Wojna na Ukrainie pomieszała szyki przewoźnikom intermodalnym

Po raz pierwszy od lat zmalały przewozy intermodalne, ale kolej nadal musi inwestować, aby podnieść ich punktualność.

Publikacja: 09.05.2023 09:50

Wojna na Ukrainie pomieszała szyki przewoźnikom intermodalnym

Foto: PKP Cargo

W 2022 r. koleją przetransportowano 26,2 mln ton ładunków intermodalnych, wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 8,6 mld tono-km. W porównaniu z 2021 r. masa przewiezionych towarów spadła o 1,4% a praca przewozowa wzrosła o 5,3%, podlicza Urząd Transportu Kolejowego. 

W 2022 r. koleją przewieziono 1 750 tys. sztuk jednostek ładunkowych, z czego 1 680 tys. sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2021 r. liczba przetransportowanych jednostek spadła o 28 tys. (1,6%). Stanowiło to 2 836 tys. TEU (1 kontener 20 stopowy = 1 TEU). W porównaniu z 2021 r. jest to spadek 84 tys. (2,9%). 

Czytaj więcej

Od 9 maja zablokowany terminal w Koroszczynie na granicy z Białorusią

W 2022 r. udział masy przewiezionej koleją w ramach transportu intermodalnego w masie ładunków przewiezionych koleją ogółem stanowił 10,5% o 0,4 punktu procentowego mniej niż w 2021 r. Udział pracy przewozowej zrealizowanej przez kolej w transporcie intermodalnym w 2022 r. wyniósł 13,8% o 0,8 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. – W roku 2022 przerwany został trend wzrostów w transporcie intermodalnym trwający ponad dekadę. Przewozom kolejowym kontenerów i innych jednostek intermodalnych nie zaszkodziły kryzysy gospodarcze czy pandemia. Jednak konflikt zbrojny za wschodnią granicą okazał się tym, co znacznie ograniczyło przewozy na kierunku wschód – zachód. Przewoźnicy ładunków, w tym podmioty działające w segmencie transportu intermodalnego, zmuszeni byli do dostosowania dotychczas świadczonych usług do nowej rzeczywistości. Wojna w Ukrainie wymusiła poszukiwanie nowych kierunków dostaw i alternatywnych kanałów dystrybucji. Dodatkowym wyzwaniem stały się rosnące koszty energii, wpływające na rentowność prowadzonej działalności – zaznacza prezes UTK Ignacy Góra. 

Spośród wszystkich przewoźników kolejowych realizujących transport intermodalny w 2022 r. najlepszy wynik osiągnęła spółka PKP Cargo, zarówno pod względem masy jak i wykonanej pracy przewozowej. Udział tego przewoźnika w rynku wyniósł 25,2% wg masy i 30,1% wg pracy przewozowej. W porównaniu z 2021 r. udział PKP Cargo spadł o 5,5 punktu procentowego w masie i 7,2 punktu procentowego w pracy przewozowej. 

UTK podkreśla, że z roku na rok wśród spółek kolejowych wzrasta zainteresowanie przewozami intermodalnymi. Podmioty te zauważają̨, że ten rodzaj transportu systematycznie wzrasta i odgrywa coraz większą̨ rolę w kolejowym rynku transportu towarów w Polsce. 

Spośród 23 spółek realizujących przewozy intermodalne w 2022 r. jedynie PKP Cargo osiągnęło udział w rynku przekraczający 25% pod względem przewiezionej masy ładunków, a siedem następnych spółek (DB Cargo Polska, PCC Intermodal, Captrain Polska, Ecco Rail, Metrans (Polonia), Eurasian Railway Carrier i LTE Polska) osiągnęło łączny udział w rynku na poziomie 57,2%, wylicza UTK. 

Porty morskie odgrywają ważną rolę w przewozach intermodalnych, gdyż generują duże potoki ładunków w tej gałęzi transportu. W 2022 r. polskie porty morskie przeładowały blisko 3,1 mln TEU. Oznacza to niewielki spadek w porównaniu do rekordowego do tej pory wyniku z 2021 r., w którym osiągnięto poziom przeładunków blisko 3,2 mln TEU. W 2022 r. największy wolumen TEU obsłużyły porty morskie w Gdańsku i Gdyni – odpowiednio o blisko 2,1 mln TEU i o ponad 0,9 mln TEU. 

Czytaj więcej

Dwa lata czekania na lokomotywę

Niepewna sytuacja w związku z wojną w Ukrainie wpłynęła na zmniejszenie przewozówna Nowym Jedwabnym Szlaku. W 2022 r. nastąpił spadek liczby TEU obsłużonych na przejściu granicznym Brześć – Terespol w stosunku do 2021 r. Podczas gdy w 2021 r. było to 476 tys. TEU, to w 2022 r. było to niecałe 377 tys. TEU. 

Prezes UTK podkreśla, że pomimo globalnych utrudnień transport intermodalny nadal ma potencjał do dalszego rozwoju. Wojna w Ukrainie z czasem dobiegnie końca, dlatego nadal trzeba kłaść nacisk na zwiększenie potencjału polskiej infrastruktury kolejowej. Niezbędne jest zapewnienie m.in. odpowiednich czasów przejazdu, zwłaszcza dla połączeń międzynarodowych, a także minimalizacja opóźnień pociągów towarowych, szczególnie na granicach. 

UTK zaznacza, że należy wprowadzić nowy system wsparcia transportu intermodalnego, w tym ulgi intermodalnej, który będzie promował szybkie i punktualne pociągi intermodalne, w szczególności z/do portów morskich: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. 

Szynowy
Samorządy wymieniają tabor kolejowy
Szynowy
Rosną kolejowe przewozy między Polską i Ukrainą
Szynowy
Spółka PKP LHS zakończyła rok 2023 z dobrymi wynikami
Szynowy
Czy podatek węglowy zrujnuje Ukrainę?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szynowy
PKP IC nie zwalnia tempa, ma coraz więcej pasażerów i kupuje nowy tabor