Ułatwienia dla ponadnormatywnych

W tym roku można podziewać się ułatwień w przepisach krajowych dla przewoźników ponadnormatywnych. Uproszczenia przewiduje także KE.

Publikacja: 03.04.2023 12:52

Ułatwienia dla ponadnormatywnych

Foto: K. Krallis, Wikipedia

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace w celu opracowania i wdrożenia regulacji, które m.in. uproszczą procedurę wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. 30 marca projekt rozporządzenia w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych został przekazany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. – Projekt zwiera zapisy, na których zależało branży – ocenia prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego Łukasz Chwalczuk. 

Przedsiębiorcy jednak nie mają pewności, kiedy przepisy wejdą w życie. – Na obecnym etapie prac legislacyjnych trudno przewidzieć ostateczny zakres i kształt przepisów, nie jest również możliwe wskazanie konkretnej daty ich wejścia w życie – przyznaje rzecznik prasowy resortu Szymon Huptyś. 

Czytaj więcej

Drogi prąd dla elektrycznych ciężarówek

Także 30 marca Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie ułatwiające korzystanie na drogach publicznych z maszyn takich jak żurawie, kombajny, wózki widłowe czy pługi śnieżne. Przepisy te ostatecznie zastąpią obowiązujące obecnie w państwach członkowskich zróżnicowane systemy regulacyjne.KE podkreśla w komunikacie, że „Dzięki ujednoliceniu na poziomie UE wymogów technicznych dotyczących homologacji maszyn nieprzeznaczonych do ruchu drogowego nowe przepisy pomogą wyeliminować obecne rozdrobnienie na jednolitym rynku i bariery w swobodnym przemieszczaniu się takich maszyn, zapewniając przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe przepisy pozwolą również obniżyć koszty przestrzegania prawa i zmniejszyć obciążenia administracyjne, przynosząc oszczędności szacowane na 846 mln euro w okresie 10 lat.

KE tłumaczy, że brak jednolitych wymogów dotyczących użytkowania na drogach publicznych UE maszyn mobilnych nieprzeznaczonych do ruchu drogowego powoduje opóźnienia i generuje znaczne koszty. „Ponadto użytkownicy końcowi, tacy jak dostawcy usług rolniczych lub przedsiębiorstwa budowlane, mogą napotykać trudności w użytkowaniu swoich maszyn na terenie innych państw członkowskich.” 

Proponowane rozporządzenie zostanie przed przyjęciem i wejściem w życie omówione i uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 

Łączną wartość produkcji maszyny mobilne nieprzeznaczone do ruchu drogowego (takie jak kombajny, opryskiwacze, ładowarki, koparki, żurawie samojezdne, kosiarki samojezdne, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, zamiatarki, podnośniki lub pługi śnieżne) KE ocenia na 12,5 mld euro rocznie. KE oblicza, że 42 proc. rocznej produkcji idzie na eksport do krajów spoza UE, a 54 proc. sprzedaje się na terenie UE, z tym, że jedynie 4 proc. maszyn znajduje nabywców w kraju, w którym są produkowane.  

Czytaj więcej

Długie kolejki po lokomotywy

Obecnie maszyny mobilne nieprzeznaczone do ruchu drogowego podlegają już pewnym zharmonizowanym przepisom, takim jak dyrektywa 2006/42/WE w sprawie bezpieczeństwa w odniesieniu do projektowania i wykonania maszyn, dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1628 w sprawie wartości granicznych zanieczyszczeń. 

Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca
Krajowe
Rząd pracuje nad zmianą statusu inspektorów transportu drogowego
Krajowe
Miliardy euro dla polskich firm transportowych
Krajowe
Trwa cichy protest inspektorów
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Krajowe
Strata samochodu po dobrym piwku