Posłowie zapewniają ładowarki dla transportu

Europosłowie chcą stacji ładowania samochodów dostawczych co 60 km, ciężarowych co 100 km i stacji tankowania wodoru co 100 km oraz aby statki emitowały mniej zanieczyszczeń.

Publikacja: 19.10.2022 14:44

Posłowie zapewniają ładowarki dla transportu

Foto: Scania

Parlament przyjął 19 października stanowisko w sprawie projektu przepisów UE mających na celu przyspieszenie wdrażania stacji ładowania i alternatywnego tankowania (rozporządzenie AFIR Komisji Europejskiej). Posłowie zgodzili się na ustalenie minimalnych obowiązkowych celów krajowych w zakresie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych. Państwa członkowskie będą musiały do 2024 roku przedstawić swój plan, jak je osiągnąć. 

Czytaj więcej

Ładowarki to wyzwanie dla transportu dalekodystansowego

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA powitało z uznaniem wynik głosowania. – Są to jednak tylko minimalne wymagania. Infrastruktura musi być uzupełniona przez inwestycje prywatne. KE powinna zmniejszyć ryzyko dla inwestorów oraz wzmocnić sieci dystrybucyjne – uważa dyrektor generalna ACEA Sigrid de Vries. 

Transport drogowy

Zgodnie z przyjętym tekstem, do 2026 roku na głównych drogach UE co 60 km powinien znajdować się przynajmniej jeden punkt ładowania samochodów elektrycznych. Ten sam wymóg dotyczyłby ciężarówek i autobusów, ale tylko na sieci TEN-T i ze stacjami o większej mocy rozmieszczonymi nie rzadziej niż co 100 km. Będą pewne wyjątki dla regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu. 

Do 2025 roku moc stacji ładowania ciężarówek powinna sięgnąć wg ACEA 5 tys. kW, gdy KE zakłada 1,4 tys. kW, zaś w 2030 roku wynieść 6,5 tys. kW (KE zakłada 3,5 tys. kW). Do tego indywidulana moc powinna wzrosnąć do 1,2 MW, gdy KE przewiduje 0,35 MW. 

Nocnych punktów ładowania ciężarówek powinno być w 2030 roku wg przemysłu 40 tys., a nie tysiąc jak oblicza KE. ACEA zaznacza, że standard ładowarki typu megacharger o mocy 1 MW powinien być gotowy najpóźniej do końca 2024 roku. 

Posłowie proponują również utworzenie większej liczby stacji tankowania wodoru przy głównych drogach UE (co 100 km, a nie co 150 km, jak proponuje Komisja) i zrobienie tego szybciej (do 2028 roku, a nie do 2031 roku). 

Czytaj więcej

Elektryczne ciężarówki wymuszą podwyżki frachtów o co najmniej 30 proc.

Stacje tankowania alternatywnego powinny być dostępne dla wszystkich marek pojazdów, a płatności powinny być łatwe. Powinny one wyświetlać cenę za kWh lub za kg i powinna ona być przystępna i porównywalna. Posłowie chcą również, aby do 2027 roku powstał unijny punkt dostępu do danych o paliwach alternatywnych, który będzie dostarczał informacji o dostępności, czasie oczekiwania i cenach na różnych stacjach w całej Europie.

ACEA zwraca uwagę, że KE założyła na 2030 rok zużycie energii w wysokości 12 kWh/100 km, gdy wg producentów aut będzie to 30 kWh. Domagają się oni także, aby średnia moc szybkiej ładowarki wyniosłą raczej 185 kW, a nie przyjęte przez komisję 104 kW. 

W związku z tym rocznie zużycie energii sięgnie 90 TWh zamiast prognozowanego przez Brukselę 27 TWh. 

Transport morski

Posłowie przyjęli także stanowisko w sprawie projektu unijnych przepisów dotyczących stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim. Parlament chce, aby sektor morski zmniejszył emisję gazów cieplarnianych (GHG) ze statków o 2% od 2025 r., 20% od 2035 r. i 80% od 2050 r. w porównaniu z poziomem z 2020 r. (Komisja zaproponowała redukcję o 13% i 75%). 

Czytaj więcej

Elektryczne ciężarówki na kablu grubym jak ręka

Miałoby to zastosowanie w przypadku statków o pojemności brutto powyżej 5000, zasadniczo odpowiedzialnych za 90% emisji CO2, do całej energii wykorzystywanej na pokładzie w portach UE lub pomiędzy nimi oraz do 50% energii wykorzystywanej podczas rejsów, w których port wyjściowy lub port docelowy znajduje się poza UE lub w jej regionach najbardziej oddalonych.

Posłowie ustalili również cel w postaci 2% wykorzystania paliw odnawialnych oraz nakazali kontenerowcom i statkom pasażerskim korzystanie z zasilania z lądu podczas cumowania w głównych portach UE od 2030 roku. To znacznie zmniejszyłoby zanieczyszczenie powietrza w portach.

Aby zapewnić przestrzeganie przepisów, europosłowie opowiadają się za wprowadzeniem kar. Przychody z nich powinny trafiać do Funduszu Oceanicznego i przyczyniać się do dekarbonizacji sektora morskiego, efektywności energetycznej i zeroemisyjnych technologii napędowych.

Co dalej?

Nowe przepisy są częścią pakietu „Gotowi na 55”, czyli unijnego planu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku. 

Czytaj więcej

Robi się tłok na rynku ogniw paliwowych

Mandat negocjacyjny w sprawie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych został przyjęty stosunkiem głosów 485 do 65 i 80 wstrzymujących się, a w sprawie zrównoważonych paliw morskich stosunkiem głosów 451 do 137 i 54 wstrzymujących się. Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi i Komisją Europejską w trilogu. 

Stan obecny

W Europie funkcjonuje 225 tys. publicznych ładowarek, z tego 70 proc. znajduje się w Holandii, Francji i Niemczech. Tylko 4 unijne kraje mają więcej niż 10 ładowarek na 100 km głównych dróg. W UE działają także 124 stacje wodorowe, zlokalizowane w 10 krajach; 17 państw nie ma ani jednej stacji. Jeszcze nie zanotowano ładowarek szybkich dla samochodów ciężarowych. 

Parlament przyjął 19 października stanowisko w sprawie projektu przepisów UE mających na celu przyspieszenie wdrażania stacji ładowania i alternatywnego tankowania (rozporządzenie AFIR Komisji Europejskiej). Posłowie zgodzili się na ustalenie minimalnych obowiązkowych celów krajowych w zakresie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych. Państwa członkowskie będą musiały do 2024 roku przedstawić swój plan, jak je osiągnąć. 

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA powitało z uznaniem wynik głosowania. – Są to jednak tylko minimalne wymagania. Infrastruktura musi być uzupełniona przez inwestycje prywatne. KE powinna zmniejszyć ryzyko dla inwestorów oraz wzmocnić sieci dystrybucyjne – uważa dyrektor generalna ACEA Sigrid de Vries. 

Pozostało 88% artykułu
Produkty i Usługi
Automaty paczkowe fundamentem sukcesu kurierów
Elektromobilność
Komisja Europejska zamierza w listopadzie ogłosić normę czystości spalin Euro VII
Szynowy
Duzi gracze nastawiają się na przetargi na szybkie pociągi
Elektromobilność
Kurierzy już na dobre w elektrykach
Drogowy
Przewoźników autokarowych stać tylko na używane autobusy
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy