Rośnie zdenerwowanie przewoźników oczekujących na wizy dla kierowców

Przewoźnicy rozpaczliwie potrzebują kierowców. Tymczasem ich samochody stoją pod płotem, a ich kierowcy, obywatele Białorusi, czekają po kilka miesięcy na polskie wizy.

Publikacja: 17.06.2022 22:20

Rośnie zdenerwowanie przewoźników oczekujących na wizy dla kierowców

Foto: Robert Przybylski

Samochody stoją na kołkach, ponieważ przewoźnicy nie radzą sobie z brakiem kierowców – przyznaje Prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” Karol Rychlik. Przedsiębiorcy są coraz bardziej zdenerwowani sytuacją. – W moje firmie 14 ludzi czeka po 3 miesiące na Białorusi na wizy – denerwuje się Waldemar Jaszczur. 

Przedsiębiorcy zarzucają MSZ powolne procedury. Wskazują, że kierowcy muszą wracać na Białoruś i tam oczekiwać na przyznanie nowych wiz. Obawiają się przy tym, że reżim Łukaszenki może w każdej chwili zamknąć granicę dla wyjeżdżających. 

Rozwiązania specjalne 

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przypomina, że „9 lutego 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159), która nadała Ministrowi Spraw Zagranicznych kompetencje w zakresie rozpatrywania wniosków wizowych, składanych w państwach określonych w wydanym odrębnie rozporządzeniu.”

MSZ wskazuje, że Białoruś jest państwem, „z którego wnioski wizowe będą podlegały rozpatrzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych”. Pozwala na to rozporządzenie MSZ z 15 czerwca 2021 roku. „Oznacza to, że od tego czasu znaczna część wniosków wizowych składanych na Białorusi, jest rozpoznawana przez pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przyjęte rozwiązania prawne służą zapewnieniu możliwości nieskrępowanego rozpatrywania wniosków wizowych składanych na terytorium Republiki Białorusi, w sposób nie napotykający na bariery związane z ograniczonymi możliwościami polskich urzędów konsularnych, spowodowane zredukowaniem przez władze białoruskie pod koniec 2020 r. polskiej obecności konsularnej w tym kraju o ponad 75%” podkreśla Biuro Rzecznika Prasowego MSZ. 

Czytaj więcej

Brakuje pieniędzy na zabezpieczenie celne ładunków przewożonych na Ukrainę

Ministerstwo zakorkowane wnioskami

Biuro dodaje, że „W związku z sytuacją rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz zaangażowaniem Białorusi znacznie wzrosła w tym kraju presja migracyjna w różnych grupach zawodowych, z kierunkiem migracji głównie do Polski. Limity miejsc na spotkania w sprawach wizowych ustalane są zgodnie z możliwościami rozpatrywania wniosków wizowych przez połączone siły polskich konsulatów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.  W przypadku pojawienia się zgłoszeń od kierowców transportu międzynarodowego lub zatrudniających je przedsiębiorców, składanych w formie mailowej na adres urzędów konsularnych lub telefonicznie, są one priorytetowo traktowane zarówno przez polskie urzędy konsularne, jak i punkty przyjęć wniosków wizowych na Białorusi.” 

W pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku do GITD wpłynęło znacznie więcej wniosków o wydanie świadectw kierowców. Od początku stycznia do końca maja bieżącego roku GITD wydało o 20 proc. więcej decyzji w tych sprawach niż w analogicznym okresie 2021 roku. 

Czytaj więcej

W przewozach ekspresowych stawki poszły w górę, cały czas brak dostawczaków

W całym 2021 roku GITD wydała 22,4 tys. świadectw kierowcy dla obywateli Białorusi oraz 61 tys. świadectw kierowcy dla obywateli Ukrainy. Na koniec 2021 roku w obrocie prawnym znajdowało się 132,6 tys. świadectw, w tym 24,6 tys. dla obywateli Białorusi oraz 103,8 tys. dla obywateli Ukrainy. Przewoźnicy międzynarodowi zatrudniają ponad 300 tys. kierowców. 

Nadchodzący kryzys

Najnowsze dane Unii Transportu Drogowego IRU wskazują, że na świecie brakuje 2,6 mln kierowców. W Europie brakuje 380 tys. kierowców ciężarówek, w krajach Eurazji (Rosja, Ukraina, Turcja, Uzbekistan) 160 tys., z tego połowę w Turcji. W Europie i pobliskich krajach Azji nieobsadzonych jest blisko 15 proc. samochodów. 

IRU alarmuje, że brak będzie stawał się coraz bardziej dotkliwy. W Europie 34 proc. kierowców ma 55 lat lub więcej, gdy wśród aktywnej populacji ta grupa wiekowa ma 20 proc. W przypadku Eurazji te odsetki wynoszą (odpowiednio) 23 i 15 proc. 

Czytaj więcej

Kosztowna administracja zezwoleniami dla przewozów nienormatywnych

Zarazem tylko 7 proc. kierowców w Europie jest młodych, czyli mających mniej niż 25 lat, w Eurazji jest to 6 proc., mimo że bezrobocie w tej populacji sięga 18 proc. w Europie i 16 proc. w Eurazji. Zawód kierowcy jest nieatrakcyjny i z badań społecznych wynika, że nic się nie zmieni. 

Samochody stoją na kołkach, ponieważ przewoźnicy nie radzą sobie z brakiem kierowców – przyznaje Prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” Karol Rychlik. Przedsiębiorcy są coraz bardziej zdenerwowani sytuacją. – W moje firmie 14 ludzi czeka po 3 miesiące na Białorusi na wizy – denerwuje się Waldemar Jaszczur. 

Przedsiębiorcy zarzucają MSZ powolne procedury. Wskazują, że kierowcy muszą wracać na Białoruś i tam oczekiwać na przyznanie nowych wiz. Obawiają się przy tym, że reżim Łukaszenki może w każdej chwili zamknąć granicę dla wyjeżdżających. 

Pozostało 87% artykułu
Przewozy
W TSL pierwsze półrocze równie dobre jak 2021 rok, ale na horyzoncie ochłodzenie
Szynowy
Co drugi uciekinier skorzystał z bezpłatnych pociągów PKP IC
Drogowy
Koszty wypadków drogowych w Polsce zmalały w 2021 roku
Elektromobilność
Dla ładowarek jest moc, na farm fotowoltaicznych już nie
Drogowy
Drożyzna ściga przewoźników samochodowych i ich dostawców
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?