eCMR wchodzi do przewozów drogowych tylnymi drzwiami

Konieczne jest dostosowanie polskich przepisów do wymagań elektronizacji obiegu dokumentów transportowych.

Publikacja: 09.03.2022 09:05

eCMR wchodzi do przewozów drogowych tylnymi drzwiami

Foto: GITD

Chociaż Polska ratyfikowała protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego w 2019 roku, nadal eCMR nie jest stosowany powszechnie.

Powodem jest brak spójności polskiego prawa. Agata Horzela z GS1 Polska oraz Hubert Zaborowski z GreenTransit wskazują, że ustawa o transporcie drogowym wskazuje na „konieczność używania dokumentacji papierowej na potrzeby kontroli drogowej i przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym”. Prawo przewozowe natomiast mówi, że „dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny…”. 

Czytaj więcej

Horzela i Zaborowski tłumaczą, że w związku z powyższym wykorzystaniu elektronicznego listu przewozowego ciągle towarzyszy niepewność. Z jednej strony czym wcześniej przedsiębiorca przejdzie na dokumentację elektroniczną, tym szybciej stanie się bardziej konkurencyjny. Z drugiej, w sytuacji niepewności prawnej używanie elektronicznych listów przewozowych zamiast w tradycyjnej papierowej formie może narazić go na ryzyko kar. 

Korzyści z elektronicznej dokumentacji

Przedsiębiorcy drukują list przewozowy w 3 kopiach, co generuje koszty nie tylko papieru i sprzętu, ale również całego procesu zarządzania dokumentacją. Horzela i Zaborowski wyliczają, że cyfrowe dokumenty umożliwiają zmniejszenie czasu administracji z 23 do 9 minut, co niesie za sobą redukcję kosztów z 15,61 zł do 6,11 zł.  

Czytaj więcej

Wojna wystraszyła armatorów i nadawców. Ceny za wysyłkę kontenerów wystrzeliły.

Zastosowanie elektronicznych dokumentów przewozowych ograniczy konieczność wykonywania setek połączeń telefonicznych i maili na rzecz dostępu do aktualnego statusu przewozu i dokumentów z jednego miejsca.

Odchodząc od papieru w transporcie zleceniodawcy i transport zaoszczędzą nawet 160 mln kartek, przy założeniu, że wykorzystują 3 kopie każdego dokumentu na transport. Takie założenie przekłada się nawet na 360 mln drzew rocznie. 

Dostawcy platform eCMR są gotowi i zdeterminowani do działania. Proces zmian wspomaga również działalność organizacji GS1, która opracowała m.in. standardową strukturę elektronicznego dokumentu eCMR – UN/CEFACT. W przypadku platformy GreenTransit, która wdrożyła wspomnianą platformę, ułatwiło to proces integracji z obecnie używanymi systemami TMS/WMS/ERP w przedsiębiorstwach oraz zwiększyło poziom automatyzacji procesów. 

Czytaj więcej

Maleją rejestracje ciężarówek, bo brakuje części do ich produkcji

Podobne rozwiązanie ma konkurencyjny Trans Assist. – W ubiegłym roku nasi klienci wygenerowali ponad 4000 elektronicznych dokumentów e-CMR, ale co ciekawe nie były to wyłącznie transporty międzynarodowe. Część firm korzysta z cyfrowych listów przewozowych w ramach przewozów krajowych - wyjaśnia prezes zarządu Trans Assist Piotr Śliwiński. – W 2022 roku przewidujemy, że liczba wytworzonych poprzez naszą platformę dokumentów e-CMR będzie co najmniej czterokrotnie wyższa – dodaje prezes Trans Assist. 

Dwa lata na wdrożenie elektronicznego standardu

Korzyści z zastosowania elektronicznych listów przewozowych zauważyły władze UE wydając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego - Electronic Freight Transport Information eFTI. Celem rozporządzenia jest zachęcenie do cyfryzacji transportu towarowego i logistyki. 

Czytaj więcej

Na Białorusi „kolejowi partyzanci” blokują tory kolejowe

Rozporządzenie eFTI uwzględnia wykorzystanie elektronicznych platform do przekazywania informacji, które są objęte zakresem rozporządzenia. E-CMR nie jest bezpośrednio objęty tym zakresem, jednak może być źródłem informacji o transporcie umieszczanych na platformie. Funkcjonujące platformy do generowania elektronicznych listów przewozowych mogą zostać certyfikowane jako platformy eFTI, pod warunkiem, że spełnią wymogi określone w rozporządzeniu. Co ważne - rozporządzenie eFTI stosuje się od dnia 21 sierpnia 2024 r we wszystkich krajach UE, więc czasu na przygotowanie rozwiązania nie ma wcale za wiele.

Tymczasem, jak zauważają Horzela i Zaborowski, polski rząd niewiele robi w kierunku możliwości dostosowania się do jego postanowień. Prawo polskie nie jest spójne z postanowieniami rozporządzenia UE i wymaga nowelizacji.  Z inicjatywą powołania niezależnego forum wspierającego zapisy rozporządzenia eFTI wystąpili zarówno uczestnicy łańcucha dostaw jak i zrzeszenia firm zajmujących się transportem.

Na wniosek wspomnianych podmiotów organizacja GS1 Polska jako niezależna i globalna jednostka standaryzująca stworzyła niezależne forum.  Jego uczestnikami, poza kluczowymi dostawcami rozwiązań eCMR, czy operatorami logistycznymi i agencją celną są: Polski Instytut Transportu Drogowego, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego, Zrzeszenie Pracodawców – Transport i Logistyka Polska oraz Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Wyniki prac forum będą pod koniec roku przedstawione Ministerstwu Infrastruktury. 

Chociaż Polska ratyfikowała protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego w 2019 roku, nadal eCMR nie jest stosowany powszechnie.

Powodem jest brak spójności polskiego prawa. Agata Horzela z GS1 Polska oraz Hubert Zaborowski z GreenTransit wskazują, że ustawa o transporcie drogowym wskazuje na „konieczność używania dokumentacji papierowej na potrzeby kontroli drogowej i przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym”. Prawo przewozowe natomiast mówi, że „dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny…”. 

Pozostało 89% artykułu
Regulacje Ue
Komisja Europejska odpowiada na pytania o delegowaniu kierowców
Drogowy
Po rosyjskiej napaści transport samochodowy na wschód pod znakiem zapytania
Drogowy
Polacy już nie chcą używanych samochodów z Wielkiej Brytanii
Systemy IT
Palety wysyłane jak przesyłki kurierskie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szynowy
Wodorowe pociągi z nowej perspektywy unijnej