Busiarze jadą na luzie i dopiero składają wnioski o wydanie licencji

Unijna biurokracja dopadła przewoźników samochodów lekkich. Do tej pory nie podlegali pod rygory ustawy o transporcie drogowym, ale 21 maja kończy się czas beztroski.

Publikacja: 20.05.2022 09:04

Busiarze jadą na luzie i dopiero składają wnioski o wydanie licencji

Foto: GDDKiA Krzysztof Nalewajko

Do 21 maja przewoźnicy wykonujący usługi międzynarodowego transportu drogowego rzeczy pojazdami o dmc 2,5 - 3,5 t muszą zdobyć licencję przewoźnika.

Do 16 maja Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydał 906 licencji i 6875 wypisów z tych licencji. Spedycja Done! Deliveries szacuje, że w Polsce działa 10 tys. firm przewozowych realizujących międzynarodowe transporty pojazdami do 3,5 t. 

Dużo błędnie wypełnionych wniosków

Należące do GITD Biuro ds. Transportu Międzynarodowego zarejestrowało do 12 maja 2 194 wnioski dotyczące pojazdów o dmc w przedziale 2,5-3,5, w tym 1 516 samych wniosków o udzielenie licencji (różnica pomiędzy 2194 a 1516, to m.in. wnioski o rozszerzenie dotychczasowych uprawnień pow. 3,5). 

Czytaj więcej

Za kilka miesięcy zacznie brakować kierowców w transporcie

Wydawanie licencji nie przebiega sprawie. Z analiz Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD wynika, że ok 70% wniosków zawiera braki formalne, np. nieprawidłowe wypełnienie druku w zakresie wykazu pojazdów

BTM przyznaje, że wnioski zaczęły napływać dopiero w kwietniu, choć przedsiębiorcy mogli składać je już miesiąc wcześniej. 

Pakiet Mobilności wymaga, aby przedsiębiorcy wykonujący przewozy międzynarodowe samochodami o dmc od 2,5 do 3,5 tony (dla pojedynczego auta i zespołu pojazdów) mieli zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje wspólnotową i wypisy z tej licencji dla każdego samochodu. 

Przedsiębiorca musi uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych oraz wykazać się zdolnością finansową: 1800 euro na pierwszy lekki pojazd i 900 euro na każdy kolejny. Dla firm wykorzystujących ciężki tabor zabezpieczenie wynosi 9 tys. euro na pierwszy samochód i 5 tys. na każdy kolejny. 

Za wykonywanie przewozów bez uzyskania licencji wspólnotowej grozi kara 12 tys. zł. 

Certyfikat kompetencji obowiązkowy

W 2011 roku w ustawie o transporcie drogowym nie przewidziano zwolnienia z egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych dla osób, które wykażą, że przez okres 10 lat do 4 grudnia 2009 r. nieprzerwanie zarządzały przedsiębiorstwem wykonującym przewozy drogowe rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów, których dmc przekracza 3,5 tony. – Z uwagi na decyzję z 2011 r. obecnie nie było również uzasadnienia do wprowadzenia takiego zwolnienia względem przedsiębiorców wykonujących przewozy pojazdami poniżej 3,5 tony. Warto wziąć pod uwagę, że obie grupy przedsiębiorców przystępują do tego samego egzaminu i uzyskują taki sam certyfikat kompetencji zawodowych – przypomina rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś.

Czytaj więcej

Czy polski transport wyhamuje razem z niemiecką gospodarką?

Resort uważa, że podniesienie kwalifikacji pracowników branży jest niezbędne. Rzecznik powołuje się przy tym na wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego w 2021 r. w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na 8042 przeprowadzonych kontroli masy i wymiarów pojazdu nałożono łącznie 7305 mandatów karnych. – Posiadanie wiedzy m.in. w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawa cywilnego, podatkowego oraz handlowego niewątpliwie usprawnia zarządzanie przedsiębiorstwem oraz pozwala wykonywać przewozy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego – przekonuje Huptyś.

Przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającej 3,5 tony zostali objęci przepisami w zakresie dostępu do rynku przewozowego Unii Europejskiej poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012.

Drogowy
Staje transport, bo brakuje kierowców, a oni czekają w urzędach na dokumenty
Drogowy
Busy nie znikną, klienci chcą mieć wybór i oczekują usług na żądanie
Szynowy
Siemens Mobility goni Medcom
Rynek
Logistycy przygotowują się na rosnące potoki towarów, ale niepewność rośnie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Elektromobilność
Za dwa lata koszty użytkowania elektrycznych ciężarówek będą niższe niż diesli