21 marca władze zdjęły blokadę pandemiczną miasta i portu Shenzen. Zamknięcie miasta i portu w Shenzen z powodu odkrycia wśród pracowników kilku przypadków wirusa covid-19 trwało tydzień i doprowadziło do dużych opóźnień w łańcuchach logistycznych. 

Firma FourKites szacuje, że w prowincji Guangdong, w której leży Shenzen, średnia -7-dniowa ilość morskich ładunków importowych i eksportowych zmalała o 43 proc. w stosunku do 1 marca. Dnia 17 marca średnia 7-dniowa była o 39 proc. mniejsza w stosunku do wcześniejszego tygodnia. 

Czytaj więcej

Gwałtownie maleje import z zachodu do Rosji, ładunki blokują terminale

Średni czas składowania kontenerów w porcie Shenzen wynosi 8,3 dnia w eksporcie i 5,1 dnia w imporcie. Analitycy FourKites przewidują, że te czasy zmaleją wraz ze spadającym ruchem. - Zamknięcie portu Shenzen odbije się na funkcjonowaniu portów w Polsce. Nie tylko opóźnionymi dostawami z tego portu, ale dalszymi zaburzeniami żeglugi i w konsekwencji obsługi portowej. Obecnie zaledwie co trzeci statek płynie statystycznie zgodnie z rozkładem, a opóźnienia sięgają 2-4 tygodni. Kontenery z eksportem wyczekują na załadunek, a wolne bookingi dostępne są za kilka tygodni. Zamknięcie Schenzen pogłębi te problemy – uważa przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński. 

FourKites dodaje, że armatorzy wybierają raczej przeczekanie zamknięcia terminali niż żeglugę z niepełnym ładunkiem. W rezultacie rozregulowanie połączeń nie maleje. W DCT Gdańsk opóźnienia statków w 10 tygodniu przekraczały 200 godzin. 

Czytaj więcej

eCMR wchodzi do przewozów drogowych tylnymi drzwiami

Średni czas składowania kontenerów w DCT Gdańsk w 10 tygodniu zmalał w stosunku do poprzedniego do 7,7 dni w imporcie (przy średniej z ostatnich 3 miesięcy niemal 8,2 dni), natomiast w eksporcie wzrósł do ponad 6,8 dnia (przy średniej z ostatnich 3 miesięcy ponad 6 dni). 

Maersk ostrzega, że to nie musi być koniec kłopotów firm logistycznych. Chińska polityka całkowitego wyrugowania zarazy i zamrażania regionów, w których wykryto nawet pojedyncze przypadki covid-19 oznacza, że można spodziewać się kolejnych zaburzeń. Tym bardziej, że w pierwszej połowie marca władze chińskie wykryły 7 tys. przypadków zarażeń, najwięcej od dwóch lat. 

Zamrażanie ośrodków, w których władze wykryły wirus już doprowadziło do 43-procentowego zmniejszenia przeładunków w porcie Yantian, w porównaniu do początku marca, wynika z danych FourKites. 

Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą zagroziła istnieniu kolejowego chińskiego szlaku do Europy

Nieregularne wysyłki ładunków utrudniają funkcjonowanie armatorów. Firma doradcza Drewery oblicza, że od 12 do 15 tygodnia odsetek opuszczonych zawinięć wyniesie 9 proc., gdy we wcześniejszym okresie dochodził on do 11 proc. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w portach zachodniego wybrzeża USA. 

Z danych Drewery wynika, że maleją stawki transportowe. Przewóz 40-stopowego kontenera na trasie z Szanghaju do Rotterdamu kosztuje na giełdzie 12 221 dol., o 4 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Jest to o 58 proc. drożej niż rok wcześniej. 

Maleje także szanghajski wskaźnik cen, 18 marca wyniósł 4540,3 punktu, o niemal 85 punktów mniej niż tydzień wcześniej.