Deutsche Bahn podsumowały 2019 rok

Wzrosły przewozy pasażerskie, ale maleją towarowe.

Publikacja: 06.04.2020 20:37

Deutsche Bahn podsumowały 2019 rok

Foto: Fot Deutsche Bahn

Skorygowane przychody Grupy Deutsche Bahn (DB) zwiększyły się w 2019 r. do 44,4 mld euro, co stanowi wzrost o niecały 1 proc. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 323,9 tys. osób.

Nakłady inwestycyjne netto w porównaniu z rokiem wcześniejszym zwiększyły się o 41 proc. do 5,6 mld euro. Spółka zastrzega, że zmiana metod rachunkowości spowodowała, że wynik jest porównywalny z danymi za rok 2018 tylko w ograniczonym zakresie. Przeważająca część środków zostanie wykorzystana na rozbudowę i modernizację niemieckiego systemu kolei, podniesienie jakości i niezawodności oraz zakup nowych pociągów i zatrudnienie dodatkowego personelu.

W efekcie wysokiego poziomu inwestycji w przyszłość kolei, skorygowany zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) uległ obniżeniu o 13 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 1,8 mld euro.

Czytaj więcej w: Rekordowy rok Raben Group

Zadłużenie finansowe netto kształtujące się na poziomie 24,2 mld euro było nieco mniejsze niż oczekiwano i pozostawało poniżej limitu zadłużenia uzgodnionego z rządem niemieckim.

Więcej pasażerów

DB ustanowiła nowy rekord przewozy pasażerów, na trasach dalekobieżnych było to 151 mln osób, o 1,6 proc. więcej niż w 2018 roku. Liczba korzystających z pociągów ICE i IC DB wzrosła o 2,8 mln (wzrost o 1,9 proc.). Był to piąty kolejny rok wzrostu liczby pasażerów.

Praca przewozowa transportu pasażerskiego w 2019 r. wzrosła o 695 mln pasażerokilometrów do poziomu 98,4 mld. Po raz pierwszy w 2019 r. Spółka DB Regio odnotowała zwiększenie portfela zamówień netto, pozyskując więcej pociągokilometrów, niż tracąc na rzecz konkurentów.

Czytaj więcej w: Nowy dyrektor Dachser

Całość pracy eksploatacyjnej DB wzrosła o 0,4 proc. do 1,09 mld kilometrów tras przejazdów pociągów. Udział DB zwiększył się do 33,8 proc. (2018 roku wynosił 32,2 proc.).

Mniej ładunków

W przewozach towarowych DB wykonały pracę przewozową sięgającą 85 mld tkm, o 3,2 mld tkm mniejszą niż w 2018 roku. Spada popyt w sektorach cyklicznych, takich jak przemysł stalowy i motoryzacyjny, a zatem pomimo podejmowanych wysiłków trwały wzrost kolejowych przewozów towarowych zajmie trochę czasu.

Spółka logistyczna DB Schenker osiągnęła rekordowe wyniki za 2019 r. po raz trzeci z rzędu, notując EBIT na poziomie 538 mln euro. Z wyjątkiem frachtu lotniczego, który odnotował tendencję spadkową w całej branży, wszystkie sektory działalności wykazały lepsze wyniki.

DB Arriva, europejska spółka zależna DB zajmująca się transportem lokalnym, działała w bardzo konkurencyjnym otoczeniu w 2019 r., a jej wskaźnik EBIT uległ nieznacznemu obniżeniu w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Skorygowane przychody Grupy Deutsche Bahn (DB) zwiększyły się w 2019 r. do 44,4 mld euro, co stanowi wzrost o niecały 1 proc. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 323,9 tys. osób.

Nakłady inwestycyjne netto w porównaniu z rokiem wcześniejszym zwiększyły się o 41 proc. do 5,6 mld euro. Spółka zastrzega, że zmiana metod rachunkowości spowodowała, że wynik jest porównywalny z danymi za rok 2018 tylko w ograniczonym zakresie. Przeważająca część środków zostanie wykorzystana na rozbudowę i modernizację niemieckiego systemu kolei, podniesienie jakości i niezawodności oraz zakup nowych pociągów i zatrudnienie dodatkowego personelu.

Logistyka Kontraktowa
Adriatyckie portowe tygrysy
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Logistyka Kontraktowa
Alternatywne napędy ciężarówek
Logistyka Kontraktowa
Gala Liderów Logistyki 2023
Logistyka Kontraktowa
Wizja logistyki przyszłości
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Logistyka Kontraktowa
Lipiec przyniósł zastój w internetowych sklepach