Nowe zasady wynagrodzeń kierowców jeszcze nie ustalone

Sejm dopiero 26 lub 27 stycznia zajmie się nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych innych ustaw.

Publikacja: 14.01.2022 11:10

Nowe zasady wynagrodzeń kierowców jeszcze nie ustalone

Foto: Kaplion, Wikipedia

Wprowadzone wieczorem 12 stycznia przez Senat zmiany do nowelizacji spowodowały, że ustawy trafią powtórnie do Sejmowej Komisji Infrastruktury, a następnie pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. – Liczyliśmy, że Sejm przegłosuje kluczowe dla branży transportu drogowego ustawy 13 stycznia. Przedsiębiorcom zostało mało czasu na dostosowanie się do nowych wymogów – uważa dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Piotr Mikiel. 

Senat uchwalił zmiany w przepisach transportowych, wprowadzając istotne dla branży poprawki w rządowym projekcie. Związek Pracodawców Transport Logistyka Polska przypomina, że wszystkie one były rekomendowane przez Senacką Komisję Infrastruktury, w tym m.in.:

- zmiana wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję/zezwolenia,

- usunięcie z ustawy propozycji podwyższenia stawek około 80 kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego, nakładanych głównie na przedsiębiorców,

- przywrócenie zasady, że w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy,

- wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonej liczby miejsc parkingowych.

Dodatkowo Senat przyjął realizującą postulat zgłoszony przez związek Transport i Logistyka Polska poprawkę Senatora Jacka Burego, zgodnie z którą, jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 31 maja 2022 r. przewoźnik wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne:

- zgłosi nieprawidłowe dane w ramach składania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych, lub

- nie opłaci w terminie składek bądź udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień ZUS-owi,

to jako płatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności oraz nie będą mu naliczane opłaty dodatkowe i odsetki za zwłokę, o ile odpowiednie dokumenty korygujące zostaną złożone, a składki prawidłowo potrącane i opłacane do 30 czerwca 2022 r.

Analogiczne zasady mają mieć zastosowanie do deklaracji i zaliczek na podatek dochodowy kierowców.

TLP przypomina, że Senat skorygował także proponowane przez rząd przepisy dotyczące pasażerskiego transportu lokalnego, które po ich wejściu w życie mogłyby spowodować problemy dla komunikacji miejskiej. Poprawkę w tym zakresie zgłosiła grupa senatorów (Aleksander Pociej, Jadwiga Rotnicka, Danuta Jazłowiecka, Stanisław Lamczyk, Marcin Bosacki i Ryszard Świlski). 

Systemy IT
Wirtualny horyzont nie doniesie na policję
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Szynowy
Przewoźnicy intermodalni inwestują w tabor
Drogowy
Polska trzecim rynkiem w Europie
Szynowy
Lokomotyw Siemensa połączą kraje Trójmorza
Systemy IT
GPW tworzy konkurencję dla senndera