Pesa podpisała 17 grudnia z Czeskimi Drahami umowę na 33 zespoły trakcyjne do obsługi regionalnych połączeń w Kraju Hradeckim. Producent zobowiązał się dostarczyć pojazdy w latach 2024-26, a ich wartość sięga 514 mln zł. 

To drugie zamówienie w ramach umowy ramowej zawartej 26 lutego 2021, która umożliwia ČD zakup do 160 zespołów trakcyjnych o łącznej wartości 2,5 mld zł. – Wprowadzimy na regionalne linie nowoczesne pociągi, które spełnią wszelkie wymogi komfortowej podróży na miarę XXI wieku. Dotrzymamy obietnicy, do której zobowiązaliśmy się w umowach z samorządami województw. Nowe jednostki spółki Pesa będą już miały zainstalowane europejskie urządzenie kontroli bezpieczeństwa pociągów ETCS; zaoferują przestronne wnętrze ze 115 miejscami siedzącymi, klimatyzację, dostęp bez barier, Wi-Fi oraz gniazdka do ładowania małych urządzeń elektronicznych. Polski producent dostarczy nam łącznie 66 pojazdów – podsumowuje prezes zarządu i dyrektor generalny ČD Ivan Bednárik. 

Pojazdy z pierwszego wywołania będą obsługiwać połączenia w regionach środkowoczeskim, pardubickim, południowoczeskim, wysoczyńskim i w Pradze. 

Nowe zespoły są podobne do eksploatowanych przez ČD Linków, znanych pasażerom pod nazwą RegioShark. – Zdobywamy kolejne zamówienie na wymagającym czeskim rynku, na którym obecni są przecież najwięksi światowi producenci. To zamówienie potwierdza dobrze rozwijającą się współpracę Pesa z Českimi Drahami. Jej bazą są dostarczone 7 lat temu Linki, wsparcie ich utrzymania i bardzo dobre wskaźniki eksploatacyjne. Zapewniam, że nowe pojazdy, które dostarczymy ČD będą technologicznym krokiem naprzód i zagwarantują pasażerom Českich Drah bezpieczeństwo i komfort podróży. Będące wyposażone w najnowocześniejsze, niskoemisyjne silniki klasy Stage V i wiele rozwiązań technicznych spełniających wymagające europejskie normy - podkreśla prezes zarządu Pesa Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski. 

Pesa uzyskała do tej pory 23 homologacje zagraniczne i dostarczyła zagranicznym klientom 253 pociągi oraz 172 tramwaje. Pojazdy Pesa wykorzystują przewoźnicy kolejowi w Niemczech, Włoszech, Czechach, na Litwie, Białorusi i Ukrainie, a tramwajami podróżują mieszkańcy Moskwy, Kaliningradu, Kijowa, Sofii, rumuńskiego Cluj i węgierskiego Szeged. W tej chwili spółka, poza umową z ČD, produkuje elektryczne zespoły trakcyjne dla czeskiego RegioJet, Kolei Dolnośląskich i tramwaje dla Jassy w Rumunii, Sofii, Chorzowa i Torunia.