Już kilkanaście polskich firm transportu drogowego odzyskało milion euro nadpłacone w latach 2010-2011. Najpierw BAG wypłacił pieniądze w tych przypadkach, gdy firma płaciła maut bezpośrednio. 

Czytaj więcej

Gala Liderów Logistyki 2022 i rozdanie nagród za nami!

Początkowo urząd uchylił się od wypłaty, jeśli myto płacone było za pośrednictwem operatorów kart flotowych, zasłaniając się brakiem źródłowych danych. Dopiero dostarczenie archiwalnych wyciągów Toll Collect rozwiązało spór. – Powództwo złożyliśmy w 2013 roku. Klienci oczekują na zwrot nadpłaty z kolejnych lat.  Firmy, które złożyły wnioski spodziewają się we wrześniu zwrotu kolejnego miliona euro – informuje Łukasz Chwalczuk z kancelarii Iuridica. 

Dodaje, że jeszcze można składać wnioski o zwrot nadpłaty za okres od stycznia 2019 roku do września 2021 roku. – Cały czas zgłaszają się do nas firmy z wnioskami. Wielu przedsiębiorców nie dowierzało, że uda się doprowadzić do zwrotu pieniędzy. Nawet wyrok trybunału w Luksemburgu nie przekonał wszystkich – przyznaje Chwalczuk. 

Czytaj więcej

Rząd niemiecki chce przenieść ciężkie ładunki z dróg na rzeki

Zwroty nadpłat niemieckiego myta to efekt wyroku TSUE, potwierdzonego 30 listopada 2021 roku przez Wyższy Sąd Administracyjny w Münster. Wyrok TSUE został wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Wyższy Sąd Administracyjny dla kraju związkowego Nadrenia Północna–Westfalia) w Münster, który rozpatrywał odwołanie od orzeczenia Verwaltungsgericht Köln (Sądu Administracyjnego w Kolonii), oddalającego roszczenie polskiej firmy transportowej o zwrot nienależnie pobranych opłat drogowych przez Republikę Federalną Niemiec, w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 18 lipca 2011 roku, na łączną kwotę 12.420,53 euro. 

Wyższy Sąd Administracyjny Nadrenii-Westfalii orzekł, że wszystkie opłaty pobrane w nadmiernej wysokości (łącznie 8,59%) mogą być powiększone o odsetki w wysokości 5%. 

Czytaj więcej

GDDKiA przed największym programem drogowym w historii

W 2013 roku grupa firm transportowych powierzyła Kancelarii Prawnej Iuridica z Krakowa oraz mec. Martinowi Pfnur reprezentację w sprawie zwrotu maut. Z końcem października 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie nieprawidłowego poboru opłat drogowych w Niemczech. Wówczas spora część firm transportowych postanowiła dołączyć się do pozwu o zwrot maut. Wnioski o zwrot opłat firmy powinny składać do Bundesamt für Güterverkehr (BAG) bezpośrednio lub za pośrednictwem kancelarii. Polscy przewoźnicy są największą grupą zagranicznych przewoźników płacącą myto w Niemczech.