Drobnicowy boom w Europie Środkowo-Wschodniej

Solidne podstawy gospodarcze krajów środkowoeuropejskich zachęcają do rozwoju sieci drobnicowych.

Publikacja: 29.04.2021 13:00

Drobnicowy boom w Europie Środkowo-Wschodniej

Foto: Fot. Raben

Region Europy Środkowo-Wschodniej korzysta z niskich kosztów pracy, które są 3-6 razy mniejsze niż w Niemczech. Pod względem wydajności fabryk region wyprzedził Hiszpanię i Wielką Brytanię i zbliża się do Francji.

Udział sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-6: Bułgaria, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja i Czechy) w produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej wzrósł od 2004 roku ponad dwukrotnie, wynika z raportu Colliers International.

Czytaj więcej w: CPK zostanie centrum przeładunków ekspresowych przesyłek

Najbardziej wyrównane względem siebie pod względem rozwoju gospodarczego kraje Grupy Wyszehradzkiej powiększyły PKB w 30-leciu o 155 proc., a PKB Polski powiększył się nawet trzykrotnie. Udział krajów V4 w gospodarce UE wzrósł z 4,6 proc. w 2004 roku do 6,2 proc. w 2019 roku, wylicza Polski Instytut Ekonomiczny.

""

Magazyn Raben Logistics Polska w Rudzie Śląskiej. Fot. Raben

logistyka.rp.pl

W ostatniej dekadzie zniknął deficyt wymiany handlowej między Polską i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku wartość eksportu wyniosła 6,4 mld zł i była o 2,5 mld zł większa niż dekadę wcześniej. W przypadku importu nastąpiła stabilizacja: w 2020 roku jego wartość wyniosła 6,2 mld zł, o 0,1 mld zł mniej niż w 2010 roku, wynika z danych GUS.

Setki samochodów dziennie

Rośnie polski eksport, w tym żywności, części samochodowych, mebli, a sprawne przepływy możliwe są dzięki coraz bardziej rozbudowanym połączeniom drobnicowym. – W ostatnich latach notowany jest mocny rozwój eksportu. W ub.r. cały rynek zanotował przyrost 5-6 proc. rok do roku, my zanotowaliśmy zmiany po kilkanaście procent, a na kierunku niemieckim wzrosty były dwucyfrowe – opisuje dyrektor Dystrybucji Międzynarodowej w Raben Logistics Polska Maciej Zieliński.

Codziennie wyjeżdża na liniach drobnicowych do i z Niemiec sto samochodów. Wyruszają z magazynów w Legnicy, Gądkach i Szczecinie. Legnica ma codziennie połączenia z 40 lokalizacjami w Niemczech, Gądki mają 25 połączeń, Szczecin od niedawna ma połączenie z jednym oddziałem – wymienia Zieliński.

Czytaj więcej w: Magazyn w Sulechowie zapewni przewoźnikom żniwa

Przypomina, że Raben od dekady oferuje codzienne połączenia Polski z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, Pod względem liczby połączeń z Polski, Czechy są na drugim miejscu. – Koncentracja wyjazdów następuje z Gliwic i z Sosnowca, ale bezpośrednie połączenia mają także Legnica oraz Stryków – podkreśla dyrektor Dystrybucji Międzynarodowej.

Połączenie do Czech oferowane jest od 2005 roku, z Węgrami chwilę później. – Największy rozwój całej sieci miał miejsce w ostatniej dekadzie, zaś ostatnie 3-5 lat to bardzo mocny rozwój – zaznacza Zieliński.

Wskazuje, że pierwsza dziesiątka krajów w eksporcie z Polski (z wyjątkiem Austrii) to także kraje, w których Grupa Raben ma swoje oddziały. Dla zajmujących się transportem firm kłopotem jest niezrównoważenie potoków transportowych. – Nie w każdą stronę są ładunki, szczególnie z krajów nadbałtyckich wypływają niewielkie potoki. Kiedyś z magazynów w Polsce wyjeżdżało po 15 samochodów dziennie, a z ładunkiem wracał jeden. To się jednak zmienia, choć jeszcze  wysyłamy więcej samochodów niż przyjmujemy. Podobnie było z Czechami – od nas wyjeżdżało bardzo dużo aut, a wracały pojedyncze, ale tutaj także widać zmiany – przyznaje Zieliński.

