Drugiego grudnia ukazało się obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wysokości myta dla aut o dmc powyżej 3,5 tony na drogach zarządzanych przez GDDKiA. Zmiana wysokości stawek pobieranych w systemie e-TOLL jest uzależniona od klasy emisji spalin (największe opłaty ponoszą właściciele pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko), rodzaju drogi oraz od masy pojazdu i wyniesie od 3 do 8 groszy za 1 km

Czytaj więcej

W przewozach ekspresowych wzrost wyhamował

Od początku 2023 roku za przejazd autostradą i drogą ekspresową kierowca pojazdu spełniającego normę EURO V lub Euro VI o masie od 3,5 t do 12 ton i autobusu zapłaci 24 grosze za km (obecnie 21 groszy), natomiast za przejazd tymi samymi drogami przy normie EURO III opłata wyniesie 42 grosze za km (obecnie 37 groszy).

Najcięższe pojazdy, o masie całkowitej powyżej 12 t, zapłacą w takim wypadku odpowiednio 33 i 55 groszy (obecnie 29 i 48 groszy). Nowa wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G to przy normie EURO V lub Euro VI 20 groszy za km (obecnie 17 groszy) dla pojazdów o dmc od 3,5 t do 12 ton i autobusów, natomiast dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 12 t opłata ta wyniesie 25 groszy (obecnie 22 grosze).

Ministerstwo przypomina, że waloryzowane opłaty te nie są pobierane od właścicieli samochodów osobowych i motocykli. Nowe stawki opłaty elektronicznej będą pobierane także od właścicieli pojazdów ciężkich zarejestrowanych poza granicami Polski. 

Wysokość opłat jest corocznie waloryzowana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, podawany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Czytaj więcej

Polska ma najniższe koszty operacyjne logistyki magazynowej

Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury zaznacza, że pieniądze z opłaty z elektronicznej trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, który jest podstawowym źródłem finansowania inwestycji drogowych. – Wysokość opłaty pozostanie jedną z najniższych w Europie – podkreśla rzecznik MI Szymon Huptyś. 

Od 2022 roku działa mechanizm waloryzacyjny opłat drogowych. Ministerstwo Finansów przeprowadziło nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw w 2021 roku i na początku 2022 roku nastąpiła pierwsza waloryzacja opłat. Podwyżki myta wprowadził z początkiem przyszłego roku Bundestag.