Pociągi z Chin coraz szerszym strumieniem jadą przez rosyjskie porty

Rozbudowywane i zatłoczone Małaszewicze już mają konkurencję na Jedwabnym Szlaku, a rosyjska agresja służy wyłącznie rosyjskim portom.

Publikacja: 15.02.2022 20:06

Pociągi z Chin coraz szerszym strumieniem jadą przez rosyjskie porty

Foto: PKP Cargotor

Z danych Państwowych Kolei Chińskich wynika, że ruch kolejowy na Nowym Jedwabnym Szlaku zwiększył się w 2021 roku o 22 proc. do 15 tys. przejazdów. Przewiozły one 1,49 mln TEU, o 29 proc. więcej niż rok wcześniej. 

W 2021 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obsłużyły ponad 18 000 pociągów towarowych kursujących przez stację Małaszewicze linią szerokotorową (1520mm) oraz normalnotorową (1435mm). Tempo wzrostu nie maleje w tym roku, bo obsługująca Małaszewicze spółka Cargotor zanotowała w styczniu o 25 proc. więcej wagonów r/r/ po torze szerokim i o 11 proc. na torze normalnym. 

Spóźniona rozbudowa

Tymczasem rejon w Małaszewiczach, na który trafia 90 proc. kontenerów, jest dopiero w rozbudowie. PLK prowadzą inwestycje w rejonie stacji Małaszewicze, Kobylany i Terespol oraz w rejonie przejścia granicznego Terespol – Brześć. – Zwiększają one możliwości infrastruktury oraz bazy przeładunkowej. Działania sprzyjają wzrostowi znaczenia Małaszewicz i Terespola w obrocie towarowym na szlaku Europa-Azja i wzmocnienia roli Polski w Unii Europejskiej – podkreśla rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe Mirosław Siemieniec. 

Opisuje, że dla ruchu towarowego będzie możliwy przejazd dłuższych i cięższych składów towarowych o długości 740 metrów do obsługi głównego korytarza kolejowego na osi wschód – zachód. 

Czytaj więcej

Ukraina wreszcie puści pociągi tranzytowe z Chin i Dalekiego Wschodu

Najważniejsze prace, obejmujące stacje Małaszewicze i Terespol, są prowadzone w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” współfinansowanego w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Wartość prac wynosi 420 mln zł.

Siemieniec przypomina, że ostatnie lata to szereg inwestycji, które poprawiają przewozy graniczne Terespol-Brześć. Przebudowano i wzmocniono m.in. tory szerokotorowej jednotorowej linii nr 60 od stacji granicznej w Terespolu do stacji Kobylany (w rejonie przeładunkowym Małaszewicze), stacji należącej do Cargotoru. – Umożliwiło to wjazd po szerokim torze ze wschodu dłuższych i cięższych pociągów towarowych (długość 900 m i nacisk 24,525 t/oś). Przed robotami mogły wjeżdżać tylko pociągi o długości 650 m i 22,5 t/oś. Wzmocniono także most graniczny na Bugu dzięki temu na trasie wschód-zachód zapewniona jest możliwości obsługi większej ilości pociągów – zaznacza Siemieniec. 

Czytaj więcej

Armatorzy przejmują kontenerowe spedycje, ale nie radzą sobie z obsługą zleceń

Rzecznik PKP PLK zauważa, że dzięki modernizacji stacji Małaszewicze i Terespol prędkość pociągów towarowych już wzrosła do 120 km/h. – Równie istotna była przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym, która objęła m.in. zabudowę nowych sygnalizatorów i systemu hamowania pociągów – podkreśla Siemieniec. 

Trzeci most na Bugu

W ubiegłym roku PKP PLK podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie jednoodstępowej, dwukierunkowej komputerowej blokady liniowej na przejściu granicznym Terespol – Brześć o wartości 19,4 mln zł. Urządzenia będą spójne z pracą Lokalnego Centrum Sterowania w Terespolu. 

Uzupełnieniem inwestycji przy granicy z Białorusią będzie planowana rozbudowa stacji Terespol o 10 szerokich torów (1520 mm) przeznaczonych do obsługi pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś

Czytaj więcej

Na ładowarki dla ciężarówek trzeba w Europie wydać 30 mld euro

PLK i strona białoruska stwierdziły też zasadność budowy nowego dwutorowego, trzeciego mostu kolejowego na rzece Bug w rejonie przejścia Terespol-Brześć. Zwiększy on przepustowość przejścia granicznego. Planowana przeprawa ma być przystosowana do obsługi pociągów na torach normalnych i szerokich. 

Tymczasem konkurencja nie śpi. Rozbudowuje się terminal w Kaliningradzie, a od końca ub.r. coraz więcej pociągów jedzie przez Petersburg i Mukran w Niemczech, omijając Polskę i Białoruś. Ewentualna napaść Rosji na Ukrainę przesunie jeszcze więcej chińskich ładunków do rosyjskich portów. 

Praca w logistyce
Czy w razie wojny polskie firmy zostaną bez ukraińskich kierowców?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Szynowy
Ukraina odblokowała transport kolejowy chińskich towarów w tranzycie do Europy
Morski
Kaliningrad zamknął rok z ogromną dynamiką przeładunków kontenerów
Szynowy
Czy nowe ceny dostępu do torów wystraszą pasażerów pociągów?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Lotniczy
250 ton na niebie, lotnicze cargo bije rekordy