9,5 tys. listonoszy wyposażonych w tablety rejestruje dane kontaktowe osób potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem dodatkowego finansowania. Imiona, nazwiska czy numery telefonów za zgodą klientów wpisywane są do elektronicznego formularza kontaktowego, który przesyłany jest bezpośrednio do doradców kredytowych. Kontaktują się oni z klientami w celu umówienia spotkania w wybranej placówce Poczty Polskiej.

Czytaj więcej w: Transport szczepionek to najbardziej wymagająca operacja logistyczna w historii

W sierpniu w ramach projektu Mobilny Bankowiec, Bank Pocztowy zwiększył kwotę udzielanych kredytów o ponad 300 tysięcy złotych. – Oferowanie w placówkach Poczty produktów finansowych Banku Pocztowego daje nam przewagę konkurencyjną szczególnie wobec zamykania przez banki komercyjne kolejnych placówek – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego.