PKP SA ma nowy zarząd

Spółka przeszła pod Ministerstwo Infrastruktury i otrzymała nowy zarząd. Nowe kierownictwo otrzymała także Szybka Kolej Miejska.

Publikacja: 29.03.2024 15:52

PKP SA ma nowy zarząd

Foto: SKM

Walne Zgromadzenie Polskich Kolei Państwowych zmieniło 29 marca cały zarząd tej spółki. Odwołało Krzysztofa Mamińskiego (prezes zarządu), Andrzeja Olszewskiego, Krzysztofa Golubiewskiego, Rafała Zgorzelskiego, Ireneusza Maślanego. 

Do zarządu powołało: Alana Beroud, który objął funkcję prezesa zarządu oraz Pawła Lisiewicza, Dariusza Grajda i Andrzeja Bułczyńskiego jako członków zarządu. 

Czytaj więcej

Nowe lokomotywy do przewozów intermodalnych

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Ministrowi Infrastruktury został powierzony nadzór właścicielski nad Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. 

Wcześniej nowy rząd otrzymały PKP PLK oraz PKP Cargo. 

Mocna reprezentacja SKM

Alan Beroud jako prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej był odpowiedzialny za realizację największego w historii projektu inwestycyjnego spółki, rozszerzającego park taboru o 21 nowych pojazdów o wartości 668 mln zł. Wprowadził kluczowe programy zwiększające efektywność energetyczną pojazdów i obiektów oraz spadku zużycia energii trakcyjnej, co przyczyniło się do poprawy wyników spółki. Wprowadził także nowatorski pakiet szkoleń dla pracowników. Jednocześnie posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami o znaczeniu strategicznym dla kraju, jak budowa terminala LNG, podziemne magazyny gazu w Wierzchowicach oraz kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie. Zarządzał także spółkami handlowymi w branży budowlano-konstrukcyjnej. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz energetyki na Politechnice Śląskiej. Posiada doktorat uzyskany w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu IKEN w Krakowie, a także tytuł EMBA dla sektora energetycznego oraz Master’s Certificate na The George Washington University.

Paweł Lisiewicz jest absolwentem MBA na Akademii Koźmińskiego, nauk politycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Hansard Research Scholars Programme na London School of Economics. Ukończył także Studium Prawa Spółek UW, kursy z zakresu finansów przedsiębiorstw Ernst&Young Academy of Business oraz kursy Railway Engineering-Integral Approach i Real Time Operations na Delft University of Technology. Zdał egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego KSAP. Lisiewicz przeszedł do PKP SA z SKM. 

Czytaj więcej

Spór kolejarzy ze spedytorami o długie zestawy

Jest managerem z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w obszarze publicznym. Od ponad 3 lat członek zarządu ds. rozwoju w Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2007-2015 jako pracownik służby cywilnej i administracji publicznej, był dyrektorem komunikacji i relacji inwestorskich w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz kierował Gabinetem Prezydenta RP, z ramienia MSP był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (m.in. Enea S.A., Presspublica, PAIZ, Międzynarodowe Targi Poznańskie). Odbył staże w Institute of Economic Affairs w Londynie i Atlas Economic Research Foundation w Waszyngtonie.

Biografie członków zarządu

Andrzej Bułczyński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej w zakresie „Zarządzania projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym”. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Departamencie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury. Od niemal 16 lat związany z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Pracę w spółce rozpoczął w Biurze Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, gdzie zajmował się m.in. umowami dotyczącymi gospodarowania majątkiem spółki z pozostałymi spółkami Grupy PKP. Następnie w Biurze Planowania Strategicznego odpowiadał za współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zagospodarowania terenów kolejowych, gdzie do najważniejszych projektów należała zabudowa linii kolejowej w sąsiedztwie stacji Gdańsk Główny (CH Forum Gdańsk). 

We współpracy z PKP S.A. doprowadził do zrealizowania kluczowych inwestycji dotyczących przebudowy stacji i dworców w Gliwicach, Bydgoszczy i Szczecinie. W ostatnich latach, pracując w Biurze Strategii, był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Programu Kolej + oraz nadzorowanie Programu Przystankowego i Krajowego Planu Odbudowy w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej.

Czytaj więcej

Czy tragedia w Baltimore będzie miała wypływ na polskie porty?

Dariusz Grajda jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka i Inżynieria Komputerowa, ponadto studiów podyplomowych „Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny” na Uniwersytecie Warszawskim oraz „Zarządzenie – Marketing – Logistyka w spółkach kapitałowych grupy PKP S.A.” na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2005 r. związany jest ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”, gdzie rozpoczynał pracę jako główny specjalista, następnie był kierownikiem zespołu i dyrektorem Biura Handlowego, a w latach 2012-2024 był członkiem zarządu. Członek Rady Programowej Instytucji Kultury „Stacja Muzeum” w Warszawie. Od 2016 r. prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych.

Następcy w SKM

Rada nadzorcza SKM powołała Konrada Mirowskiego, dotychczasowego członka zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej, na pełniącego obowiązki prezesa SKM. Konrad Mirowski ostatnio pełnił funkcję członka zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. 

Pełnił m.in. funkcję członka zarządu spółki Przewozy Regionalne oraz członka zarządu Związku Pracodawców Kolejowych. Posiada doświadczenie w nadzorze właścicielskim, prowadzeniu procesów restrukturyzacji oraz sprzedaży, które zdobył pracując m.in. dla Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz chorwackiego koncernu Podravka International. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa i integracji europejskiej na tej uczelni. Ukończył również studia menedżerskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Walne Zgromadzenie Polskich Kolei Państwowych zmieniło 29 marca cały zarząd tej spółki. Odwołało Krzysztofa Mamińskiego (prezes zarządu), Andrzeja Olszewskiego, Krzysztofa Golubiewskiego, Rafała Zgorzelskiego, Ireneusza Maślanego. 

Do zarządu powołało: Alana Beroud, który objął funkcję prezesa zarządu oraz Pawła Lisiewicza, Dariusza Grajda i Andrzeja Bułczyńskiego jako członków zarządu. 

Pozostało 94% artykułu
Szynowy
Wczoraj wypadek, dzisiaj wyrok: kolizja w Ghanie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Szynowy
Pieniądze przejdą koło nosa kolejom regionalnym
Szynowy
Energetyka Kolejowa podsumował pierwszy rok w grupie PGE
Szynowy
Samorządy wymieniają tabor kolejowy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szynowy
Rosną kolejowe przewozy między Polską i Ukrainą