Śląski środek ciężkości

Podkreśla, że samochody liniowe podjeżdżają jak najbliżej klientów, korzystając z lokalnych oddziałów tylko w dostawach ostatniej mili. Jest to możliwe dzięki gęstej sieci magazynowej Grupy Raben. – Jesteśmy w regionalnej czołówce, jeśli chodzi o zasób magazynowy. W Polsce dysponujemy blisko 0,5 mln mkw, a nasze powierzchnie to przede wszystkim obiekty wieloklienckie. Podobnie sytuacja wygląda w pozostałych krajach regionu gdzie w Czechach, Słowacji, Węgrzech, a także w stosunkowo nowym dla nas rynku rumuńskim dysponujemy odpowiednią infrastrukturą magazynową i jesteśmy rozpoznawalnym partnerem w logistyce – zaznacza dyrektor Rozwoju Biznesu Logistyki Kontraktowej Mateusz Barycza.

Czytaj więcej w: Paczkomaty wielkim wygranym pandemii

Przyznaje, że Raben ma klientów, którzy przez sieć firmową docierają do klientów w nowych krajach. – Południe Polski rośnie na znaczeniu wraz z rozwojem rynków południowej Europy – np. Rumunii i Bułgarii. Mamy doświadczenia z partnerami biznesowymi, którzy chcąc rozwoju na kolejnych rynkach regionu Europy Środkowo- Wschodniej zmieniają lokalizację magazynu, przenosząc go na południe naszego kraju skąd mogą łatwiej i szybciej docierać do swoich klientów. Nasza rola sprowadza się przy tym do wsparcia analiz biznesowych takich przedsięwzięć a dzięki odpowiednio rozwiniętej siatce magazynów połączonej z międzynarodową siecią dystrybucji możemy zaproponować docelowe rozwiązanie logistyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie nadążyć za planami takich przedsiębiorstw. –- opisuje Barycza.

""

Raben Logistics Polska oferuje gęstą sieć połączeń drobnicowych z krajami regionu. Fot. Raben

logistyka.rp.pl

Polska jest środkiem ciężkości regionu. Patrząc z perspektywy klienta nasz kraj posiada jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepszą infrastrukturę magazynową i jest postrzegany jako centrum kompetencji, jeśli chodzi o rozwiązania magazynowe w wielu segmentach rynku. Dzięki temu, ale również dzięki ciągle niższym niż w Europie Zachodniej kosztom pracy stanowi doskonałe miejsce dla lokowania magazynów regionalnych. Dodatkowo, inne kraje regionu takie jak Czechy i Słowacja, bardziej niż Polska cierpią z powodu braku rąk do pracy, co powoduje, że często z tego powodu to właśnie południe Polski staje się alternatywą. – tłumaczy Barycza.

Magazyny regionalne naszych klientów powstają m.in. w Sosnowcu, który stanowi nasze okno na dystrybucję w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo ciekawym miejscem w Polsce dla tego typu projektów jest Legnica, która poza bezpośrednim dostępem do rynków CEE ma możliwość obsługi rynków regionu DACH, tworząc przy tym bardzo kompleksowe rozwiązanie w tej części Europy. – opisuje Barycza.

Rozwinięty rynek magazynowy, infrastruktura drogowa i sieć stałych połączeń tworzą atrakcyjną bazę do ekspansji na cały region. – Wszystkie kraje mają ten sam system IT, jeden system TMS, jedną etykietę i jedno rozwiązanie Track & Trace na platformie myRaben.com. Jakakolwiek zmiana w jednym kraju grupy jest automatycznie widoczna w systemie w pozostałych krajach – podkreśla Zieliński.

