Nowe zasady wynagrodzeń kierowców jeszcze nie ustalone

Sejm dopiero 26 lub 27 stycznia zajmie się nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych innych ustaw.

Publikacja: 14.01.2022 11:10

Nowe zasady wynagrodzeń kierowców jeszcze nie ustalone

Foto: Kaplion, Wikipedia

Wprowadzone wieczorem 12 stycznia przez Senat zmiany do nowelizacji spowodowały, że ustawy trafią powtórnie do Sejmowej Komisji Infrastruktury, a następnie pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. – Liczyliśmy, że Sejm przegłosuje kluczowe dla branży transportu drogowego ustawy 13 stycznia. Przedsiębiorcom zostało mało czasu na dostosowanie się do nowych wymogów – uważa dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Piotr Mikiel. 

Senat uchwalił zmiany w przepisach transportowych, wprowadzając istotne dla branży poprawki w rządowym projekcie. Związek Pracodawców Transport Logistyka Polska przypomina, że wszystkie one były rekomendowane przez Senacką Komisję Infrastruktury, w tym m.in.:

- zmiana wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję/zezwolenia,

- usunięcie z ustawy propozycji podwyższenia stawek około 80 kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego, nakładanych głównie na przedsiębiorców,

- przywrócenie zasady, że w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy,

- wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonej liczby miejsc parkingowych.

Dodatkowo Senat przyjął realizującą postulat zgłoszony przez związek Transport i Logistyka Polska poprawkę Senatora Jacka Burego, zgodnie z którą, jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 31 maja 2022 r. przewoźnik wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne:

- zgłosi nieprawidłowe dane w ramach składania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych, lub

- nie opłaci w terminie składek bądź udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień ZUS-owi,

to jako płatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności oraz nie będą mu naliczane opłaty dodatkowe i odsetki za zwłokę, o ile odpowiednie dokumenty korygujące zostaną złożone, a składki prawidłowo potrącane i opłacane do 30 czerwca 2022 r.

Analogiczne zasady mają mieć zastosowanie do deklaracji i zaliczek na podatek dochodowy kierowców.

TLP przypomina, że Senat skorygował także proponowane przez rząd przepisy dotyczące pasażerskiego transportu lokalnego, które po ich wejściu w życie mogłyby spowodować problemy dla komunikacji miejskiej. Poprawkę w tym zakresie zgłosiła grupa senatorów (Aleksander Pociej, Jadwiga Rotnicka, Danuta Jazłowiecka, Stanisław Lamczyk, Marcin Bosacki i Ryszard Świlski). 

Wprowadzone wieczorem 12 stycznia przez Senat zmiany do nowelizacji spowodowały, że ustawy trafią powtórnie do Sejmowej Komisji Infrastruktury, a następnie pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. – Liczyliśmy, że Sejm przegłosuje kluczowe dla branży transportu drogowego ustawy 13 stycznia. Przedsiębiorcom zostało mało czasu na dostosowanie się do nowych wymogów – uważa dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Piotr Mikiel. 

Senat uchwalił zmiany w przepisach transportowych, wprowadzając istotne dla branży poprawki w rządowym projekcie. Związek Pracodawców Transport Logistyka Polska przypomina, że wszystkie one były rekomendowane przez Senacką Komisję Infrastruktury, w tym m.in.:

Systemy IT
Wirtualny horyzont nie doniesie na policję
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Szynowy
Przewoźnicy intermodalni inwestują w tabor
Drogowy
Polska trzecim rynkiem w Europie
Szynowy
Lokomotyw Siemensa połączą kraje Trójmorza
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Systemy IT
GPW tworzy konkurencję dla senndera
Elektromobilność
Unijna klapa z infrastrukturą dla elektrycznych ciężarówek