Przewoźnicy domagają się od rządu działań osłonowych

Branża jest zdania, że kilka zmian prawnych pozwoliłoby zamortyzować nagły wzrost kosztów wywołany Pakietem Mobilności.

Publikacja: 04.01.2022 15:20

Przewoźnicy domagają się od rządu działań osłonowych

Foto: AW SA

W tym tygodniu senacka komisja infrastruktury zajmie się nowelizacją ustawy o transporcie drogowymi i innych ustaw. W przyszłym tygodniu projekt trafi pod sesję plenarną Senatu. Celem nowelizacji jest wdrożenie nowych zasad wynagrodzeń kierowców, wymuszonych przez Pakiet Mobilności. Związek Pracodawców ,,Transport i Logistyka Polska” szacuje, że pakiet zwiększy koszty pracy przedsiębiorców o 20-40%.  

Stowarzyszenia przewoźników proponują wprowadzenie zmian prawa, które ochronią przedsiębiorców, szczególnie w okresie przejściowym. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych domagało się zmniejszenia akcyzy, co rząd wprowadził jako działanie osłonowe. 

Dodatkowo TLP proponuje obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne każdego kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy o 1000 złotych miesięcznie, przez okres 12 miesięcy, począwszy od 2 lutego 2022 roku. 

TLP przypomina, że od 2 lutego 2022 roku zlikwidowana zostanie podróż służbowa jako forma wykonywania zadań służbowych kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe. Spowoduje to skokowy wzrost wysokości składek na ubezpieczenia społeczne o około 100% w przypadku przewozów bilateralnych i kilkaset procent w przypadku kabotażu i przewozów typu cross-trade, objętych zmienionymi od 2 lutego 2022 roku przepisami o pracownikach delegowanych. 

TLP proponuje także wprowadzenie możliwości korekty deklaracji i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy kierowców po 3 miesiącach od wejścia w życie uchwalonej przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2021 roku ustawy bez konsekwencji w postaci kar lub odsetek. Przewoźnicy obawiają się, że uchwalona pod koniec stycznia ustawa nie pozostawi informatykom czasu na aktualizację oprogramowania. 

TLP wskazuje, że ujednolicone stawki diety zagranicznej na poziomie 60 euro uprościłoby administrację. Kierowca wykonujący międzynarodowy transport drogowy jest pracownikiem wysoko mobilnym. Zdarza się, że w trakcie jednej doby przebywa w więcej niż jednym państwie. W praktyce oznacza to konieczność uwzględniania różnych stawek diety, co utrudni naliczanie prawidłowej wysokości składek do ZUS-u i zaliczek na PlT oraz planowanie budżetowe w firmie. 

TLP uważa za zasadne podwyższenie wysokości diet i ryczałtów za nocleg odpowiednio 80 i 120 złotych w podróży służbowej kierowców wykonujących krajowy transport drogowy. 

Organizacja podkreśla, że obecne stawki diet i ryczałtów uniemożliwiają̨ pokrycie kosztów całodziennego wyżywienia, nawet w najtańszych lokalach gastronomicznych oraz znalezienie miejsca noclegowego. 

Przedsiębiorcy obawiają się masowych zwolnień lekarskich po wprowadzeniu wyższych płac podstawowych, zapewniających wzrost wypłat z ubezpieczeń społecznych. Proponują wprowadzenie mechanizmów ograniczających nieuprawnione korzystanie ze zwolnień lekarskich. Branża zatrudnia 120 tys. kierowców z Białorusi i Ukrainy i podejrzewa, że rzetelność niektórych zwolnień z tamtych krajów jest wątpliwa. 

TPL uważa, że należy stworzyć fundusz aktywizacji zawodowej, przeznaczony m.in. na finansowanie szkoleń okresowych oraz zawodowych młodzieży poza systemem edukacyjnym. 

Na koniec TLP wskazuje, że Pakiet 55 przyspieszy wymianę taboru na elektryczny lub wodorowy, a przejście na nowe, bardzo kosztowne napędy ułatwiłoby dofinansowanie. Związek pracodawców uważa, że samochody o niskiej lub zerowej emisji powinny być zwolnione z opłat drogowych, a rząd powinien zapobiegać (dopłatami) nagłym skokom cen paliw alternatywnych. 

W tym tygodniu senacka komisja infrastruktury zajmie się nowelizacją ustawy o transporcie drogowymi i innych ustaw. W przyszłym tygodniu projekt trafi pod sesję plenarną Senatu. Celem nowelizacji jest wdrożenie nowych zasad wynagrodzeń kierowców, wymuszonych przez Pakiet Mobilności. Związek Pracodawców ,,Transport i Logistyka Polska” szacuje, że pakiet zwiększy koszty pracy przedsiębiorców o 20-40%.  

Stowarzyszenia przewoźników proponują wprowadzenie zmian prawa, które ochronią przedsiębiorców, szczególnie w okresie przejściowym. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych domagało się zmniejszenia akcyzy, co rząd wprowadził jako działanie osłonowe. 

Pozostało 81% artykułu
Krajowe
Wynagrodzenia kierowców: krok we właściwym kierunku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Krajowe
Nowelizacja ustaw o wynagrodzeniu kierowców na ostatniej prostej
Drogowy
Polska trzecim rynkiem w Europie
Drogowy
Przewoźnicy zapowiadają ostre podwyżki
Roboty
Autonomiczne ciężarówki przyjadą w tej dekadzie