Unia zbuduje połączenia na Ukrainę, a na Białoruś nie

Parlament Europejski poprze przyjęcie zaproponowanych przez Komisje Europejską nowych wytycznych dla transeuropejskich projektów transportowych. Będzie więcej przewozów dla kolei i rejestracji elektryków.

Publikacja: 15.02.2024 17:14

Unia zbuduje połączenia na Ukrainę, a na Białoruś nie

Foto: Parlament Europejski

Komisja Transportu i Turystyki zatwierdziła w środę 14 lutego porozumienie między negocjatorami Parlamentu i Rady w sprawie zaktualizowanych wytycznych dla transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Musi teraz zostać zatwierdzony przez całą Izbę, być może podczas kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu. 

Wstępne porozumienie osiągnięte w grudniu ubiegłego roku pomiędzy negocjatorami Rady i Parlamentu, pod przewodnictwem sprawozdawczyń PE Barbary Thaler (PPE, Austria) i Dominque’a Riqueta (Renew, Francja), stanowi aktualizację unijnego planu budowy sieci kolei, dróg, śródlądowych dróg wodnych i szlaki żeglugi bliskiego zasięgu połączone przez porty i terminale w całej Unii Europejskiej. Projekty TEN-T obejmują m.in. Rail Baltica łączącą Helsinki i Warszawę, tunel bazowy Brenner łączący Austrię i Włochy czy linię kolei dużych prędkości Lizbona–Madryt. 

Czytaj więcej

W e-handlu wraca optymizm, powstają nowe magazyny

30 milionów elektryków za 6 lat

Propozycja zakłada, że do 2030 roku powinno być w eksploatacji 30 milionów zeroemisyjnych samochodów i 80 000 zeroemisyjnych ciężarówek. Do 2050 roku prawie wszystkie samochody osobowe, dostawcze i autobusy oraz nowe pojazdy ciężkie powinny być zeroemisyjne. 

Politycy uważają, że regularne podróże zbiorowe w Unii na dystansie poniżej 500 km powinny być „neutralne” pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Do 2030 roku powinno istnieć co najmniej 100 "neutralnych" miast w Europie. 

KE

Alternatywą dla lotów na krótkich dystansach będą szybkie koleje, dlatego europosłowie uważają, że należy zapewnić połączenie portów lotniczych z transeuropejską siecią transportową o natężeniu ruchu przekraczającym ponad 12 milionów pasażerów. 

W przypadku portów lotniczych obsługujących ponad 4 miliony, ale mniej niż 12 milionów pasażerów, znajdujących się w lub w pobliżu węzła miejskiego kolei sieci transeuropejskiej, państwa członkowskie powinny połączyć lotnisko z węzłem koleją, metrem, tramwajami kolei lekkiej. PE zaznacza, że należy zachęcać do tworzenia połączeń także w przypadku portów lotniczych rocznie obsługujących mniej niż 4 miliony pasażerów. 

Na Ukrainę tak na Białoruś nie

Nowe przepisy kładą nacisk na elektryfikację szlaków sieci bazowej TEN-T, aby pociągi pasażerskie kursowały z prędkością 160 km/h, a towarowe 100 km/h. Dokument zakłada, że czas przekraczania wewnętrznych granic UE zmaleje poniżej 25 minut do końca 2030 roku.

Czytaj więcej

KPO to także nowe podatki dla zmotoryzowanych i transportu

Zgodnie z uzgodnionym tekstem, kraje UE zobowiązały się do ukończenia dużych projektów w zakresie infrastruktury transportowej w sieci bazowej TEN-T do końca 2030 r. i w sieci kompleksowej do końca 2050 roku, ze szczególnym naciskiem na wyeliminowanie wąskich gardeł i brakujących połączeń transportowych.

KE przewiduje, że kolejowy ruch towarowy powinien zwiększyć swój udział w rynku o 50% do 2030 roku i podwoić do 2050 roku. Transport śródlądowy, drogi wodne i żegluga bliskiego zasięgu powinny zwiększyć swój udział w rynku o 25% do roku 2030 i do końca tego roku i o 50% do 2050 roku. Ruch na kolei dużych prędkości powinien się podwoić do 2030 roku i potroić do 2050 roku. Długość pociągów towarowych powinna wynosić co najmniej 740 metrów. 

Na „Szlakach Solidarności” politycy wskazali konieczność wesparcia Ukraińskiej gospodarki i budowę połączeń komunikacyjnych, aby umożliwić dotarcie towarów rolnych i innych do Unii oraz na rynki światowe. Zaproponowali ocenę rozbudowy europejskich korytarzy transportowych na Ukrainę i Republika Mołdawii. Nowe linie kolejowe w ramach sieci bazowej lub rozbudowanej sieci bazowej budowane w obu krajach powstaną w europejskim standardzie szerokości toru 1 435 mm. 

Współpraca Unii z Rosją i Białorusią w polityce TEN-T nie leży w interesie Unii, projekty połączeń z obu wymienionym krajami będą realizowane po 2050 roku. Ulepszone połączenia transgraniczne z Rosją i Białorusią nie są już sprawą priorytetową. Obecnie istnieją połączenia między Finlandią, Estonią, Łotwą, Litwą i Polską z tymi dwoma krajami.

Transport intermodalny

Transport intermodalny odpowiada za połowę tonokilometrów towarowych przewozów kolejowych w Europie i jego udział rośnie. Komunikat Komisji ds. Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności zakłada podwojenie tych przewozów, więc infrastruktura powinna umożliwiać ruch pociągów towarowych przewożących standardowe naczepy o wysokości do 4 metrów, z luzem nad dachem naczepy co najmniej 27 cm, a najlepiej 33 cm. 

Czytaj więcej

Wyboista droga dla paliw alternatywnych

Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) zostanie wdrożony w sieci kompleksowej do 2050 roku, na rozszerzonej sieci do 2040 r., a w sieci bazowej do 2030 roku. PE zaznacza, że przy wdrażaniu ERTMS na sieci kompleksowej, priorytet pod względem harmonogramu należy nadać liniom, które może przyczynić się do bezpiecznego i wydajnego transgranicznego międzynarodowego transportu kolejowego.

Komisja Transportu i Turystyki zatwierdziła w środę 14 lutego porozumienie między negocjatorami Parlamentu i Rady w sprawie zaktualizowanych wytycznych dla transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Musi teraz zostać zatwierdzony przez całą Izbę, być może podczas kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu. 

Wstępne porozumienie osiągnięte w grudniu ubiegłego roku pomiędzy negocjatorami Rady i Parlamentu, pod przewodnictwem sprawozdawczyń PE Barbary Thaler (PPE, Austria) i Dominque’a Riqueta (Renew, Francja), stanowi aktualizację unijnego planu budowy sieci kolei, dróg, śródlądowych dróg wodnych i szlaki żeglugi bliskiego zasięgu połączone przez porty i terminale w całej Unii Europejskiej. Projekty TEN-T obejmują m.in. Rail Baltica łączącą Helsinki i Warszawę, tunel bazowy Brenner łączący Austrię i Włochy czy linię kolei dużych prędkości Lizbona–Madryt. 

Pozostało 85% artykułu
Regulacje Ue
Polscy europarlamentarzyści niszczą polskich przewoźników
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Regulacje Ue
Producenci ciężarówek przygotowani na Euro VII
Regulacje Ue
Unia Europejska walczy z opóźnieniami płatności
Regulacje Ue
Spór kolejarzy ze spedytorami o długie zestawy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regulacje Ue
Spedytorzy: administracyjne ograniczenia szkodzą gospodarce