21 sierpnia 2023 roku, gdzie wszystkie nowe pojazdy będą wyposażone w najnowszą wersję tachografów inteligentnych (jak się okazuje „przejściowych”). Kolejnym krokiem będzie konieczność wymiany najstarszych tachografów (analogowych i cyfrowych, montowanych przed 2019 rokiem) w pojazdach przeznaczonych dla przewozów międzynarodowych. Przewoźnicy mają na to czas do 31 grudnia 2024 roku. Następnie do 19 sierpnia 2025 roku będzie trzeba wymienić wszystkie tachografy w pojazdach, które są stosowane do transportu międzynarodowego. 

Producenci tachografów nie przygotowali wymaganych przez Pakiet Mobilności inteligentnych tachografów 2 wersji (G2V2). Ich montaż w fabrycznie nowych autach będzie wymagany od 21 sierpnia 2023, a za 2 lata w przewozach międzynarodowych mają być dopuszczone do ruchu wyłącznie pojazdy z najnowszą wersją tachografu. – Jeśli przewoźnik zdecydował się na zakup ciężarówki wyposażonej w smart tachograf I generacji w 2023 roku, to powinien być świadomy tego, że za dwa lata w tym pojeździe będzie musiał i tak wymienić tachograf na jego nowszą wersję (G2V2) – podkreśla ekspert Grupy Inelo Mateusz Włoch. 

Pozostało 90% artykułu
Regulacje Ue
Polscy europarlamentarzyści niszczą polskich przewoźników
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Regulacje Ue
Producenci ciężarówek przygotowani na Euro VII
Regulacje Ue
Unia Europejska walczy z opóźnieniami płatności
Regulacje Ue
Spór kolejarzy ze spedytorami o długie zestawy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regulacje Ue
Spedytorzy: administracyjne ograniczenia szkodzą gospodarce