Barycza dodaje, że Raben wdraża najnowsze wersje WMS w całej Grupie. – W magazynie posiadamy podobny standard dla każdego z klientów a implementacja rozwiązań IT jest jedną z naszych przewag konkurencyjnych, dostrzeganych i dobrze ocenianych przez klientów. – zaznacza Barycza.

Komentarz ekspercki

""

logistyka.rp.pl

Maciej Zieliński, Dyrektor Dystrybucji Międzynarodowej, Raben Logistics Polska

Międzynarodowy transport drobnicowy pełni szczególną rolę w Grupie Raben. Dzięki połączeniom zarówno z własnymi oddziałami w 13 państwach, jak i z siecią oddziałów firm partnerskich w pozostałych krajach naszego kontynentu, łączymy producentów i konsumentów z całej Europy. Nawet w czasach pandemii, mimo początkowego spadku wolumenów w pierwszych miesiącach zmagań z COVID-19 w 2020 roku, obserwujemy przesyłanie coraz większej ilości przesyłek w transporcie międzynarodowym.

Myślę, że dużą rolę w tym wzroście zapotrzebowania na nasze usługi ma fakt, iż cały czas działamy zgodnie z hasłem „Zabezpieczamy Twój biznes” (”we secure your business”), a reagując na pojawiające się blokady i lockdowny cały czas dostarczaliśmy powierzone nam towary. Nie zamknęliśmy ani nie zlikwidowaliśmy żadnego z kierunków i żadnej linii drobnicowej. Co więcej w 2020 roku uruchomiliśmy nowe linie, kolejne planowane są także na ten rok.

Jedną z ważniejszych przesłanek do tworzenia nowych połączeń międzynarodowych jest wymiana handlowa między Polską a danym krajem. Stąd np. tak mocno rozwijana w Raben Logistics Polska sieć bezpośrednich połączeń z 40 oddziałami Grupy w Niemczech, który to kraj jest obecnie naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Bardzo mocno rozwijamy też połączenia np. z Czechami. Katalizatorem rozwoju drobnicowej sieci transportowej są także oczekiwania klientów, nadal postępująca konsolidacja magazynów dystrybucyjnych, a także skłonność przenoszenia lokalizacji magazynowych do Polski, skąd prowadzona jest dystrybucja towarów w kraju i dalej za granicą np. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wystarczy spojrzeć na dane dotyczące wymiany handlowej między Polska a krajami CEE, aby zrozumieć, dlaczego obszar ten jest dla nas istotny.

Naszą przewagę rynkową stanowią przede wszystkim codzienne połączenia realizowane z Polski do innych krajów Europy oraz unikalne rozwiązania w transporcie PL/DE. Dalej zaufana sieć partnerów międzynarodowych oraz fakt, iż we wszystkich krajach Grupy pracujemy w tym samym systemie zarządzania transportem, mamy wspólne narzędzie Track&Trace i oczywiście portal dla klientów myRaben dla wszystkich krajów i wszystkich klientów korzystających z usług naszej firmy. Dodatkowo, mocną stroną Raben jest posiadanie własnej Agencji Celnej, dzięki czemu oferujemy klientom sprawną obsługę przesyłek wyjeżdżających poza obszar celny Unii Europejskiej.

Region Europy Środkowo-Wschodniej korzysta z niskich kosztów pracy, które są 3-6 razy mniejsze niż w Niemczech. Pod względem wydajności fabryk region wyprzedził Hiszpanię i Wielką Brytanię i zbliża się do Francji.

Udział sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-6: Bułgaria, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja i Czechy) w produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej wzrósł od 2004 roku ponad dwukrotnie, wynika z raportu Colliers International.

Pozostało 95% artykułu
Logistyka Kontraktowa
Adriatyckie portowe tygrysy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Logistyka Kontraktowa
Alternatywne napędy ciężarówek
Logistyka Kontraktowa
Gala Liderów Logistyki 2023
Logistyka Kontraktowa
Wizja logistyki przyszłości
Logistyka Kontraktowa
Lipiec przyniósł zastój w internetowych sklepach