Transport przygotowuje się na intermodalny boom

Wielosystemowe lokomotywy są dla kolejowych przewoźników przepustką do przyszłości.

Publikacja: 30.09.2021 11:03

Transport przygotowuje się na intermodalny boom

Foto: Siemens Mobility

Materiał powstał we współpracy z Siemens Mobility Sp. z o.o.

Podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako, polski lider wynajmu lokomotyw, spółka Cargounit, podpisał z Siemens Mobility umowę ramową na zakup do 30 wielosystemowych lokomotyw elektrycznych Vectron MS. 

Pierwsze zostaną dostarczone już w listopadzie tego roku. Cargounit zobowiązał się do zakupu dwóch lokomotyw w tym roku i w nadchodzących dwóch latach nabędzie po cztery pojazdy. Pozostałe 20 jest w opcji. – W listopadzie ub.r. zapewniliśmy sobie finansowanie z Funduszu Trójmorza i znaleźliśmy wiarygodnego dostawcę lokomotyw. Gdybyśmy czekali z zamówieniem aż znajdziemy klientów, stracilibyśmy rynek, który w przewozach intermodalnych szybko rośnie. Jestem pewien, że znajdziemy chętnych na pozostałe lokomotywy – zapewnia prezes Cargounit Łukasz Boroń. 

Wskazuje, że jego spółka pozyskuje średnio 2 lokomotywy rocznie. – Na koniec roku będziemy mieli 27 nowoczesnych lokomotyw, gdy 2 lata temu mieliśmy ich tylko 8. Rynek idzie w kierunku nowych lokomotyw – podkreśla prezes Cargounit. 

Największa w Polsce umowa 

Lokomotywy przeznaczone są do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii i Holandii, opcjonalnie w Rumunii oraz Bułgarii. Pojazdy z platformy Vectron posiadają już dopuszczenia do eksploatacji w 20 europejskich krajach.  Coraz większa liczba operatorów jeździ po całej Europie – zauważa prezes zarządu Siemens Mobility Krzysztof Celiński. 

Przewoźnicy spodziewają się, że kończące się remonty sieci kolejowej umożliwią co najmniej podwojenie prędkości handlowej z dzisiejszych 25 km/h. – Do tej pory nie było presji na wymianę taboru. Modernizacje torów powodowały duże niedogodności dla przewoźników towarowych i niską prędkość handlową. Nowoczesna lokomotywa musi dziennie przejechać ponad 1000 km, aby jej zakup był opłacalny – tłumaczy Celiński. 

Zakończenie programu modernizacji dużych linii w 2023 roku pozwoli przewoźnikom towarowym dotrzymać kroku przewozom pasażerskim. – Pociągi intermodalne nie będą ich blokować. Lotos Kolej już prowadzi pociągi intermodalne z prędkością 100 km/h, a na wyremontowanej sieci pociągi z kontenerami będą jeździć 120 km/h. Po zakończeniu remontów polski rynek stanie się atrakcyjny i tabor już trzeba zamawiać – uważa prezes Siemens Mobility. – Wielu europejskich użytkowników Vectronów prosi o certyfikaty na Polskę. W rękach polskich przewoźników jest 60 Vectronów, a certyfikat na wjazd do Polski ma ponad 400, gdy sprzedanych w całej Europie jest ponad 1100, przy dostarczonych 800. Nie wykluczone, że po zakończeniu remontów głównych szlaków zagraniczni operatorzy wykorzystają certyfikaty – przypuszcza Celiński.

Podkreśla, że umowa z Cargounit jest największą w Polsce na lokomotywy wielosystemowe. Nawet w skali europejskiej jest to znaczący kontrakt. – Zawierany w Europie obejmuje przeciętnie 5-10 lokomotyw. Nasz największy jest na 200 lokomotyw i podpisaliśmy go z Kolejami Austriackimi – porównuje dyrektor zarządzający Rolling Stock Siemens Mobility Albrecht Neumann. Szacuje wielkość europejskiego rynku na 250-300 liniowych lokomotyw rocznie. 

Pracy nie zabraknie

Vectrony zakupione przez Cargounit mają moc 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym oraz zostały wyposażone w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3). 

Wszystkie objęte są serwisem. – Zapewnimy 24-godzinną obsługę w 20 krajach, wszędzie tam, gdzie dotrze lokomotywa. Serwis prowadzimy efektywniej od warsztatów należących do użytkowników, bo jako producent doskonale znamy produkt – podkreśla Celiński. Zaznacza, że Vectron to typowy sprzęt, który jest doskonale znany każdemu mechanikowi i maszyniście. 

Producent podkreśla, że Vectron daje dużą elastyczność właścicielowi. – Wierzymy w uniwersalne lokomotywy, które nadają się do ruchu towarowego i pasażerskiego. Zmiana prędkości maksymalnej ze 160 km/h (maksymalnej dla pociągów towarowych) do 200 km/h (stosowanej w pasażerskich) następuje poprzez oprogramowanie – wskazuje Neumann. Ten sam tabor może być bez dodatkowych kosztów wykorzystany w różnych przewozach. 

Celiński uważa jednak, że dla operatorów towarowych pracy nie zabraknie. – Rosną ilości transportowanych kontenerów, na czym zależy politykom. Do Europy wraca z Azji przemysł, więc przybędzie nadań towarów wysoko przetworzonych. Jestem spokojny o wykorzystanie naszych lokomotyw w nadchodzących dekadach – stwierdza Celiński. 

Szynowy
Małaszewicze z rekordem przeładunków
Szynowy
Koncept terminala kontenerowego w Nowym Mieście nad Pilicą
Szynowy
Kijów ma bezpośrednie połącznie kolejowe z Chinami
Szynowy
Samorządy wymieniają tabor kolejowy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szynowy
Rosną kolejowe przewozy między Polską i Ukrainą