Dwunapięciowe koleje przyszłości

Już za kilka lat w Polsce pojadą pierwsze pociągi zasilane prądem zmiennym o napięciu 25 kV.

Publikacja: 30.07.2020 07:44

Dwunapięciowe koleje przyszłości

Foto: logistyka.rp.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do wdrożenia systemu zasilania 2×25 kV prądu zmiennego (z angielska określanego AC) na zarządzanych liniach. – PLK opracowały założenia do budowy obiektów zasilania dla linii zelektryfikowanych prądem przemiennym o napięciu 2×25 kV wraz z koncepcją 2 typów sieci trakcyjnej oraz rozwiązaniami technicznymi separacji systemów sieci trakcyjnej 3 kV DC i 2×25 kV AC – wyjaśnia rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe Mirosław Siemieniec.

Ełk i Wrocław

Dodaje, że prowadzona jest analiza oddziaływania sieci trakcyjnej 2×25 kV na systemy sterowania ruchem kolejowym. W opracowaniu jest studium wykonalności dla modernizacji odcinka Ełk – Suwałki – granica państwa, które zakłada pierwsze w Polsce wdrożenie nowego typu zasilania i separacji systemów 3 kV DC i 2×25 kV AC.

Czytaj więcej w: Rail Baltica opóźniona i droższa

Na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku PKP PLK planuje ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową dla modernizacji odcinka Ełk – Suwałki – Granica Państwa wraz z planem wdrożenia systemu zasilania 2x25KV. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2023 – 2025. – Decyzje w sprawie dostawcy energii i wyboru operatora sieci dystrybucyjnej będą podejmowane na kolejnym etapie wdrażania nowego systemu – zaznacza rzecznik PLK.

Prąd zmienny zasili także pociągi kursujące na nowej linii kolejowej Warszawa-CPK-Łódź-Wrocław, po której mają jeździć z prędkością do 250 km/godz. – W podobny sposób, czyli pod zasilanie 25 kV, będzie budowana też tzw. CMK Północ – podkreśla dyrektor Biura Komunikacji i PR spółki CPK Konrad Majszyk. CMK Północ to planowane przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej: w pierwszej kolejności z Korytowa na Mazowszu do CPK, a następnie w stronę Płocka, Grudziądza i Trójmiasta. – Na tych odcinkach zasilanie 25 kV jest już przesądzone. W przypadku innych planowanych odcinków ta kwestia wymaga jeszcze analiz, ponieważ zakres inwestycji w infrastrukturę energetyczną nie został jeszcze ostatecznie określony – tłumaczy Majszyk.

Czytaj więcej w: Długie pociągi odbiorą tirom ładunki

Urząd Transportu Kolejowego jest przygotowany do realizacji procedur zezwalania na oddawanie do eksploatacji inwestycji obejmujących sieci o napięciu 25kV. – Ich podstawą są bowiem obowiązujące już obecnie przepisy prawa – ustawy o transporcie kolejowym i TSI Energia. Przepisy te regulują wymagania w zakresie bezpieczeństwa, dostępności i utrzymania, czy zgodności technicznej – tłumaczy naczelnik Wydziału Wydział Komunikacji Społecznej Tomasz Frankowski.

Kto to zrobi?

UTK przyznaje, że wyzwaniem pozostają kwestie techniczne, w sprawie których decyzja należy do projektantów i zarządców infrastruktury. Decyzje w tych sprawach mają także wpływ na przewoźników. Chodzi tu o m.in. takie kwestie jak:

  • bezpieczeństwo styków sieci 3kV i 25kV. Na węzłach łączących oba systemy należy zainstalować specjalne moduły filtrujące i synchronizujące działanie obu systemów zasilania;
  • konieczność pozyskania taboru dwusystemowego, który współpracować będzie zarówno z systemem zasilania 3kV jak i 25kV;
  • zapewnienie mocy przez operatorów systemów przesyłowych sieci 220 i 400 kV;
  • potrzeba zabezpieczenia eksploatowanych obecnie urządzeń sterowania ruchem przed zaburzeniami elektromagnetycznymi. Tego rodzaju analizy muszą jednak wykonać zarządcy infrastruktury ponieważ standardy zawarte w przepisach prawa obowiązują co do zasady dla wyrobów, które dopiero mają być wprowadzone do obrotu.

CPK wybrała w przetargu wykonawcę koncepcji układu zasilania dla nowych linii kolejowych CPK i niebawem planuje zawarcie umowy. Koncepcja pozwoli ustalić planowany przebieg linii najwyższych i wysokich napięć, które będą niezbędne do zasilania nowych linii (tzw. szprych), oraz lokalizację i parametry podstacji trakcyjnych. – Wskazane zostaną także lokalizacja i parametry nowych stacji najwyższych i wysokich napięć i ewentualnie zakres modernizacji istniejących – dodaje rzecznik CPK.

Czytaj więcej w: Lokomotywowy przebój Siemensa

CPK zakłada, że w najbliższych latach, kiedy projekt wejdzie w fazę realizacji, na polskim rynku będą wykonawcy dysponujący kompetencjami do budowy sieci 25 kV. – Polskie firmy mogą zdobywać doświadczenie na rynkach ościennych, na którym znajdują się odcinki torów z zasilaniem 25 kV, np. w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, Białorusi, jak też krajach nadbałtyckich, na terenie których jest realizowana Rail Baltica – wymienia Majszyk.

Dwusystemowy tabor

PKP Intercity we współpracy z CPK i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje program „Inno PKP” w formule partnerstwa innowacyjnego. – Dotyczy on właśnie pociągów dużych prędkości, które mają być skierowane do obsługi tras prowadzących do CPK – zaznacza Majszyk.

Czytaj więcej w: Dzięki Chinom kontenery zastąpią na kolei węgiel

Dwusystemowy tabor będzie niezbędny także dla przewoźników towarowych, tym bardziej, że obsługują oni również rynki w krajach ościennych. – PKP Cargo International jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Czechach – wskazuje dyrektor Biura Klastra Luxtorpeda 2.0 Mateusz Izydorek. Dodaje, że najwięksi przewoźnicy oraz poole taborowe od kilku lat chętnie sięgają po lokomotywy wielosystemowe, które spełniają wymagania ruchu międzynarodowego, w tym bardzo szybko rozwijających się przewozów intermodalnych.

Prace nad dwusystemowym taborem prowadzą Newag i Pesa. Newag zbudował na terenie zakładu w Nowym Sączu 400 m toru badawczego na napięcie 25 kV. – Mamy na miejscu możliwość prowadzenia prób lokomotyw – wyjaśnia prezes Newag Zbigniew Konieczek. Newag przygotowuje dwusystemową ciężką lokomotywę Dragon 2 dla PKP Cargo.

Z kolei Pesa opracowuje pierwszy dwusystemowy elektryczny zespół trakcyjny dla czeskiego prywatnego przewoźnika RegioJet. Próby tego pociągu odbędą się w przyszłym roku w Czechach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do wdrożenia systemu zasilania 2×25 kV prądu zmiennego (z angielska określanego AC) na zarządzanych liniach. – PLK opracowały założenia do budowy obiektów zasilania dla linii zelektryfikowanych prądem przemiennym o napięciu 2×25 kV wraz z koncepcją 2 typów sieci trakcyjnej oraz rozwiązaniami technicznymi separacji systemów sieci trakcyjnej 3 kV DC i 2×25 kV AC – wyjaśnia rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe Mirosław Siemieniec.

Pozostało 92% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?