Ustawa pomoże przewoźnikom

Z początkiem roku weszła w życie ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym.

Publikacja: 12.02.2020 16:57

Ustawa pomoże przewoźnikom

Foto: logistyka.rp.pl

Ma pomóc przede wszystkim małym przedsiębiorcom. Im mniejsza firma tym większy jest udział przedsiębiorstw deklarujących, że opóźnienia w płatnościach utrudniają regulowanie własnych należności.

Największy problem występuje w mikrofirmach (66,7 proc.), podczas gdy najmniejszy jest w firmach dużych (22,2 proc.). Wśród samochodowych przewoźników międzynarodowych dominują małe przedsiębiorstwa – ponad 61 proc ma do czterech pojazdów.

Transport na koniec III kw. 2019 roku ma w bazach BIG InfoMonitor i BIK ponad 1,5 mld zł zaległości wobec banków i partnerów biznesowych. – Transport od lat znajduje się wśród branż z wysokim udziałem firm zmagających się z terminowym regulowaniem płatności. Na koniec III kw. 2019 roku zaległe zobowiązania miała co jedenasta firma. Sektor transport i gospodarka magazynowa ma najwyższy odsetek niesolidnych płatniczo przedsiębiorstw w całej gospodarce. Nieznacznie wyprzedza nawet górnictwo czy usługi rekultywacyjne i gospodarowanie odpadami, które od lat znajdują się w czołówce jeśli chodzi o przeterminowane zadłużenie wobec banków i partnerów biznesowych – podkreśla prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Czytaj więcej w: Słabe prognozy dla przewoźników

Dobra informacja jest taka, że po trzecim kwartale 2019 roku przeciętny okres oczekiwania na zapłatę skrócił się do 3 miesięcy i 25 dni, choć w firmach średniej wielkości się wydłużył. Czekają one na płatności prawie 5 miesięcy (tj. 4 miesiące i 28 dni).  – W rankingu barier od wielu kwartałów na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się niemożność regulowania własnych zobowiązań, a na drugim ograniczenie inwestycji – wylicza prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

– Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy terminy płatności powyżej 60 dni rzeczywiście znikną z umów pomiędzy MŚP a dużymi odbiorcami, np. sieciami handlowymi. Czas pokaże. Mam nadzieję, że dyskusja, jaką ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym wywołała na rynku, a szczególnie widmo kar dla nieuczciwych dłużników, zdyscyplinuje duże firmy i ucywilizuje nieco umowy asymetryczne – ocenia prezes Bibby Financial Services Jerzy Dąbrowski.

Nowe przepisy wprowadziły także wyższe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wynoszą one 11,5 proc. (stopa referencyjna NBP + 10 pp), co ma dyscyplinować spóźniających się kontrahentów.

Czytaj więcej w: Zadłużony transport

Od początku roku 2020 obowiązuje też inny sposób na obronę przed nieuczciwymi dłużnikami: ulga na złe długi w PIT i CIT. Dzięki temu przedsiębiorca, który w okresie 90 dni od upływu terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie nie otrzymał zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę, będzie mógł obniżyć należny podatek. Jeśli wcześniej wartość tej wierzytelności zaliczył do przychodów, teraz będzie mógł zmniejszyć podstawę obliczenia podatku albo zwiększyć poniesioną stratę. Natomiast opóźniający się dłużnik ma obowiązek podwyższenia przychodu do opodatkowania o niezapłacone kwoty.

Branża finansowa uważa, że zmiany nie spowodują zaniku popytu na faktoring. – Zawsze będzie potrzebny przedsiębiorcom, którzy chcą przyspieszyć obrót gotówki. 60 dni oczekiwania na zapłatę to wciąż długo, zwłaszcza kiedy za płatność gotówką u dostawcy surowca lub paliwa, można uzyskać korzystny rabat, pokrywający z nawiązką koszty faktoringu – wskazuje Dąbrowski.

Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?