Nowy właściciel PKP Energetyka: bez nowych umów i aneksów

Przewoźnicy liczą na nowy cennik energii. Czy nowy właściciel wykorzysta PGE Energetyka Kolejowa jako narzędzie do prowadzenia polityki transportowej państwa?

Publikacja: 04.04.2023 16:44

Nowy właściciel PKP Energetyka: bez nowych umów i aneksów

Foto: PKP Energetyka

PGE kupiła 3 kwietnia PKP Energetyka płacąc 1 873,3 mln złotych. W 2015 roku CVC Capital Partners kupiło PKP Energetyka, spółkę będącą częścią Grupy PKP S.A. za 1,410 mln zł. Roman Przasnyski, analityk rynków finansowych szacuje, że CVC Capital Partners wyszedł z inwestycji w standardowym dla tego typu funduszy czasie 5-7 lat, osiągając około 35 proc. zysku, a więc przyzwoitą, choć nieprzesadnie wysoką stopę zwrotu. 

Spółka pod nowym właścicielem zmieniła nazwę na PGE Energetyka Kolejowa, od 3 kwietnia nowy jest także zarząd, na którego czele stanął Sylwester Szczęsnowicz. Członkami zarządu zostali Adam Domański oraz Wojciech Zabłocki. 

Czytaj więcej

Długie kolejki po lokomotywy

Kluczowa infrastruktura w rękach państwa

Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski ocenia, że to była trudna transakcja i jedna z największych od lat na polskim rynku. Według danych za 2022 r. przejęcie PKP Energetyka zwiększa wielkość dystrybucji energii PGE o ok. 12 proc., a sprzedaży o ok. 9 proc. Dzięki temu przychody całej Grupy PGE wzrastają o ok. 4,3 mld złotych, a powtarzalny wynik EBITDA o ok. 770 mln złotych.

Z wykupienia PKP Energetyki z rąk prywatnych zadowolony jest także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Przejęcie PKP Energetyka przez Grupę PGE to przywrócenie kontroli Państwa nad strategiczną infrastrukturą kolejową i wzmocnienie bezpieczeństwa kolejowych spółek – podkreśla Adamczyk.

Przypomina, że historia zatoczyła koło, w 2015 roku ówczesny rząd sprzedał PKP Energetyka, przy protestach PiS. Rozmowy o odkupieniu spółki toczyły się od kilku lat, ale katalizatorem przyspieszającym je była napaść Rosji na Ukrainę. – Dobrze, że energetyki nie kupili Rosjanie – zaznacza minister infrastruktury. Przewiduje, że pod nowym właścicielem i symbiozie z PKP PLK tworzyć będzie wspólną politykę rozwoju. 

Na strategiczną rolę spółki zwraca uwagę także sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki. – Jak wyglądałaby pomoc dla Ukrainy, gdyby PKP Energetykę kupili Rosjanie? – wskazuje Małecki. 

Nowy zarząd zapewnia, że nie będzie rewolucji. – Przejęcie nie wpłynie na funkcjonowanie spółki nie trzeba będzie zawierać nowych umów i aneksów – zapewnia klientów prezes PGE Energetyka Kolejowa. 

Przewoźnicy liczą na nowe otwarcie

Przewoźnicy podchodzą do przejęcia ze spokojem i mają nadzieję, że jakość usług, która wyraźnie podniosłą się po prywatyzacji, pozostanie na tym poziomie. – To dobrze, że PKP Energetyka Kolejowa wraca do sektora państwowego – przyznaje dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych Michał Litwin. 

Czytaj więcej

Drogi prąd dla elektrycznych ciężarówek

 – Do tej pory nie mogę zrozumieć jakiego rodzaju strategiczna analiza – oczywiście analiza z punktu widzenia interesów państwa, a nie przejmującego – przemawiała za prywatyzacją PKP Energetyki, będącego kluczowym na kolei naturalnym monopolem. Państwo zdecydowało się utrzymać właścicielską kontrolę nad spółkami przewozowymi i do tej pory wiceminister ds. kolei musi odpowiadać czasem w Sejmie na interpelacje poselskie o rozkład jazdy do jednego czy drugiego miasta, a to są przecież funkcje, które prywatny przewoźnik z pełnym powodzeniem może wykonywać. Równocześnie zdecydowano się sprywatyzować absolutnie krytyczną infrastrukturę – podkreśla Litwin.  

Uważa, że zmiana właściciela jest dobry momentem dla przeglądu zasad wyliczania stawek za dostawy energetyki. – Zasada upustów dla największych nabywców sprawia, że najwięksi kupują prąd znacznie taniej od małych przewoźników. W przypadku naturalnego monopolu to nie jest dobra zasada i powinien być zastosowany sposób znany z PKP PLK, gdzie nie ma upustów zależnych od liczby przejechanych kilometrów – uważa Litwin. – Liczę też na to, że PGE jako nowy właściciel i spółka będąca pod całkowitą kontrolą Skarbu Państwa zadba o ujęcie kolei w rządowym programie pomocy dla sektorów energochłonnych na rok 2023. Ma to szczególnie znaczenie po radykalnej podwyżce opłaty dystrybucyjnej sięgającej ok. 38% – co nastąpiło mniej więcej w momencie ogłaszania transakcji – co w sposób oczywisty zostało bardzo niedobrze odebrane przez przewoźników kolejowych. Teraz przed PGE i rządem szansa na zatarcie niedobrego wrażenia, którym jako branża zostaliśmy „przywitani” przez nowego właściciela.  

PGE kupiła 3 kwietnia PKP Energetyka płacąc 1 873,3 mln złotych. W 2015 roku CVC Capital Partners kupiło PKP Energetyka, spółkę będącą częścią Grupy PKP S.A. za 1,410 mln zł. Roman Przasnyski, analityk rynków finansowych szacuje, że CVC Capital Partners wyszedł z inwestycji w standardowym dla tego typu funduszy czasie 5-7 lat, osiągając około 35 proc. zysku, a więc przyzwoitą, choć nieprzesadnie wysoką stopę zwrotu. 

Spółka pod nowym właścicielem zmieniła nazwę na PGE Energetyka Kolejowa, od 3 kwietnia nowy jest także zarząd, na którego czele stanął Sylwester Szczęsnowicz. Członkami zarządu zostali Adam Domański oraz Wojciech Zabłocki. 

Pozostało 85% artykułu
Szynowy
PKP Intercity lepiej obsłuży linie niezelektryfikowane
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Szynowy
Ukraina stawia na transport kolejowy
Szynowy
Czy Polska włączy się do walki o Talgo?
Szynowy
Jaki dworzec kolejowy w CPK?
Szynowy
Tymczasowy zarząd PKP Cargo na dłużej