Rozstrzyga się los kolei regionalnych

Dofinansowanie z KPO pozwoli przewoźnikom regionalnym zmodernizować tabor i stawić czoła konkurencji na otwartym rynku. Rząd stara się zwiększyć dostępne fundusze.

Publikacja: 06.06.2023 08:23

Rozstrzyga się los kolei regionalnych

Foto: Polregio

Rząd planuje zwiększyć dofinansowanie do taboru przewoźników regionalnych z 2,2 do 2,7 mld zł. Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że w ramach aktualnie obowiązującej rewizji KPO zakłada się następujące zmiany:

- zrezygnowanie z inwestycji E2.3.1. Pasażerski tabor kolei regionalnej (środki zwrotne), z uwagi na brak wypracowania mechanizmu prefinansującego tę inwestycję;

- zwiększenie dofinansowania dla inwestycji E2.1.2. Pasażerski tabor kolejowy, gdzie alokacja w części grantowej wynosi 2 162 032 705 zł. Planowane jest wzmocnienie inwestycji E2.1.2. dodatkowym grantem w wysokości 124 200 506 euro, co daje łącznie około 2,7 mld złotych do rozdysponowania w ramach konkursu (granty). 

Czytaj więcej

Ustawa o delegowaniu kierowców w Sejmie

Resort zaznacza, że „rozwiązanie to pozwoli na osiągnięcie zakładanego w inwestycji E2.1.2. wskaźnika w postaci 71 sztuk zeroemisyjnego taboru dla przewoźników regionalnych, przy czym należy zwrócić uwagę, że okres kwalifikowalności kończy się 30 czerwca 2026 roku i jest to jedyny warunek kwalifikowalności projektów w ramach KPO”. 

CUPT wydłużył termin naboru wniosków do 15 czerwca. Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące inwestycji w pasażerski tabor kolejowy do przewozów regionalnych. Do rozdzielenia jest 2 162 032 705,00 zł. Maksymalny poziom wsparcia UE sięga 85 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 30 880 000 zł za jeden pojazd.

CUPT zastrzega, że istnieje możliwość zwiększenia kwoty w trakcie trwania konkursu, w drodze zmiany Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, dalej zwanego „Regulaminem” lub po rozstrzygnięciu konkursu.

Dla przewoźników regionalnych te pieniądze to być albo nie być. – Nie mają możliwości pozyskania finansowania z innych źródeł, albo są to wąskie strumyczki. Bez funduszy europejskich nie zakończą procesu modernizacji taboru, a to konieczne przed otwarciem rynku przewozów regionalnych – wyjaśnia wiceprezes ZDG TOR Adrian Furgalski. 

Czytaj więcej

W USA popyt wyraźnie zmalał, a z nim przewozy morskie

Rzecznik MI Szymon Huptyś zaznacza, że nie istnieje jakakolwiek zasada ograniczania funduszy dla poszczególnych operatorów, a wręcz przeciwnie (w ramach inwestycji E2.1.2. Pasażerski tabor kolejowy), w części grantowej, wielkość funduszy zostanie zwiększona do kwoty około 2,7 mld zł łącznie, która zostanie rozdysponowana w trybie konkursowym.

Huptyś przypomina, że Ministerstwo Infrastruktury podejmowało szereg działań w celu zapewnienia możliwości realizacji konkursu dot. taboru do przewozów regionalnych w formule tzw. blendingu, czyli połączenia w jednym naborze możliwości aplikowania o środki z inwestycji E2.1.2. Pasażerski tabor kolejowy (środki bezzwrotne) oraz E2.3.1. Pasażerski tabor kolei regionalnej (środki zwrotne), w celu maksymalizacji wsparcia dla ostatecznych odbiorców wsparcia.

PKP Intercity to jedyny przewoźnik dysponujący umową o świadczenie usług transportu publicznego w zakresie przewozów dalekobieżnych, w ramach inwestycji E2.1.2. otrzyma wsparcie w wysokości 2 162 032 705 zł.

W założeniach Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) składał się m.in. z dwóch oddzielnych inwestycji, realizowanych niezależnie od siebie, dotyczących taboru kolejowego:

- inwestycja E2.1.2. Pasażerski tabor kolejowy (środki bezzwrotne), dotycząca zakupu 70 sztuk taboru kolejowego dla przewoźników regionalnych (wartość planowanego dofinansowania w ramach E2.1.2.: 2 162 032 705,00 zł) oraz dofinansowania zakupu 38 składów PUSH-PULL dla PKP Intercity SA (wartość planowanego dofinansowania w ramach E2.1.2.: 2 162 032 705 zł); 

Czytaj więcej

Spada zapotrzebowanie na karnety TIR

- inwestycja E2.3.1. Pasażerski tabor kolei regionalnych (środki zwrotne), dotycząca zakupu 75 składów zeroemisyjnego taboru pasażerskiego (wartość planowanego dofinansowania w ramach E2.3.1.: 500 mln eur). 

Rząd planuje zwiększyć dofinansowanie do taboru przewoźników regionalnych z 2,2 do 2,7 mld zł. Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że w ramach aktualnie obowiązującej rewizji KPO zakłada się następujące zmiany:

- zrezygnowanie z inwestycji E2.3.1. Pasażerski tabor kolei regionalnej (środki zwrotne), z uwagi na brak wypracowania mechanizmu prefinansującego tę inwestycję;

Pozostało 91% artykułu
Szynowy
Wczoraj wypadek, dzisiaj wyrok: kolizja w Ghanie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Szynowy
Pieniądze przejdą koło nosa kolejom regionalnym
Szynowy
Energetyka Kolejowa podsumował pierwszy rok w grupie PGE
Szynowy
Samorządy wymieniają tabor kolejowy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szynowy
Rosną kolejowe przewozy między Polską i Ukrainą