Logistyka odpowiedzialna wobec środowiska

DB Schenker stawia sobie za cel neutralność klimatyczną i publikuje raport środowiskowy.

Publikacja: 28.10.2021 11:11

Logistyka odpowiedzialna wobec środowiska

Foto: DB Schenker

Materiał powstał we współpracy z DB Schenker

Zatrudniający w Polsce blisko 2,5 tys. osób DB Schenker zamierza osiągnąć do 2050 roku neutralność klimatyczną, w tym uzyskać obiekty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla oraz przetwarzać wszystkie odpady. Spółka przedstawiła raport środowiskowy. 

Ekologiczny transport 

Grupa bierze udział w kluczowych koalicjach: „Clean Skies for Tomorrow”, mającej na celu wspólne ułatwienie przejścia branży do zerowej emisji netto do połowy stulecia. 

„Getting to Zero” jest sojuszem ponad 110 firm dążących do wprowadzenia do 2030 roku do eksploatacji komercyjnie opłacalnych dalekomorskich statków o zerowej emisji. 

Zobowiązanie „Arctic Commitment” wspiera wycofywanie ciężkiego oleju opałowego z transportu morskiego począwszy od 2020 roku. 

DB Schenker jest także sygnatariuszem globalnej inicjatywy Elektromobilności EV 100, która zakłada wprowadzenie do 2030 roku: 100 proc. pojazdów elektrycznych (akumulatorowych, hybrydowych ładowanych z gniazdka i z ogniwami paliwowymi) o masie do 3,5 t, 50 proc. pojazdów elektrycznych w przedziale 3,5-7,5 t, realizację przez flotę elektryczną 100 proc. dostaw miejskich/ostatniej mili. 

DB Schenker stara się maksymalnie wypełnić pojazdy przesyłkami, a trasy planuje tak, aby towary wielu producentów do tej samej destynacji, jechały jedną ciężarówką.

Transport kolejowy emituje od 60 do 80 proc. mniej dwutlenku węgla niż transport samochodowy. DB Schenker tak planuje przewozy, aby najdłuższe odcinki trasy pokonywać koleją, a jedynie transport wstępny i końcowy samochodem. 

W Polsce spółka testowała pojazdy zasilane paliwem LNG. Z analiz wynika, pozwalają one na redukcję dwutlenku węgla o 27 proc. 

Do polskiej sieci spółka wprowadziła 700 wymiennych nadwozi z podwójną podłogą, dzięki czemu na drogi wyjeżdża dziennie około 100 ciężarówek mniej. W rezultacie redukcja emisji CO2 przekracza 20 proc. rocznie. Docelowo firma planuje wprowadzić 800 takich nadwozi. 

Polska spółka DB Schenker podaje w raporcie, że łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z transportem materiałów i produktów spadły o ok. 23 proc. w 2020 roku w stosunku do 2019 roku.  

Magazyny w środowisku naturalnym

Spółka w Polsce wymieniła spalinowe wózki widłowe na napędzane akumulatorami litowo-jonowym, co zmniejszyło zużycie energii elektrycznej do 52 proc. rocznie. Zużycie energii elektrycznej w całej firmie w 2020 roku zmniejszyło się̨ o ponad 20 proc. w porównaniu do 2019 roku. 

Całościowe podejście do ochrony środowiska można prześledzić na wynikach Terminalu Stawiguda (Oddział Olsztyn), który w skali roku osiągnął poniższe wyniki: 

-toalety zasilane wodą deszczową: oszczędność: 171 m3/r wody pitnej, 

zużycie energii cieplnej do podgrzewania ciepłej wody: kolektory słoneczne - roczne oszczędności energii Qr = 60 000 kWh x 40 proc. = 24 000 kWh, 

- oświetlenie LED: różnica 14 400 W w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem. Firma próbuje samochody elektryczne oraz zasilane LNG. 

W rezultacie podjętych działań, emisje CO2 zmalały z 1587,05 tony w 2019 roku do 1214,98 ton w 2020 roku. Do tego od 2021 roku firma kupuje energię ze źródeł odnawialnych. 

Ekspert dla Rzeczpospolitej

DB Schenker

Monika Pachniak-Radzińska, Dyrektor ds. Komunikacji DB Schenker

Współczesny świat niesie wiele wyzwań, takich jak kryzys klimatyczny, humanitarny, degradacja środowiska naturalnego, czy – w ostatnim okresie – pandemia. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ są swego rodzaju planem naprawy i drogowskazem, również dla przedsiębiorstw – bo to w dużej mierze od zaangażowania biznesu zależy zbudowanie bardziej przyjaznego miejsca do życia dla naszego i kolejnych pokoleń. 

W najnowszym, opublikowanym właśnie Raporcie Zrównoważonego Rozwoju wyjaśniamy, jak w DB Schenker rozumiemy odpowiedzialność i co robimy, aby realnie wspierać realizację globalnych celów. Jako wiodący dostawca usług logistycznych zdajemy sobie sprawę ze znaczącego wpływu naszej firmy na środowisko naturalne i na otoczenie społeczne. Strategia DB Schenker obejmuje wszystkie aspekty zrównoważonego działania. Dążymy do czystej, ekologicznej logistyki: inwestujemy w transport niskoemisyjny i rozwiązania podnoszące jego efektywność, przenosimy terminale do zielonych obiektów, zlokalizowanych poza aglomeracjami miejskimi, redukujemy emisję dwutlenku węgla. Rozwijamy zakres naszych usług odpowiadając na oczekiwania klientów i zapewniając stabilne, bezpieczne miejsca pracy. Chcemy być dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności, które staramy się wspierać, między innymi w ramach projektów wolontariackich. 

Celem biznesowym operatora logistycznego jest budowanie łańcuchów dostaw odpornych na zawirowania i kryzysy. Naszą ambicją jest realizowanie tego w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dlatego pytamy interesariuszy o oczekiwania i opinie na nasz temat. Nieustannie weryfikujemy czy idziemy we właściwym kierunku, co możemy zrobić lepiej. Zależy nam na partnerskich relacjach i wzajemnym zaufaniu. Nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju jest elementem tego dialogu.

Materiał powstał we współpracy z DB Schenker

Zatrudniający w Polsce blisko 2,5 tys. osób DB Schenker zamierza osiągnąć do 2050 roku neutralność klimatyczną, w tym uzyskać obiekty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla oraz przetwarzać wszystkie odpady. Spółka przedstawiła raport środowiskowy. 

Pozostało 94% artykułu
Wizja Przyszłości
Jak zmniejszyć emisje CO2 w logistyce?
Elektromobilność
Zielone floty w zasięgu ręki
Logistyka Kontraktowa
Bez logistyki e-handel daleko nie zajedzie
Logistyka Kontraktowa
DB Schenker umocnił się w Finlandii
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Lotniczy
Nadchodzą historyczne podwyżki cen w lotniczym cargo