Pociągi z Chin coraz szerszym strumieniem jadą przez rosyjskie porty

Rozbudowywane i zatłoczone Małaszewicze już mają konkurencję na Jedwabnym Szlaku, a rosyjska agresja służy wyłącznie rosyjskim portom.

Publikacja: 15.02.2022 20:06

Pociągi z Chin coraz szerszym strumieniem jadą przez rosyjskie porty

Foto: PKP Cargotor

Z danych Państwowych Kolei Chińskich wynika, że ruch kolejowy na Nowym Jedwabnym Szlaku zwiększył się w 2021 roku o 22 proc. do 15 tys. przejazdów. Przewiozły one 1,49 mln TEU, o 29 proc. więcej niż rok wcześniej. 

W 2021 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obsłużyły ponad 18 000 pociągów towarowych kursujących przez stację Małaszewicze linią szerokotorową (1520mm) oraz normalnotorową (1435mm). Tempo wzrostu nie maleje w tym roku, bo obsługująca Małaszewicze spółka Cargotor zanotowała w styczniu o 25 proc. więcej wagonów r/r/ po torze szerokim i o 11 proc. na torze normalnym. 

Spóźniona rozbudowa

Tymczasem rejon w Małaszewiczach, na który trafia 90 proc. kontenerów, jest dopiero w rozbudowie. PLK prowadzą inwestycje w rejonie stacji Małaszewicze, Kobylany i Terespol oraz w rejonie przejścia granicznego Terespol – Brześć. – Zwiększają one możliwości infrastruktury oraz bazy przeładunkowej. Działania sprzyjają wzrostowi znaczenia Małaszewicz i Terespola w obrocie towarowym na szlaku Europa-Azja i wzmocnienia roli Polski w Unii Europejskiej – podkreśla rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe Mirosław Siemieniec. 

Opisuje, że dla ruchu towarowego będzie możliwy przejazd dłuższych i cięższych składów towarowych o długości 740 metrów do obsługi głównego korytarza kolejowego na osi wschód – zachód. 

Czytaj więcej

Ukraina wreszcie puści pociągi tranzytowe z Chin i Dalekiego Wschodu

Najważniejsze prace, obejmujące stacje Małaszewicze i Terespol, są prowadzone w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” współfinansowanego w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Wartość prac wynosi 420 mln zł.

Siemieniec przypomina, że ostatnie lata to szereg inwestycji, które poprawiają przewozy graniczne Terespol-Brześć. Przebudowano i wzmocniono m.in. tory szerokotorowej jednotorowej linii nr 60 od stacji granicznej w Terespolu do stacji Kobylany (w rejonie przeładunkowym Małaszewicze), stacji należącej do Cargotoru. – Umożliwiło to wjazd po szerokim torze ze wschodu dłuższych i cięższych pociągów towarowych (długość 900 m i nacisk 24,525 t/oś). Przed robotami mogły wjeżdżać tylko pociągi o długości 650 m i 22,5 t/oś. Wzmocniono także most graniczny na Bugu dzięki temu na trasie wschód-zachód zapewniona jest możliwości obsługi większej ilości pociągów – zaznacza Siemieniec. 

Czytaj więcej

Armatorzy przejmują kontenerowe spedycje, ale nie radzą sobie z obsługą zleceń

Rzecznik PKP PLK zauważa, że dzięki modernizacji stacji Małaszewicze i Terespol prędkość pociągów towarowych już wzrosła do 120 km/h. – Równie istotna była przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym, która objęła m.in. zabudowę nowych sygnalizatorów i systemu hamowania pociągów – podkreśla Siemieniec. 

Trzeci most na Bugu

W ubiegłym roku PKP PLK podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie jednoodstępowej, dwukierunkowej komputerowej blokady liniowej na przejściu granicznym Terespol – Brześć o wartości 19,4 mln zł. Urządzenia będą spójne z pracą Lokalnego Centrum Sterowania w Terespolu. 

Uzupełnieniem inwestycji przy granicy z Białorusią będzie planowana rozbudowa stacji Terespol o 10 szerokich torów (1520 mm) przeznaczonych do obsługi pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś

Czytaj więcej

Na ładowarki dla ciężarówek trzeba w Europie wydać 30 mld euro

PLK i strona białoruska stwierdziły też zasadność budowy nowego dwutorowego, trzeciego mostu kolejowego na rzece Bug w rejonie przejścia Terespol-Brześć. Zwiększy on przepustowość przejścia granicznego. Planowana przeprawa ma być przystosowana do obsługi pociągów na torach normalnych i szerokich. 

Tymczasem konkurencja nie śpi. Rozbudowuje się terminal w Kaliningradzie, a od końca ub.r. coraz więcej pociągów jedzie przez Petersburg i Mukran w Niemczech, omijając Polskę i Białoruś. Ewentualna napaść Rosji na Ukrainę przesunie jeszcze więcej chińskich ładunków do rosyjskich portów. 

Z danych Państwowych Kolei Chińskich wynika, że ruch kolejowy na Nowym Jedwabnym Szlaku zwiększył się w 2021 roku o 22 proc. do 15 tys. przejazdów. Przewiozły one 1,49 mln TEU, o 29 proc. więcej niż rok wcześniej. 

W 2021 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obsłużyły ponad 18 000 pociągów towarowych kursujących przez stację Małaszewicze linią szerokotorową (1520mm) oraz normalnotorową (1435mm). Tempo wzrostu nie maleje w tym roku, bo obsługująca Małaszewicze spółka Cargotor zanotowała w styczniu o 25 proc. więcej wagonów r/r/ po torze szerokim i o 11 proc. na torze normalnym. 

Pozostało 85% artykułu
Praca w logistyce
Czy w razie wojny polskie firmy zostaną bez ukraińskich kierowców?
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Szynowy
Ukraina odblokowała transport kolejowy chińskich towarów w tranzycie do Europy
Morski
Kaliningrad zamknął rok z ogromną dynamiką przeładunków kontenerów
Szynowy
Czy nowe ceny dostępu do torów wystraszą pasażerów pociągów?
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Lotniczy
250 ton na niebie, lotnicze cargo bije rekordy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej