W drugim półroczu wejdzie w życie ustawa o delegowaniu kierowców

Rada Ministrów przyjęła 23 maja przedłożony przez ministra infrastruktury projekt ustawy o delegowaniu kierowców. Ma uprościć rozliczenia i zmniejszyć koszty pracodawców, więcej na rękę otrzymają także kierowcy.

Publikacja: 24.05.2023 08:56

W drugim półroczu wejdzie w życie ustawa o delegowaniu kierowców

Foto: GDDKiA

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Przepisy mają przede wszystkim chronić krajowy rynek przed nieuczciwą konkurencją przewoźników drogowych z innych unijnych państw oraz spoza UE. – Wszyscy ci, którzy chcą realizować działalność transportową na terenie Rzeczypospolitej, muszą stosować się do takich samych przepisów, do jakich stosują się już w chwili obecnej polskie firmy transportowe – zaznacza sekretarz stanu w MI Rafał Weber. Nowe przepisy przynoszą także ułatwienia administracyjne polskim firmom. 

Uproszczenia dla polskich firm

Nowe przepisy regulują zasady wynagradzania kierowców, którzy wykonują międzynarodowe przewozy drogowe. MI podkreśla, że rozwiązania są oczekiwane przez polską branżę transportu drogowego, ponieważ dotyczą uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla tych kierowców. 

Czytaj więcej

Szlaban dla białoruskich i rosyjskich naczep

Rozwiązania ujednolicą system naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy kierowców. 

Istotę ujednoliconej stawki diety zagranicznej należy rozumieć jako wprowadzenie tzw. „wirtualnej diety”, która ułatwiłaby sposób rozliczania ulg dotyczących naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym.

Resort infrastruktury podkreśla, że zaproponowane rozwiązania dotyczące wynagradzania kierowców mają również na celu m.in. zapewnienie polskim przewoźnikom większej przewidywalności ponoszonych kosztów pracy przy zmniejszeniu nakładów związanych z obsługą administracyjną. 

Uproszczenie i usprawnienie tych czynności pozytywnie wpłynie na konkurencyjność polskich przedsiębiorców na międzynarodowym rynku przewozów drogowych. – Te przepisy, w ramach ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, również obniżają koszty zatrudnienia pracowników. Wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom przedsiębiorców. Ale z drugiej strony też jest to uzysk dla kierowców, ponieważ oni na rękę będą zarabiać więcej. Ocena skutków regulacji, która została dołączona do projektu, pokazuje, że kierowca, oczywiście uśredniając, w transporcie międzynarodowym rocznie netto będzie mógł zarobić około 1600 zł więcej – szacuje sekretarz stanu w MI. 

Kontrola delegowania

Proponowane przepisy będą dotyczyć przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie lub państwie trzecim spoza UE i kierują tymczasowo kierowcę (pracownika) do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego. Podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego, który deleguje swojego kierowcę na terytorium naszego kraju będzie: 

Czytaj więcej

Druga fala kontroli firm transportowych z białoruskim i rosyjskim kapitałem

- w przypadku przewoźnika z innego państwa UE – zgłoszenie kierowcy, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu specjalnego serwisu internetowego – interfejsu publicznego, połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI); zapewnienie, aby kierowca dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej – rozwiązanie to pozwoli na sprawdzenie przestrzegania wymogów w trakcie kontroli drogowej; 

- w przypadku przewoźnika z państwa trzeciego spoza UE – zgłoszenie kierowcy bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażenie go w papierowe potwierdzenie tego delegowania okazywane w trakcie kontroli drogowej.

System kontroli delegowania kierowców na terytorium Polski będzie obejmował kontrolę:

- drogową – wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego;

- prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Polski – wykonywaną przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

Czytaj więcej

Pierwszy krok do budowy głębokowodnego terminala w Świnoujściu

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Przepisy mają przede wszystkim chronić krajowy rynek przed nieuczciwą konkurencją przewoźników drogowych z innych unijnych państw oraz spoza UE. – Wszyscy ci, którzy chcą realizować działalność transportową na terenie Rzeczypospolitej, muszą stosować się do takich samych przepisów, do jakich stosują się już w chwili obecnej polskie firmy transportowe – zaznacza sekretarz stanu w MI Rafał Weber. Nowe przepisy przynoszą także ułatwienia administracyjne polskim firmom. 

Pozostało 87% artykułu
Krajowe
Rumunia wprowadza drugą wersję własnego SENT
Krajowe
Zły czas na podwyżki myta
Krajowe
Z powodu niemieckich kontroli spodziewane korki na granicy
Krajowe
W Europie trwa wojna o kierowców
Krajowe
Jaki podatek dla ekologicznych samochodów?
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości