Senat przychylił nieba przewoźnikom

Komisja senacka zaakceptowała postulowane przez przewoźników poprawki.

Publikacja: 05.01.2022 15:48

Senat przychylił nieba przewoźnikom

Foto: Robert Przybylski

Senacka Komisja Infrastruktury przychyliła się do propozycji sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera i wprowadziła proponowane przez niego zmiany do nowelizowanej ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Komisja zmodyfikowała przepisy dotyczące bazy, która musi pomieścić jedną trzecią floty, a nie połowę jak było w pierwotnym zapisie. 

W ustawie o czasie pracy pojawił się zapis mówiący wprost, że za czas dyżuru kierowcy przysługuje połowa wynagrodzenia. Senatorowie utrzymali dotychczasowe zasady ewidencjonowania czasu pracy dla pracowników objętych zadaniowym czasem pracy. 

O takie zmiany apelowały organizacje przewoźników. – Dobrze się stało, że senatorowie pozytywnie odnieśli się do naszych próśb, bo to były ostatnie sekundy, które umożliwiły nam wprowadzenie nielicznych poprawek do przełomowego dla naszej branży aktu prawnego. W ten sposób pokazali innym parlamentarzystom jak należy rozumieć interes gospodarczy naszego państwa i polskich przedsiębiorców – podkreśla prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. 

Także Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” oceniam pozytywnie poprawki przyjęte na posiedzeniu senackiej Komisji Infrastruktury. – Realizują one ostatnie z kompromisowych postulatów zgłoszonych do projektu ustawy przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców branży transportu drogowego. Oczywiście jak każdy kompromis nie zadowolą wszystkich przewoźników. Niemniej wraz z poprawkami wprowadzonych przez kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury jeszcze w listopadzie ubiegłego roku pozwolą zapobiec katastrofie, jaka niewątpliwie miałaby miejsce w lutym br. ze względu na skumulowane skutki Pakietu Mobilności i rozwiązań jakie zaproponowano w pierwotnej wersji projektu – zaznacza prezes TLP Maciej Wroński. 

Dodaje, że na końcowym etapie prac legislacyjnych nad ustawą warto pomyśleć nad osłonowym pakietem dla transport drogowego, który złagodziłby drastyczny wzrost kosztów w 2022 roku i dałby czas na pełne dostosowanie się do nowych unijnych i krajowych wymagań.

Izba plenarna Senatu będzie głosować nad nowelizacją ustawy o transporcie i niektórych innych ustaw w przyszłym tygodniu. 

Senacka Komisja Infrastruktury przychyliła się do propozycji sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera i wprowadziła proponowane przez niego zmiany do nowelizowanej ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Komisja zmodyfikowała przepisy dotyczące bazy, która musi pomieścić jedną trzecią floty, a nie połowę jak było w pierwotnym zapisie. 

Pozostało 83% artykułu
Krajowe
Przewoźnicy domagają się od rządu działań osłonowych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Drogowy
Za ingerencje w tachograf grozi utrata prawa jazdy
Roboty
Autonomiczne ciężarówki przyjadą w tej dekadzie
Drogowy
Polska trzecim rynkiem w Europie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Rynek
W najbliższych trzech latach łańcuchy dostaw będą skrócone